U bent hier

Key Performance Indictoren

Nr.: 
43

Uitgangpunt voor het horizontaal toezicht zijn de eerder genoemde algemene indicatoren (zie de punten 17 tot en met 20) en op de Archiefwet 1995 geënte Key Performance Indicatoren (KPI’s).

Toelichting: 

Voorbeeld zijn de door de VNG ontwikkelde KPI's in het kader van het Interbestuurlijk toezicht (IBT)1

  • 1. Vng-model - Tien key performance indicators/kpi’s; Kritische prestatie indicatoren gemeentelijke archiefketen bijlage bij: Horizontale verantwoording gemeentelijke archiefketen, VNG-ledenbrief van 21 juli 2011, nr. BAOZW/U2-11-1357.
    http://www.vng.nl/eCache/DEF/1/09/557.html (geraadpleegd 10 augustus 2015).
Share/Deel