U bent hier

The Philosophy of Information; An Introduction

TitelThe Philosophy of Information; An Introduction
PublicatietypeBoek
Publicatiejaar2013
AuteursIllari, P., Kerr E., Vakarelov O., Taddeo M., Zenil H., Russo F., Gobbo F., Turilli M., Grubaugh C., Primiero G., Iliadis A., Schulz C., Allo P., Baumgaertner B., D’Alfonso S., & Fresco N.
Pagina's220
Publicatiedatum11/2013
UitgeverThe Π Research Network
TaalEN
RefMan9723
Samenvatting

In  April 2010, Bill Gates gave a talk at MIT in which he asked: ‘are the brightest minds working  on the most  important  problems?’  Gates  meant  improving  the  lives  of  the  poorest;  improving  education,  health,  and  nutrition. We could easily add  improving peaceful interactions, human rights, environmental conditions, living  standards and so on. Philosophy of Information (PI) proponents think that Gates has a point - but this doesn’t  mean we should all give up philosophy. Philosophy can be part of this project, because philosophy understood  as  conceptual design  forges and refines the new ideas,  theories, and perspectives  that  we need to understand and address these important problems that press us so urgently. Of course, this naturally invites us to wonder which ideas, theories, and perspectives philosophers should be designing now.

In  our  global  information  society,  many  crucial  challenges  are  linked  to  information  and  communication  technologies: the constant search for novel solutions and improvements  demands, in turn, changing conceptual  resources to understand and cope with them. Rapid technological development now pervades communication,  education,  work,  entertainment,  industrial production  and  business,  healthcare,  social  relations  and  armed  conflicts. There is a rich mine of philosophical work to do on the new concepts created right here, right now.

Philosophy  'done informationally'  has been around a long time, but  PI  as a discipline is quite new. PI takes  age-old philosophical debates and engages them with up-to-the minute conceptual issues generated by our everchanging, information-laden world. This alters the philosophical debates, and makes them interesting to many  more people - including many philosophically-minded people who aren’t subscribing philosophers.

Aantekeningen

Tardis in de tardisEen mooie korte inleiding over informatiefilosofie.

Informatiefilosofie is het onderdeel van de filosofie gericht op informatie in al haar (verschijnings)vormen. Daarbij houdt zij zich ook bezig met de effecten van de toepassing en verwerking van informatie op de filosofische uitgangspunten. Als discipline wordt informatiefilosofie niet beperkt tot een bepaalde doctrine of methodologie. De centrale focus ligt op informatie in de brede zin in zowel theorie als in de praktijk. 

 

Als wetenschap is informatiefilosofie multidisciplinair. De wetenschappers die binnen dit gebied werkzaam zijn afkomstig uit diverse andere wetenschappelijke disciplines zoals de cognitieve wetenschappen, informatica, economie, techniek, geschiedenis, taalkunde, communicatie, rechten, wiskunde, natuurkunde, politieke wetenschappen en de psychologie.

 

Binnen de informatiefilosofie als onderzoeksgebied komen kwesties aan de orde die te maken hebben met de hedendaagse behoefte aan een constructieve dialoog tussen de verschillende belangendragers, met name maar niet alleen, uit de samenleving, politieke instellingen, NGO's en het bedrijfsleven. Daarom heeft de informatiefilosofie effecten op gebieden als toegepaste ethiek, het ontwerpen, onderwijs, gezondheidszorg, beleidsontwikkeling, openbare orde en veiligheid en de wetenschappelijke praktijk .

 

Zoals bij de andere terreinen van de filosofie (bijvoorbeeld de filosofie van de taal, het denken, de techniek, enz.), heeft de informatiefilosofie een breed spectrum van onderwerpen zoals epistemologie, ethiek, logica, metafysica, politieke filosofie, de filosofie van de kunstmatige intelligentie, de taalfilosofie, de filosofie van het recht, wetenschapsfilosofie en de filosofie van de geest.

Een aantal voorbeelden van onderwerpen die onderdeel van deze filosofie zijn:

 • het karakter van informatie,

 • de de manier van informatieverwerking,

 • de relatie tussen

  • informatie, kennis en betekenis,

  • informatie en het geestelijk leven,

  • informatie en de interpretatie van de werkelijkheid,

 • de waarde van informatie, en

 • de rol van informatie in de maatschappij, de politiek en bij menselijke interacties.

Zowel op het inhoudelijke terrein als op de bijna holistische breedte van het spectrum, biedt zij als filosofie voor informatiespecialisten als archivarissen en records managers een mooie basis en gezichtspunten om op fundamentele wijze het eigen vak in ogenschouw te nemen.

 

URLhttp://socphilinfo.org/news/teaching/412-philosophy-information-introduction-new-extended-version
Citation Keyref_9723
Share/Deel