U bent hier

Wat is het semantisch web?

Doel

Soepel en eenvoudig overbrengen van digitale gegevens is iets wat wij ons nu nog niet kunnen voorstellen. Toch zijn er ontwikkelingen aan de gang die daar wel eens verandering in kunnen brengen. Dat geldt zeker voor het semantisch web.

Dit concept is ontwikkeld door een groep mensen van het W3 consortium, waaronder Tim Berners Lee. Deze groep gaat er van uit dat de mogelijkheden van het internet nog niet optimaal worden toegepast. Volgens dit concept moet het in een optimale situatie mogelijk zijn betekenisvolle informatie tussen machines uit te wisselen zonder menselijke tussenkomst. 

Deze situatie is niet zomaar te bereiken. Daarvoor moeten op diverse niveaus of lagen standaarden en protocollen afgesproken worden. Bij het semantische web wordt uitgegaan van een hiërarchische verhouding waarbij de bovenste laag de informatieverzameling op hoog abstract niveau beschrijft en met behulp van de onderste laag de feitelijke gegevensuitwissseling kan plaatsvinden. De lagen zijn onderling van elkaar afhankelijk.

Overdragen

Het concept van het semantische web is vermoedelijk een goede basis voor het ontwikkelen van een concept voor het overdragen van digitale informatie van een archiefvormer naar een archiefbewaarplaats. Niet alleen omdat het standaarden onderling verbind maar ook omdat het mogelijk maakt de verschillende standaarden tegen over elkaar te zetten, te vergelijken en op elkaar af te stemmen (mapping). Wanneer een archiefdienst bijvoorbeeld op basis van de lagen van het semantisch web met de vormer per laag afspraken maakt over de uitwisselbaarheid dan kan de overdracht vermoedelijk soepel verlopen.

Uitgaande van de 'layercake' zijn de afspraken te maken over de ontologie, de taxonomie, de thesaurus, de schema's, de te gebruiken metataal en de uitwisselingsprotocollen. 

Mapping

In de tabel staan, als zogenaamd mapping, per laag de onderdelen die voor partijen van belang zijn en die op elkaar zouden kunnen aansluiten. Dit is een heel voorzichtige poging.

Archiefdienst

Uitwisselingslaag

Archiefvormer

Wet, HandleidingISO 15489ISO 23081ISAAR(cpf), ISIAH, ISDF

Ontologie

Wet, ISO 15489ISO 23081, Metacatalogus, Structuurplan informatiebeheerRIO/BSD
ISAD(g)ISAAR(cpf), ISDF 

Taxonomie

Metacatalogus, Structuurplan informatiebeheer,OrdeningsplanArchiefcode, Productencatalogus, Selectielijst,NEN 2082, NEN 2084
Lexicon / Archiefterminologie

Thesaurus

ISO 15489ISO 23081,   Metadatabibliotheek, Productencatalogus (?), VNG thesaurus
DCMES, ISO 23081EACEAD, OAI, SEPIADES

Schema

DCMES, ISO 23081, EACEAD, OAI, STUF
XML, RDF, OWL

Taal

metataal

XML, RDF, OWL
URI, Unicode, 
(ODF, OOXML, PDF, SQL)

Protocol

URI, Unicode, 
(ODF, OOXML, PDF, SQL)

Zie ook Preservation metadata

 


Een paar links naar publicaties en informatie over het semantic web:

  • RDF Primer
    W3 consortium, 2003. W3C Proposed Recommendation 15 December 2003

Sharte this / Add this: 
Datum eerste publicatie: 
donderdag, 16 september 2004 - 5:00pm
Share/Deel