U bent hier

ordeningsstelsel

Veranderingen in archiefvorming en archiefgebruik in een veranderende samenleving 1747-1847

Geschiedenis van de invoering der administratieve documentatie volgens het decimale stelsel in Nederland, door het Nederlandsch Registratuurbureau

De eischen eener goede registratuur

De eischen eener goede registratuur kunnen op do volgende wijze worden omschreven:

a. Het is wenschelijk, dat, onverschillig wie gemakkelijk kan rangschikken en ordenen onverschillig welk stuk (organisatie onafhankelijk van den persoon, onpersoonlijk);

b. Het is wenschelijk, dat, onverschillig wie gemakkelijk kan terugvinden, onverschillig welk stuk;

c. De rangschikking der stukken moet snel kunnen geschieden en het doen van nasporingen mag niet te veel tijd in beslag nemen;

Eisen archiefvorming - nut en noodzaak - toen en nu

Deze eischen zijn, dat het nieuw archief niet alleen doelmatig moet worden bewaard, doch dat de zich daarin bevindende stukken ook zoodanig zijn gerangschikt en geregistreerd, dat elk stuk op verlangen in den kortst mogelijken tijd moet kunnen worden te voorschijn gebracht en over elk onderwerp zoo vlug mogelijk alle gegevens moeten kunnen worden verstrekt, die daaromtrent uit de zich in het archief bevindende stukken te putten zijn.

Leitfaden für die Einrichtung der Kanzleien, Registranden und Akten der deutschen Stadtgemeinden: vom Vorstand der deutschen Städteausstellung 1903 zu Dresden gekrönte Preisschrift

Abonneren op RSS - ordeningsstelsel