U bent hier

1 Ontstaan

Ontstaan en identificatie

Engels: 
Creation and identification.

"The right people and the right forces need to get together."; Interview with Prof. Luciano Floridi

Universalism as utopia : a historical study of the schemes and schemas of Paul Otlet (1868-1944)

Beslisboom - Impact assessment Informatie- en Archiefmanagement (IAM)

Inleiding

Zoals bij informatiebeveiliging en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer is ook vanuit het informatie- en archiefmanagement een impact assessment op processen, projecten of andere activiteiten uit te voeren. Doel van de dit assessment is er voor te zorgen dat afgewogen keuzes worden gemaakt over de kwaliteit van de informatievoorziening van het geanalyseerde proces, project of andere activiteit en dat het geheel compliant is aan regelgeving, normen, standaarden.

Het OAIS-model, een leidraad voor duurzame toegankelijkheid

Reference Model for an Open Archival Information System (OAIS)

Tijd in de database; Van eeuwig heden tot complex verleden

Pagina's

Abonneren op RSS - 1 Ontstaan