U bent hier

3.2 Vaststellen verantwoordelijkheden

Bepaling van de organisatieonderdelen, overheidsorganen, funtionarissen die verantwoordelijk zijn  voor de gegevens.
Dit kan zijn als als eigenaar, zorgdrager, verwerkingsverantwoordelijke of houder.
Ook bepaling herkomst.

Engels: 
Assigning responsability

Van dingen die voorbij komen - overheidsinformatievoorziening sinds 1979

Ex officio beginsel

Het beginsel dat bij een verwerking van gegevens, zoals ontvangen en verzenden van berichten, alleen de publiekrechtelijke functie van de functionaris die de informatie verwerkt en de context van die verwerking bepalend zijn voor de toepassing van wetgeving zoals de Wet open overheid (WOO) en de Archiefwet.

Open society

(...) I see now more clearly than ever before that even our greatest troubles spring from something that is as admirable and sound as it is dangerous - from our impatience to better the lot of our fellows. For these troubles are the by-products of what is perhaps the greatest of all moral and spiritual revolutions of history, a movement which began three centuries ago. It is the longing of uncounted unknown men (and women, rsj), to free themselves and their minds from the tutelage of authority and prejudice.

Archief (in de realiteit)

Een observatie onder andere naar aanleiding van de toeslagenaffaire (er is natuurlijk veel meer):

Een archief is  een op basis van eigenbelang van bestuurders of ambtenaren en/of op basis van door bestuurders en/of ambtenaren voorgewend belang van derden  verzameld geheel van  informatie met (minimale) context.

Dozen

From Human Rights to Feminist Ethics: Radical Empathy in Archives

Eerlijkheid door archivering. De bijdrage van archivering aan eerlijk algoritmegebruik door gemeentelijke overheden

Investigations into information semantics and ethics of computing

A Unified Framework of Five Principles for AI in Society

Pagina's

Abonneren op RSS - 3.2 Vaststellen verantwoordelijkheden