U bent hier

Toetsing en control

Nr.: 
41

Toetsing en control van het informatiebeheer zijn als horizontaal toezicht onderdeel van de controlsystematiek van de organisatie, de auditfuncties en archiefinspectie .

Toelichting: 

Control en toezicht zijn op te delen in drie lijnen:

  1. Eerste lijns control vindt plaats als kwaliteitstoetsing van een werkproces op basis van afspraken, procedures en procesbeschrijvingen. De bevindingen zijn voor de proceseigenaar en de tweede lijn toetsers.
  2. Tweede lijn wordt uitgevoerd  door controlers die op basis van bevindingen uit de eerste lijn en eigen waarneming rapporteren aan het hogere management, Deze bevindigen zijn ook inpunt voor de derde lijn toetsers
  3. De derde lijn toetst aan de hand van KPI's, op basis van de tweedelijns bevindingen en eigen waarneming. De derde lijn staat buiten de hiërarchische lijn en rapporteert rechtstreeks aan de ambtelijke top of het bestuur. Deze bevindingen worden gebruikt voor verslaglegging en het interbestuurlijk toezicht.
Share/Deel