U bent hier

Gemeentelijke selectielijst

Vastgesteld

De selectielijst voor archiefbescheiden van gemeentelijke en intergemeentelijke organen opgemaakt of ontvangen vanaf 1 januari 1996 is op 21 november 2005 vastgesteld. Hiermee is een proces van bijna 13 jaar afgerond.

De lijst is gepubliceerd in de Staatscourant van 20 december 2005, nummer 247. Zij is via de website overheid.nl te raadplegen of te downloaden.

Metadata 

Interessant is de categorie 2.11, met het kopje documenting documents.

In het concept van deze lijst stond al een opmerking over de bewaring van archieftoegangen:  

  • Archieftoegangen waarmee de vindplaats van de te bewaren gegevens tot in detail en in samenhang kan worden bepaald 
    - B 

Hieronder zijn bijvoorbeeld post- en dossierregistratiesystemen te plaatsen.

Op advies van de Raad voor Cultuur is aan deze categorie nog een extra toegevoegd

  • Bescheiden, noodzakelijk voor het bepalen van de authenticiteit, de volledigheid, de context alsmede voor het beheer van permanent te bewaren archiefbescheiden
    - B
  • Bescheiden, noodzakelijk voor het bepalen van de authenticiteit, de volledigheid, de  context alsmede voor het beheer van op termijn te vernietigen archiefbescheiden,
    - 7 jaar na vervallen van het belang

Dit betreft met name de gegevens die worden vastgelegd op grond artikel, 2, 3, 4 en 9 van de Regeling geordende en toegankelijke staat archiefbescheiden1. Hier kan gedacht worden aan het structuurplan informatiebeheer / documentaire structuurplan (DSP). Ook periodiek rapporten van toezichthouders, EDP-audits, audit trails uit RMA's, verklaringen van vervanging archiefbescheiden (conversies) kunnen hier onderdeel van zijn.

De tekst is hieronder in PDF-formaat beschikbaar.

Geactualiseerde versie is per 23 juni 2012 beschikbaar

  • 1. In de huidige Archiefregeling gaat het om de artikelen 17-26

Levenscyclus:

Informatiemodel:

BijlageGrootte
PDF-pictogram GemLijst2005.pdf329.28 KB
Sharte this / Add this: 
Datum eerste publicatie: 
zondag, 8 januari 2006 - 11:00pm
Share/Deel