U bent hier

Schema

Schema

Hieronder volgt een schematische weergave van de te registreren elementen. De elementen zijn in de vorm van tags weergegeven.

  1. <naam> is de begintag met de naam van de tag
  2. </naam> is de eindtag

De regels kunnen als volgt gelezen worden  

  1. <> plaats hier de gewenste of vereiste informatie tot het af is
  2. </> indien klaar ga naar het volgende element

De tags zijn genest dat wil zeggen dat er een begintag staat terwijl de vorige nog niet is afgesloten. Dit betekent dat dit element een onderdeel is van het nog niet afgesloten element. Deze regel kan als volgt worden gelezen

<1> plaats hier de gewenste of vereiste informatie tot het af is

<2> plaats hier de gewenste of vereiste informatie over dit element tot het af is

</2> indien klaar ga door met het bovenliggende element

</1> indien klaar ga naar het volgende element

Informatiemodel:

Levenscyclus:

Datum eerste publicatie: 
woensdag, 16 juni 2004 - 10:00pm
Share/Deel