U bent hier

Standaarden

Relatie met archivistische standaarden

Een structuurplan lijkt in zijn kern erg op de klassieke archiefinventaris die gemaakt wordt van een overgebracht of over te brengen archief. Een inventaris bestaat uit een vijftal hoofdonderdelen:

  1. een inhoudsopgave

  2. een inleiding in de vorm van een toelichtende tekst over de geschiedenis van het archiefvormend orgaan, de geschiedenis van het archief, de verantwoording voor de bewerking en een soort gebruikershandleidDe kenmerken die bij inventarisatie van archieven worden vastgelegd zijn beschreven in twee standaarden van de International Council on Archives te weten de International Standard on Archival Description (ISAD(g)) en de International Standard Archival authority Record (ISAAR(cpf). Beide standaarden gaan uit van een objectgeorienteerd lagenmodel waarbij de bovenste laag de beherende organisatie weergeeft en de onderste laag het item (het kleinst mogelijke te identificeren object). ISAD(g) schrijft de kenmerken van de objecten voor, ISAAR(cpf) de kenmerken van het archiefvormende orgaan.

  3. een logische indeling van het archief in rubrieken op basis van de indeling van de archiefvormende organisatie of de taken die de organisatie heeft uitgevoerd.

  4. een opsomming van de bestanddelen geplaatst onder een bepaalde rubriek op grond van de kennis over de context van de inhoud.

  5. bijlagen met literatuurovericht en indexen op trefwoord, naam en/of maatschappelijke objecten.

Van ISAD(g) is een Nederlandse vertaling beschikbaar op de Archiefwiki

Informatiemodel:

Datum eerste publicatie: 
woensdag, 16 juni 2004 - 9:00pm
Share/Deel