U bent hier

Gezichtspunten informatiebeheer

Soort: 
Schema

Informatie staat centraal, alleen de manier waarop door verschillende gebruikers en beheerders er tegen aangekeken wordt is nogal verschillend. In dit schema gaat het om de ICT'er, de recordsmanager, de eigenaar (en andere gebruikers en de informatiemanagers.

Voor de eigenaars gaat het om het kunnen gebruiken van informatie, zij zijn zich meestal wel van bewust dat de informatie opgenomen is in digitale systemen of in dossiers. Zolang het niet om gadgets gaat wordt de exacte techniiek niet als interessant ervaren. De informatie moet er zijn, moet vindbaar zijn, moet betrouwbaar en (her)bruikbaar zijn.

ICT'ers 'zien' vooral een netwerk, besturingssystemen, servers al dan niet virtueel, opslag (storage) hardware, applicaties, databases, data.  Ze zijn vanuit hun vooral technische perspectief wel geinteresseerd in de informatie maar dan meer dat alles functioneert waarbij de waarde van de informatie voor hun minder aansprekend is.

De records manager en archivaris zien de informatie in samenhang met het proces, project of andere activiteit waarbinnen zijn verwerkt wordt. En dan gaat het om informatie opgenomen in een informatieobject dat bestaat uit de verdere elementen inhoud, structuur, gedrag en de techniek die het object vormt en instand houdt.

De informatie manager hoort tot de groep die voorzien van informatie vanuit ICT, het records management en de eigenaar diezelfde eigenaar op de juiste manier van advies kan voorzien wanneer er sprake is van beheershandelingen als vernietiging, vervanging en dergelijke.

Wanneer de verschilllende partijen dit soort fundamentele verschillen onderkennen is het mogelijk dat er onderling betere afstemming plaats kan vinden.

Datum eerste publicatie: 
maandag, 2 november 2015 - 8:45pm
Share/Deel