U bent hier

Richtlijnen voor Websites

TitelRichtlijnen voor Websites
PublicatietypeRapport
Publicatiejaar2006
AuteursHokke, H.A., & Horsman P. J.
Pagina's62
Publicatiedatum02/2006
UitgeverArchiefschool
Plaats uitgaveAmsterdam
TaalNL
RefMan8711
Samenvatting

Welke eisen stelt dit nu aan het ontwerp van een website? Belangrijkste eis is dat de website niet zo ontworpen mag zijn, dat zij de archivering ‘tegenwerkt’. Op hoofdlijn betekent dit dat een website:

1. selecteerbaar is:

 • de informatie website zal in te waarderen eenheden worden aangeboden
 • de bewaartermijn van de informatie wordt expliciet vermeld
 • de informatie op de website zal vernietigd moeten kunnen na afloop van de bewaartermijn
 • de informatie op de website zal overgedragen moeten kunnen worden aan een andere beheerder, bijvoorbeeld een archiefbewaarplaats.

2. opneembaar is

 • informatie op de website moet berekend zijn op langdurige bewaring en toegankelijkheid
 • de website is zodanig vormgegeven dat lange termijn bewaring mogelijk is
 • de website of delen daarvan moeten te exporteren (‘bevriezen’) zijn naar een andere omgeving
 • de website bevat een verwijzing naar informatie die is geëxporteerd naar een andere omgeving

3. bewaarbaar is

 • de website is zodanig vormgegeven dat lange termijn bewaring mogelijk is
 • de website of delen daarvan moeten te exporteren (‘bevriezen’) zijn naar een andere omgeving
 • de relaties tussen de informatie en bijbehorende metadata moeten behouden blijven, ook na export naar een andere omgeving
 • de relaties tussen webpagina’s moeten behouden blijven.

4. toegankelijk is

 • informatie die op het moment van publicatie op de contemporaine website openbaar is voor alle gebruikers, blijft te allen tijde openbaar, tot het moment van vernietiging volgens een selectielijst
 • de informatie blijft beschikbaar, bereikbaar, begrijpelijke n bruikbaar tot het moment dat de website of delen daarvan op basis van een selectielijst worden vernietigd.
 • informatie zal beschikbaar, bereikbaar, begrijpelijk en bruikbaar blijven voor alle gebruikers, ook na technologische of inhoudelijke wijzigingen van de website
 • informatie op de website moet te koppelen zijn aan een binnen de organisatie gebruikt classificatieschema
 • aan de website of delen van website (pagina’s, subsites) moet beschrijvende metadata toegevoegd kunnen worden.
 • ook de metadata blijft beschikbaar, bereikbaar, begrijpelijk en bruikbaar voor gebruikers.
Aantekeningen

Wat niet te vinden is wordt vergeten of bestaat niet. En dat is in sommige gevallen jammer. Dit rapport en de bijlage zijn daar een voorbeeld van. Ze geven op mooie manier de aandachtsgebieden van de archivaris / records manager voor het ontwerpen, opzetten en beheren van een website weer. Aandachtsgebieden die in het belang van de eigenaar en de gebruiker/raadpleger van een site zijn.

Beide zijn niet (meer) aan te treffen op de site webrichtlijnen van Logius.

Citation Keyref_8711
Share/Deel