U bent hier

terminologie

Bibliografie - (Versie 16 december 2023)

BreviariumTotaaloverzicht PDF

Dit overzicht, mijn bibliografie in PDF-formaat bevat berichten, artikelen, teksten op websites en dergelijke die ik de afgelopen jaren als interessant of zeer interessant heb gemarkeerd. Het bestand bevat 1311 pagina's.

De inhoud betreft werken uit verschillende vakgebieden zoals archivistiek, ethiek, informatiebeheer, filosofie, projectmanagement, taal etc.

De indeling volgt de lifecyle of documents afkomstig uit een rapport van de Verenigde Naties uit 1990.1

Het overzicht, gegenereerd via mijn Reference Manager, is niet volgens algemeen geldende regels zoals de APA opgesteld. Dat is hopelijk geen bezwaar.

Trefwoorden voor de informatieprofessional; Van actieve openbaarmaking tot zorg voor archiefbescheiden

glossariumBITri; Interdisciplinary elucidation of concepts, metaphors, theories and problems concerning information

Begrip

Oude begrippen zijn meestal belast door hun toepassing in verouderde of foutieve theorieën en systemen, waarbij ze splinters in zich dragen van onvolkomen ideeën, die voor een zich ontwikkelend inzicht niet altijd onschuldig zijn.

Taal en beperking

De moeilijkheid zich een heldere voorstelling van het onderwerp te maken wordt vergroot door het feit dat we niet alleen te maken hebben met nieuwe en vreemde feiten; we moeten tevens oude woorden gebruiken op een nieuwe inconsequente manier.

Een poging tot een archivistisch model - concept

Inleiding

Discussies tussen mensen willen vooral wel eens moeizaam verlopen wanneer er onduidelijkheid is over de exacte invulling van gebruikte termen en begrippen. Vooral de (spraak)verwarring die ontstaat omdat er verschillende beelden zijn van begrippen en activiteiten. Daardoor ontstaan er ook uit elkaar lopende verwachtingen die over en weer niet waar te maken zijn.
Zo ook de discussies binnen het vakgebied van de archivaris en de documentaire informatievoorziener. Op het eerste gezicht zou de indruk kunnen bestaan dat er tussen beide beroepsgroepen een bijna onoverbrugbare kloof bestaat. Immers wordt de archivaris beschouwd als de beheerder van het cultureel erfgoed (met veel hoofdletters) is de DIV-er (slechts) de beheerder van archief in de dynamische fase. Zo wordt er ook een verschil gemaakt tussen informatiebeheerders werkzaam in de publieke sector en binnen de private sector. Het steeds weer benadrukken van mogelijke verschillen komt de onderlinge verhoudingen niet ten goede.

Levenscyclus:

A Glossary of Archival and Records Terminology

Pearce-Moses, R. (2005).  A Glossary of Archival and Records Terminology.

Introduction:

The first two editions of the glossary were, from their titles, "For Archivists, Manuscript Curators, and Records Managers." This glossary targets a wider audience of anyone who needs to understand records because they work with them. It attempts to build a bridge between records, information technology, and business communities by interpreting archival concepts for people in other disciplines, while at the same time explaining those other disciplines to archivists and records professionals.

This glossary is based primarily on archival literature in the United States and Canada, in that order. In a few instances, terms, definitions, and citations from other English-speaking communities are included when relevant. This glossary includes terms that relate to the types of records that someone is likely to encounter when reading archival literature or when working with a fairly typical collection of records, and it emphasizes terms relating to electronic records. It also incorporates terms from the literature of preservation, law, and micrographics, as well as common form and genre terms from architectural and technical drawings, motion picture and video, photography, and sound recording. It includes some words that are no longer in common use, but which are useful when reading older literature; for example, Spindex. The glossary does not include many words specific to affiliated professions, such as rare books or printing.

In general, words with no archival connotation were excluded. While aisles are common in archives, any good dictionary will provide an adequate definition of the term. A few entries are common words or phrases which function as guide terms to illustrate the relationships between other terms. For example, box needs no definition but is included as a bucket term to group cross-references to related terms, such as Hollinger box, Bankers Box, and Phase box. Similarly, the phrase "preservation methods and techniques" is used to point to other entries scattered throughout the alphabet.

The glossary contains more than 2,000 defined entries and more than 600 lead-in terms, and nearly 700 citations from some 280 sources. Some 2,500 cross-references (not counting lead-in terms) in the syndetic structure illustrate relationships between terms.

Levenscyclus:

Pagina's

Abonneren op RSS - terminologie