U bent hier

De omgeving van de zaak in kaart

Om het volledig digitaal werken cq zaaksgewijs werken een goede basis te geven is het nodig grip te krijgen op zaken als metadata en metadataschema's. In mijn presentatie tijdens afgelopen KVAN dagen heb ik geschetst wat binnen de gemeente Leeuwarden op dat terrein is gedaan.

Onze zoektocht liep van de NEN norm over records management metadata, baselines en Moreq2, naar uiteindelijk weer de basis van ons vak namelijk het beschrijven van archiefstukken, of zoals we tegenwoordig ook wel zeggen informatieobjecten,  dit onder verwijzing naar de Handleiding.

Uiteindelijk komt het erop neer dat een meta(data)schema in abstracte vorm een soort inventaris is waarin de organisatie en de manier waarop haar informatiehuishouding is ingericht wordt beschreven. Een en ander heeft onder andere geresulteerd in een schema, volgens sommige collega's een abstract schilderij. Dit schema geeft een idee hoe tegen de dingen (objecten, entiteiten) binnen een digitale omgeving aangekeken kan worden, hoe ze zijn te benoemen, welke elementen daarin op te nemen zijn en natuurlijk ook wat de onderlinge relatie tussen deze dingen is.

Beschikbaar zijn:

Informatiemodel:

BijlageGrootte
Office-presentatiepictogram Schilderij.ppt4.09 MB
PDF-pictogram UitdeelSchilderij.pdf913.77 KB
Sharte this / Add this: 
Datum eerste publicatie: 
dinsdag, 7 juni 2011 - 11:30pm
Share/Deel