U bent hier

Doel informatiebeheer

Nr.: 
2

Het informatiebeheer voldoet op aantoonbare wijze aan wetgeving, interne regels en afspraken, het informatiebeleid, normen, standaarden en (referentie)kaders. Dit vindt plaats binnen de records managementfunctie.

Toelichting: 

De records management functie of archieffunctie is de (ondersteunende) bedrijfsfunctie die een organisatie in staat stelt informatie te gebruiken, zich op basis van deze informatie te verantwoorden voor haar handelen en in overeenstemming met de wet om te gaan met materiaal met cultuur-historische waarde.

Onderwerp:

Informatiemodel:

Share/Deel