U bent hier

Digitaal naar digitaal

Conversie en migratie (digitaal naar digitaal)

Vervanging is ook het overzetten van gegevens van één applicatie naar een andere applicatie of wanneer een versie van een applicatie wordt vervangen door een nieuwere versie of wanneer een simpele patch wordt uitgevoerd. De behoefte tot vervanging wordt ingegeven door onder andere veranderingen in taken en werkprocessen, toepassing van andere gegevensdragers, vervanging van hard en software etc. Andere termen die kunnen vallen onder het begrip vervanging zijn migratie, update en upgrade. Kenmerk hier is dat in de meeste gevallen het proces onomkeerbaar is. Een belangrijk onderdeel van deze trajecten is het testen om te controleren of de operaties goed uitgevoerd zijn en het besluit genomen kan worden dat het oude vernietigd kan worden. 

Zeker bij conversie moet nauwkeurig geanalyseerd worden wat er met de gegevens gebeurt. Indien een organisatie beschikt over een systeem (A) en besluit over te gaan naar een ander systeem (B) zal er een beslissing moeten komen over de gegevens in systeem A. Daarbij moet bekeken worden of de betrokken gegevens wel over naar systeem B en indien dat het geval is welke gegevens.

Een van de uitgangspunten is dat de betrouwbaarheid van de gegevens in A op een of andere manier gegarandeerd is door een stelsel van afspraken en procedures. Hieronder vallen regelmatige (externe) controles op de gegevens (audits), programmatische controles op gebruik, invoer (validaties) en uitvoer, autorisatie en beveiliging, afspraken over periodieke back-ups, tests van de back-ups en veilige opslag. Systeem B zal een zelfde systematiek kennen, wellicht zelfs uitgebreider.

Bij conversie worden in de meeste gevallen de gegevens uit de `veilige' omgeving van A geselecteerd. Vervolgens vinden acties en transacties plaats die de gegevens geschikt maken voor gebruik in B waarna ze in de `veilige' omgeving van B worden geïmporteerd. Tijdens de conversie zijn de gegevens dus even uit de veilige omgeving. Er zijn dan nog vele varianten mogelijk. Bijvoorbeeld het omzetten van een tekenset, zoals ANSI, naar een andere tekenset, zoals UTF8 of UTF16. 

MIgratie is eigenlijk het 'verplaatsen' van gegevens, vaak is dan in hetzelfde traject ook sprake van conversie.

Vanuit het gezichtspunt van een gebruiker hoeft helemaal niet veel van de verandering zichtbaar te zijn, de tekens en letters zien er het zelfde uit, misschien is er een nieuw scherm geïntroduceerd terwijl aan de achterkant (de materialiteit)  een nieuwe minicomputer is opgesteld met een ander besturingssysteem (OS) en een totaal andere database omgeving en netwerktopologie. Met andere woorden voor de gebruiker misschien een niet zo ingrijpende operatie, maar voor de (systeem)beheerders een bron van wekenlang slapeloze nachten en veel testen..
Omdat er zo veel varianten mogelijk zijn, zal over een systematiek als hulpmiddel nagedacht moeten worden waarmee de mogelijke varianten benaderd kunnen worden. Met dit hulpmiddel kan mogelijkerwijs antwoord gegeven worden op de vraag of er conversie gaat plaats vinden en op welk niveau. 

 

Laag Effect Vervanging?
1 Inhoud: De kans bestaat dat niet alles van de inhoud wordt overgenomen, er vindt dan vernietiging plaats  Ja
2 Structuur:  De structuur kan veranderen Ja
3 Context:  De concepten en de context waarbinnen de gegevens gebruikt worden kunnen veranderen Ja
4 Gedrag: De manier van presenteren en de functionaliteiten kunnen veranderen. Oude functionaliteiten kunnen verdwijnen (vernietiging). Ja
5 Techniek:

Dragers en software (besturingsprogrammatuur, toepassingsprogrammatuur) kunnen veranderen

Ja
 

Informatiemodel:

Levenscyclus:

Datum eerste publicatie: 
zondag, 4 juli 2004 - 9:45pm
Share/Deel