U bent hier

Handtekeningen - Soorten en maten

Soort: 
Schema

Een concept map van soorten handtekeningen, gebaseerd op proposities. Hieronder een staat een uitleg van de gebruikte termen.

 

Type Omschrijving
Authenticatiekenmerk Kenmerk aan de hand waarvan gecontroleerd kan worden of een persoon, een andere computer of applicatie daadwerkelijk is wie hij beweert te zijn.

Digitale handtekening

Gebruik: Elektronische handtekening

Geavanceerde  elektronische handtekening

Een gewone elektronische handtekening +

  • zij is op unieke wijze aan de ondertekenaar verbonden;
  • zij maakt het mogelijk de ondertekenaar te identificeren;
    • zij komt tot stand met middelen die de ondertekenaar onder zijn uitsluitende controle kan houden;
  • zij is op zodanige wijze verbonden aan het elektronisch bestand waarop zij betrekking heeft, dat elke wijziging achteraf van de gegevens kan worden opgespoord.

Deze eisen zijn bewust techniek onafhankelijk geformuleerd;  een geavanceerde elektronische handtekening kan dus met alle technieken worden aangemaakt die aan deze eisen voldoen.

Te gebruiken in het bestuursrechtelijke rechtsverkeer (besluiten en dergelijke)

Gedigitaliseerde handtekening    Een digitale herbruikbare kopie van een natte handtekening.
Gekwalificeerde elektronische handtekening Geavanceerde elektronische handtekening +
  • zij is gebaseerd op een gekwalificeerd certificaat;
  • zij is gegenereerd door een veilig middel voor het aanmaken van elektronische handtekeningen.

Te gebruiken in het privaatrechtelijke rechtsverkeer (overeenkomsten en dergelijke)

Gescande handtekening Zie gedigitaliseerde handtekening, een kopie van een natte handtekening in de vorm van een digitale afbeelding.
Gewone elektronische handtekening Zie Elektronischehandtekening
Handtekening De naam van de ondertekenaar in leestekens, al of niet met zijn voornaam of voorletters, gesteld in het handschrift van de ondertekenaar, waarbij individualisering mogelijk is.

Eigenschappen zijn:
- eenvoudig in het gebruik, herhaalbaar
- duurzaam,
- direct waarneembaar en
- persoonsgebonden.

Natte handtekening Een conventionele handtekening waarvoor men een schrijfmiddel zoals een pen gebruikt.
Waarmerk Merk of teken (m.n. handtekening of stempel) waardoor iets bekrachtigd of gegarandeerd wordt.
Watermerk Een beeld-, tekst- of tekenmotief, dat tijdens de productie in het papier of tijdens de creatie in een digitaal document wordt verwerkt

 

Zie ook:
Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0910)

Informatiemodel:

Datum eerste publicatie: 
maandag, 30 mei 2016 - 9:15pm
Share/Deel