U bent hier

Regelgeving (landelijk en europees)

Archief en informatie Openbaarheid Hergebruik Privacy Bestuur Intellectueel eigendom
[Archiefwet 1995] [Wet openbaarheid van Bestuur] [Wet hergebruik van overheidsinformatie] [EU Algemene verordening gegevensbescherming  2016 (AVG / GDPR)] [Algemene wet bestuursrecht] [Auteurswet]
[Archiefbesluit 1995]     [Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAVG)]   [Databankenwet]
[Archiefregeling]   [EU Richtlijn Hergebruik 2013]

[Aanpassingswet Algemene verordening gegevensbescherming]

[Wet gemeenschappelijke regelingen]  
[Besluit archiefoverdrachten  rijksadministratie] [EK KST 33.328 - Wet open overheid - voorstel 2016)] [EU Richtlijn Hergebruik 2003]

 

[Wet algemene regels herindeling]

[Wet op de naburige rechten]

[Nationaal Archief -  selectielijsten]

[TK KST 35.112 - Wet open overheid (wijziging 2019)   [EU Privacyrichtlijn 1995]  

[EU Auteursrecht rIchtlijn (2001)]

[DocDirect - Selectielijsten]     [Wet bescherming persoonsgegevens  tot 25 mei 2018] [EU Verordening Elektronische identificatie en vertrouwensdiensten]  

[Gemeentewet (IBT)]

    [Vrijstellingsbesluit Wbp - tot 25 mei 2018]   [EU Richtlijn Verweesde werken]
[Erfgoedwet]         [Besluit zorgvuldig onderzoek verweesde werken]
[Ontwerp Wet Digitale Overheid]       [Ontwerp Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer] EU ontwerp richtilijn  inzake auteursrechten in de digitale eengemaakte markt DSM]

[Consultatie Archiefwet]

     

[Ontwerp Wet elektronische publicaties (WEP)]

[KST 35454 - Ontwerp - Implementatiewet richtlijn auteursrecht in de digitale eengemaakte markt]

Archiefwet 2021
(Wetgevingskalender)

         

Wetboek van Strafrecht (ambtsmisdrijf)

         
Wetboek van Strafvordering (ambtsmisdrijf)          

 

Informatiemodel:

Share/Deel