U bent hier

Vraag 2: Gaat het om vervanging?

Er is sprake van vervanging in de zin van artikel 7 van de Archiefwet


Er is sprake van vervanging wanneer

  1. gegevens van de ene omgeving/drager naar de andere worden overgebracht
  2. het de bedoeling is het origineel te vernietigen.

Art 7 van de Wet:
De zorgdrager is bevoegd archiefbescheiden te vervangen door reproducties, teneinde de aldus vervangen bescheiden te vernietigen. Voor de vervanging van archiefbescheiden die niet als te vernietigen worden aangemerkt in de in artikel 5 bedoelde lijsten, is een machtiging vereist van Onze minister dan wel, indien het archiefbescheiden betreft voor de bewaring waarvan een andere dan een rijksarchiefbewaarplaats is aangewezen, van gedeputeerde staten. Deze machtiging houdt tevens in een machtiging tot vernietiging.

Informatie hierover is te vinden op de pagina's over de manier van benadering van vervanging.

Informatiemodel:

Levenscyclus:

Datum eerste publicatie: 
vrijdag, 25 juni 2004 - 9:00pm
Share/Deel