U bent hier

Inspectie

Wettelijke bevoegdheid van een functionaris op gezag van een met toezicht belast overheidsorgaan tot kennisneming en toetsing van de wijze waarop een archiefbeheerder het archiefbeheer uitvoert.

(archiefinspectie)

Archiefwet: 
art. 4 lid 3, 25a, 25b, 29, 32, 37
Overig: 
  • Wordt ook wel toezicht op de zorg en toezicht op het beheer genoemd.
  • Wet van 24 mei 2012 tot wijziging van de Provinciewet, de Gemeentewet en enige andere wetten in verband met de revitalisering van het generiek interbestuurlijk toezicht (Wet revitalisering generiek toezicht).
    • Met deze wet is voor andere overheden (Provincies, gemeenten, waterschappen ed.) archiefinspectie een onderdeel van het interbestuurlijk toezicht, het toezicht tussen de verschillende bestuurslagen, geworden.
  • Gemeentewet art. 124, 124a - 124h
Datum eerste publicatie: 
zaterdag, 14 mei 2016 - 4:45pm