U bent hier

Digitale documenten

Nog meer dan analoge documenten of gedigitaliseerde documenten, te weten digitale documenten die zijn ontstaan via imaging en scanning, verdienen zogenaamde ‘born digital’ documenten speciale aandacht.

Met ‘born digital’ worden die documenten bedoeld die als origineel binnen digitale werkomgevingen met behulp van digitale systemen zijn ontstaan en verder verwerkt. Zij onderscheiden zich van de gedigitaliseerde documenten op twee punten die onderling wel met elkaar verbonden zijn:

  1. ‘Born digital’ documenten zijn niet statisch, maar beschikken over functionaliteiten die gebruikt worden om een boodschap over te brengen. Deze functionaliteiten zijn als gevolg daarvan onderdeel van de kenmerken van de authenticiteit van het document.
  2. Voor conservering en behoud, raadpleging en eventuele bewerking zullen verschillende technisch hulpmiddelen beschikbaar moeten zijn.

Voor ‘born digital’ documenten geldt  als informatieobjecten als uitgangspunt:

De op een bepaald moment gegenereerde representatie (verschijningsvorm) van een informatieobject moet gedurende de voor dat informatieobject geldende bewaartermijn kunnen worden gereproduceerd1

Dat heeft als consequentie dat het document na een X aantal jaren op precies dezelfde manier zich moet voordoen aan de toekomstige gebruiker als nu het geval is. Het kunnen garanderen van het voortbestaan van de vorm en gedrag van die documenten is een punt van zorg2

  • 1. Uitgangspunt 101
  • 2. Behalve dat de concepten en modellen moeten kloppen is het, om het voortbestaan van de digitale documenten te verzekeren, noodzakelijk bij bestandsformaten zoveel mogelijk gebruik te maken van open formaten die door erkende lichamen zoals de ISO en het W3 consortium worden genormeerd. Voorbeelden daarvan zijn ODF (NEN-ISO/IEC 26300) en PDF/A (ISO 19005).

Informatiemodel:

Datum eerste publicatie: 
donderdag, 9 augustus 2018 - 10:47pm
Share/Deel