U bent hier

Vormen van beheer

Nr.: 
30

De organisatie onderkent de volgende typen van beheer:

 1. Functioneel en technisch applicatiebeheer
  Het beheerdomein dat verantwoordelijk is
  1. voor de instandhouding van de functionaliteit van de informatievoorziening en de informatiesystemen, waarbij functioneel beheer tevens de opdrachtgeversrol vervult naar applicatiebeheer en technisch beheer.
  2. applicaties in zodanige staat te brengen en houden, dat deze voldoen aan de vastgestelde eisen en behoeften van de eigenaren ervan gedurende de gehele levensduur van de bedrijfsprocessen die door de applicaties ondersteund worden.
 2. Gegevensbeheer
  Het beheerdomein dat verantwoordelijk is voor het onderhouden, bewaken en controleren van de kwaliteit van vastgelegde feiten en vast te leggen feiten in basisadministraties en kernadministraties met de volgende randvoorwaarden: eenduidigheid, betrouwbaarheid en volledigheid.
 3. Technisch beheer
  Het beheerdomein dat verantwoordelijk is voor het instandhouden van een operationeel systeem, dat wil zeggen zowel apparatuur als programmatuur, de gegevensverzamelingen die daarbij gebruikt moeten worden en de benodigde communicatiemiddelen.
 4. Records management en archiefbeheer
  Het beheerdomein verantwoordelijk voor het ontwerp en instandhouding van het archiefsysteem met het bijbehorende gegevensbeheer.

Onderwerp:

Share/Deel