U bent hier

Migratie

Volgens de Archiefregeling: Overzetting van gegevens en toepassingsprogrammatuur naar een ander platform.

Proces NEN 15489:

Uitgangspunt: 
Archiefwet: 
art. 7 en art 2a
Archiefbesluit: 
art 6 en 8
Archiefregeling: 
art. 25
AVG: 
art.9 lid 1
Overig: 
  • Daarbij is toepassingsprogrammatuur programmatuur bestemd voor de ondersteuning van de uitvoering van een werkproces.
  • De archiefregeling definieert niet het woord platform. In de voorgaande regeling werd dit omschreven als geheel van apparatuur en besturingsprogrammatuur waarop de toepassingsprogrammatuur werkt.
  • Besturingsprogrammatuur is volgens de Archiefregeling programmatuur bestemd voor de besturing van computers en software.
  • Migratie die niet binnen de definitie van de Archiefregeling valt is te beschouwen als vervanging in de zin van de wet. Dit geldt voor bijvoorbeeld:
    • migratie in het geval van op termijn te vernietigen archiefbescheiden,
    • andere vormen van migratie
  • De vraag is of conversie en migratie uit de Archiefregeling verwerking van bijzondere categorieën persoonsgegevens ex art. 9 van de AVG (bijzondere persoonsgegevens ex art. 16 WBP) in relatie met artikel 2a van de Archiefwet is toegestaan (zie ook  hiervoor de pagina Relatie met bestaande wetgeving).
  • Zie ook pagina's
Datum eerste publicatie: 
zondag, 29 mei 2016 - 10:00pm