U bent hier

Vraag 12: Zijn de gegevens elders beschreven?

De gegevens zijn op een andere plaats beschreven in overeenstemming met de eisen van de Archiefregeling


In artikel 24 van de Archiefregeling staat in algemene zin beschreven welke metadata over een digitaal systeem tenminste geregistreerd moet worden.

Archiefregeling artikel 24:

In aanvulling op de metagegevens, bedoeld in artikel 19, tweede lid, koppelt de zorgdrager aan digitale archiefbescheiden metagegevens aan de hand waarvan te allen tijde gegevens over het navolgende kunnen worden herleid:

 • a.de oorspronkelijke technische aard van de digitale archiefbescheiden, alsmede van de hard- en softwareomgeving daarvan;

 • b.de actuele technische aard van de digitale archiefbescheiden, alsmede van de hard- en softwareomgeving daarvan, zodanig dat reproductie ervan te allen tijde mogelijk is; en

 • c.voor zover gebruik is gemaakt van een digitale handtekening:

  • 1°.de houder van de digitale handtekening;

  • 2°.het moment van validatie van de digitale handtekening, alsmede het resultaat daarvan;

  • 3°.de voor de validatie verantwoordelijke functionaris; en

  • 4°.voor zover bekend ten tijde van het werkproces: de identificatie van het certificaat van de digitale handtekening.

Informatiemodel:

Levenscyclus:

Datum eerste publicatie: 
vrijdag, 25 juni 2004 - 9:30pm
Share/Deel