U bent hier

ontvangen

Het stadium dat informatie vanuit een zendend proces, project of andere activiteit beschikbaar komt voor een ontvangend proces, project of andere activiteit. Dit stadium komt vóór het beoordelen en opnemen.

Voorbeelden:

  • rechtstreeks krijgen
  • raadplegen en
  • ophalen

 

A perfect match? Connecting partners in the labyrinth of information (full text)

A perfect match? Connecting partners in the labyrinth of information

Records Management Uitwisselingsmodel

De inhoud van deze bijdrage is in een iets aangepaste en geactualiseerde vorm opgenomen in het onderstaande Engelstalige essay
The content of this contribution is in adapted and updated form included in the following English-language essay : 

 

Dit Engelstalige schema geeft weer hoe vanuit het perspectief van het records management het uitwisselen (zenden en ontvangen) van informatie er uitziet. Het is een heel algemeen model. Heel kort gezegd wordt vanuit elk proces, procect of andere activiteit, als context, informatie gefixeerd in een informatieobject. Dit geheel wordt ingepakt in een eveloppe (wrapper) verzonden. De ontvangende kant neemt het pakketje in ontvangst, pakt het object uit en neemt het met de benodigde metadata,bijvoorbeeld ook afkomstig uit de enveloppe, op bij het project, proces of andere activiteit in zijn eigen context. Deze vorm van uitwisseling vindt op elke plek en op elk abstractieniveau plaats. 

Dit vindt in feite plaats op het moment dat bijvoorbeeld

Ontstaan

Het moment dat informatie (archiefbescheiden) door een overheidsorgaan worden ontvangen of opgemaakt als naar hun aard bestemd om daaronder te berusten.

Vormen van communicatie

Via kanalen wordt gecommuniceerd van de ene partij (zender) naar de andere partij (ontvanger). Op een bepaald niveau van abstractie gaat het om drie vormen

Zenden Ontvangen/Opnemen
Beschikbaarstellen Raadplegen / Ophalen
Berichten zenden Berichten ontvangen
Overdragen Opnemen

 

Verzonden / ontvangen wordt een bericht

Abonneren op RSS - ontvangen