U bent hier

Integriteit

‘Als we willen spreken over wat gedaan kan worden om normvervaging en machtsbederf tegen te gaan, is het goed om ons af te vragen wat eigenlijk van politici, bestuurders en ambtenaren verwacht mag worden.

In abstracto is dat heel eenvoudig. Zij dienen bij de uitoefening van hun taak de daarvoor geldende regels, de wet en ook de beginselen van behoorlijk bestuur in acht te nemen; de grondrechten van de burgers te respecteren.

Er zijn tal van geschreven en ongeschreven regels waaraan politici, bestuurders en ambtenaren moeten voldoen.

Ambtenaren vinden die regels onder meer in hun rechts positieregelingen.

Politici en bestuurders leggen bij de aanvaarding van hun ambt een zuiveringseed af.

Er zijn formeel- wettelijke bepalingen over welke functies niet met hun ambt verenigbaar zijn en er zijn bepalingen over welke handelingen verboden zijn.

Van politici, bestuurders en ambtenaren wordt een hoge moraal, hoge zuiverheid gevraagd.

Zij behoren zich - ook buiten de directe uitoefening van hun ambt - te onthouden van gedragingen die het vertrouwen in een goede uitoefening van hun ambt kunnen schaden.’

Tekst van de speech uit 1992 staat op integriteitoverheid.nl

Auteur: 
Ien Dales

Philip Brouwer, Handleiding voor zuiver overheidshandelen, Binnenlands Bestuur 15-apr-2005

Informatiemodel:

Datum eerste publicatie: 
donderdag, 2 juni 2005 - 9:45pm
Share/Deel