U bent hier

Een taal

Nr.: 
14

De organisatie hanteert voor het informatiebeheer een consistent begrippenapparaat.

Toelichting: 

Definiëring van termen en begrippen biedt ondersteuning bij overleg en afstemming met beleidsmedewerkers, andere beheerders of andere collega’s en eventuele leveranciers.

Voorbeeld is het begrip beheer. Zowel vanuit Informatiemanagement en ICT als vanuit Documentaire informatievoorziening wordt daar een invulling aan gegeven, die niet hetzelfde is. Dat kan leiden tot spraakverwarring en misverstanden.

Voorbeelden van begrippenapparaten zijn aan te treffen in;

  1. Nederlandse Norm NEN-ISO 15489-1(nl); Informatie en documentatie - Archiefbeheer,(ISO 15489-1:2001,IDT), Nederlands Normalisatie Instituut, Delft, 2001. en
  2. drs. A.J.M. den Teuling, Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen, Stichting Archiefpublicaties, Amsterdam, 2003.

Levenscyclus:

Share/Deel