U bent hier

Vraag 7: Is er een overzicht van de informatiehuishouding?

De organisatie beschikt over een overzicht volgens artikel 18 van de Archiefregeling 


Dit overzicht moet aan de volgende criteria voldoen:

  • Het bevat de gegevens die de wet voorschrijft
  • Het is door of namens de zorgdrager goedgekeurd
  • Het is actueel
  • Het is door de toezichthouder(s) getoetst

De Archiefregeling gaat ervan uit dat de archiefvormer over een overzicht van zijn informatiehuishouding beschikt. Indien dat niet het geval is is de Regeling niet op alle punten meer van toepassing.

Een overzicht is alleen te gebruiken als het aan de vier voorwaarden voldoet. Door het te laten vaststellen, het regelmatig te onderhouden en het laten toetsen geeft enige garanties ten aanzien van de betrouwbaarheid van de inhoud.

Zie voor meer informatie het onderdeel over structuurplannen.

Informatiemodel:

Datum eerste publicatie: 
vrijdag, 25 juni 2004 - 9:15pm
Share/Deel