U bent hier

Vraag 6: Om welke soort vervanging gaat het?

Het is vervanging van digitaal naar digitaal


Het gaat hier om conversie en/of migratie en/of upgrades en/of updates

Archiefregeling

Art 25 lid 1
Indien gerede kans bestaat dat als gevolg van wijziging of in onbruik raken van besturingsprogrammatuur of toepassingsprogrammatuur niet langer voldaan kan worden aan de bij deze regeling gestelde eisen ten aanzien van de toegankelijke en geordende staat van digitale archiefbescheiden, zorgt de zorgdrager ervoor dat conversie of migratie van die digitale archiefbescheiden plaatsvindt, dan wel dat die digitale archiefbescheiden door toepassing van emulatie kunnen worden gebruikt of geraadpleegd overeenkomstig de wijze ten tijde van het ontvangen of opmaken ervan door het overheidsorgaan.

Zoals gemeld zijn er meerdere soorten van vervanging. Omdat de andere drie

  • analoog => analoog,
  • analoog => digitaal en
  • digitaal => digitaal

niet in de Archiefregeling worden uitgewerkt zijn ze voor deze vragenlijst niet relevant.

Informatiemodel:

Datum eerste publicatie: 
vrijdag, 25 juni 2004 - 9:15pm
Share/Deel