U bent hier

Verklaring over archieven

Archieven bevatten besluiten, handelingen en herinneringen.
Archieven zijn een uniek en onvervangbaar erfgoed, dat van generatie op generatie overgaat. 
Het beheer van archieven is vanaf het moment van ontstaan gericht op het behoud van hun waarde en betekenis.
Zij zijn gezaghebbende bronnen van informatie die te verantwoorden en transparante administratieve handelingen ondersteunen.
Zij spelen een wezenlijke rol in de ontwikkeling van samenlevingen door het veiligstellen van en het bijdragen aan het individuele en gemeenschappelijke geheugen. 
Vrije toegang tot archieven verrijkt onze kennis van de menselijke samenleving, bevordert democratie, beschermt de rechten van burgers en verhoogt de kwaliteit van het leven.
 

Mijn vertaling van de Universal Declaration on Archives (UdA)

Auteur: 
Rienk Jonker

Informatiemodel:

Datum eerste publicatie: 
maandag, 20 september 2010 - 9:45am
Share/Deel