U bent hier

Verantwoordelijkheid voor het beheer

Nr.: 
40

In een overheidsorganisatie is de hoogste ambtelijke functionaris verantwoordelijk voor de uitvoering van

 1. het records management;
 2. het gegevensbeheer van het archiefsysteem; en
 3. het operationele beheer van
  1. het digitale gedeelte van het archiefsysteem in de vorm van
   1. functioneel- en applicatiebeheer en
   2. het technisch beheer.
  2. het analoge gedeelte van het archiefsysteem
Toelichting: 

De feitelijke uitvoering van deze verantwoordelijkheid kan bij andere functionarisen gelegd worden, zoals een Chief Information Officer (CIO)

De taken van een CIO zijn volgens Rik Maes1:

 1. Informatiestrateeg - Het directe verantwoordelijkheidsgebied van de CIO. Centraal hierin is het opstellen en bewaken van een informatiestrategie, rekening houdend met bedrijfsbehoeften en ICT-kansen. Deze strategie heeft informatie als business resource tot onderwerp. Ook de grondlijnen van het inrichten van de informatiehuishouding komen hierin tot uiting.
 2. Bedrijfsstrategieadviseur - In een informatie-intensieve organisatie behoort de CIO tot de leiding. Hij co-definieert en co-structureert de business strategie, waarbij hij specifiek oog heeft voor het strategisch benutten van de informatievoorziening in ruime zin en voor de bedrijfskansen en -risico’s die gepaard gaan met ICT. In organisaties met minder informatie-afhankelijkheid, zal de CIO als adviseur in deze optreden en rapporteren aan de leiding.
 3. ICT-portfoliomanager - De CIO is verantwoordelijk voor de relatie met de (externe of interne) ICT-aanbieder(s). Hiertoe stippelt hij een lange termijn-beleid uit voor het ICT-aanbod en houdt hij toezicht op de performance en de kosten van de bestaande leveranciers. Hij volgt bovendien de ontwikkelingen op de ICT-aanbodmarkt.
 4. Organisatiearchitect - De CIO en zijn team ontwerpen de overall, geïntegreerde ondernemingsarchitectuur die zich over de drie kolommen uitstrekt; vooral de informatie-architectuur, een blauwdruk voor het informerende en communicerende vermogen van de organisatie, vraagt hierbij speciale aandacht. Hij staat garant voor een flexibele en schaalbare infrastructuur en stuurt de migratieplanning aan.
 5. Business adviseur - Deze rol wordt vaak vergeten of veronachtzaamd. Het succes van de CIO is echter in hoge mate afhankelijk van zijn “peer” relatie met de business unit managers en zijn inspirerend en coördinerend vermogen richting de eventuele BU informatiemanagers. Samen adviseren ze bij procesherinrichting, business case ontwerp, roll-out, training etc. etc. De CIO en de informatiemanagers moeten als “van ons” beschouwd worden.
 6. Trend watcher - Last but not least heeft de CIO oog voor de buitenwereld: hij volgt maatschappelijke en organisatorische veranderingen met betrekking tot informatiegebruik op de voet, weet ICT-trends op hun waarde voor de organisatie te taxeren etc.

 

Share/Deel