U bent hier

4.2 Bewaren context

Bewaren van de originele functionaliteit en de documentatie daarover.Ook in geval van conversie en migratie.

Engels: 
Preserving functionality

Code Goed Digitaal Openbaar Bestuur (CODIO)

In perfecte orde; Toelichting bij de tentoonstelling in het Algemeen Rijksarchief (7 september - 29 oktober 1984)

Geschiedenis van de invoering der administratieve documentatie volgens het decimale stelsel in Nederland, door het Nederlandsch Registratuurbureau

Zaaksgewijs werken

Aanleiding

Veenbrand in het veld bij het Emmer Erfscheidenveen - 1933Bijzonder, soms komen discussies over onderwerpen na een decennium weer terug. Het is net een veenbrand, je denkt de brand is geblust maar dan duikt hij na tijden ondergronds te zijn geweest weer op. Het moment is onverwacht maar het hangt dan wel weer samen met nieuwe ontwikkelingen, die soms niet eens zo nieuw zijn. In dit geval gaat het om common ground en de relatie met het zaakgewijs werken.

Het principe van common ground is niet zo ingewikkeld en wordt hier ook niet verder toegelicht, De te verwerken en verwerkte gegevens blijven bij de bron en zijn via verschillende processen (contexten) met bijbehorende functionaliteiten door mensen en machines voor gebruik en hergebruik te benaderen. Eigenlijk een centraal archief dat vele klanten kan bedienen.

Wat bijzonder is dat de discussie over de aard van het zaaksgewijs werken weer opborrelt. Vandaar dat hier nog maar een keer een uitleg volgt.

Fichelade

Lade voor fiches voor de groepering van de verdeling van de onderwerpen in dit geval van de Klasse Histoire (9). Betreft UDC.

Archief (in de realiteit)

Een observatie onder andere naar aanleiding van de toeslagenaffaire (er is natuurlijk veel meer):

Een archief is  een op basis van eigenbelang van bestuurders of ambtenaren en/of op basis van door bestuurders en/of ambtenaren voorgewend belang van derden  verzameld geheel van  informatie met (minimale) context.

Dozen

The Construction of the Past: Towards a Theory for Knowing the Past

UDC en Basisarchiefcode

Schema met een weergave van de relatie tussen de Universele Decimale Classificatie (UDC) en de BAC.

Herkomst: Code archiefordening en documentatie overheidsadministratie. Vereniging Nederlandse Gemeeenten, 1952 (zesde druk, Inleiding, blz II)

Pagina's

Abonneren op RSS - 4.2 Bewaren context