U bent hier

Veilig en duurzaam opslaan

Nr.: 
16

Er zijn voldoende mogelijkheden om permanent te bewaren informatie veilig en duurzaam op te slaan.

 1. Voor digitale gegevens betreft dat
  • een betrouwbare storagevoorziening
  • een e-depot
  • een betrouwbare back-up
  • ingeval van verstoringen een mogelijkheid tot uitwijk
 2. Voor analoge gegevens betreft dat
  • adequaat materiaal
  • archiefruimtes en 
  • depotruimte in de archiefbewaarplaatsen
Toelichting: 
 • E-depot
  • Bij een e-depot gaat het om een informatiesysteem (systemen, functionaliteiten, processen en mensen) waarbinnen een ongestoorde langdurige beschikbaarheid en bewaring van digitale informatie afkomstig uit diverse informatiesystemen is garanderen.
  • Langdurig betekent hier voor altijd of voor ICT begrippen erg lang (5 jaar en langer). Het biedt faciliteiten voor gecontroleerde opname van informatie, voor diverse vormen van beheer, zoals toevoegen van extra metadata en selectie en gecontroleerde vernietiging van informatie.
  • Een E-depot bevat functies voor het behouden van de oorspronkelijke context en authenticiteit en maakt het mogelijk de opgenomen informatie makkelijk weer te vinden en beschikbaar te stellen.
  • Andere woorden storage, opslagvoorziening, digitale kluis, digitaal depot
 • Analoog materiaal
  • Bijvoorbeeld papier, inkt, toner, verpakkingsmateriaal, film en dergelijke conform  de artikelen 3 – 15 van de Archiefregeling.
 • Depotruimte voor analoog en digitaal materiaal
  • Een archieftuimte is " een ruimte, bestemd of aangewezen voor de bewaring van archiefbescheiden in afwachting van hun overbrenging"  (Archiefwet 1995 artikel 1 sub e.)
  • De bewaarcondities zijn afhankelijk van het soort materiaal (papier, cd-rom, dvd, tape, foto;s etc, 
 • De aanwijzing van de rijksarchiefbewaarplaatsen is geregeld in artikel 26 van de Archiefwet. De aanwijzing van de bewaarplaatsen de andere overheden de artikelen 27 (Provincie),  31 (Gemeente), 36 (Waterschap).De aanwijzing van een archiefbewaarplaats bij bijvoorbeeld gemeenschappelijke regelingen hoort tot de in artikel 40 genoemde voorziening. 

 

Share/Deel