U bent hier

Ex offcio beginsel

Binnen het bestuursrecht het beginsel dat bij een verwerking van gegevens, zoals ontvangen en verzenden van berichten, alleen de publiekrechtelijke functie van de functionaris die de informatie verwerkt en de context van die verwerking bepalend zijn voor de toepassing van wetgeving zoals de Wet openbaarheid van bestuur en de Archiefwet.

  • Ex officio = uit hoofde van een functie, ambtshalve;
  • Principe is van toepassing op berichtenverkeer zoals chats en (ook) e-mail die worden uitgewisseld via toepassingen van de eigen organisatie, via privé e-mailaccounts of via externe chatdiensten en sociale media;
  • Een bericht is een document;
  • Een bericht kan bestaan uit tekst, afbeeldingen, foto's, bewegend beeld en geluidsopnames. (eender welke inhoud)
  • Dit type berichten zijn archiefbescheiden in de zin van de Archiefwet
Sharte this / Add this: 
Datum eerste publicatie: 
maandag, 26 oktober 2020 - 12:29pm
Share/Deel