U bent hier

Conversie

Volgens de archiefregeling: omzetting of overzetting van gegevens in een ander bestandsformaat. Bestandsformaat is volgens diezelfde regeling de code volgens welke digitale gegevens op een gegevensdrager zijn opgeslagen.

Archiefwet: 
art. 7, 9 en 2a
Archiefbesluit: 
art. 6 en 8, Nota van Toelichting
Archiefregeling: 
art. 25
WBP: 
art. 16
Overig: 
  1. Zie ook vervanging
  2. Zie ook het onderdeel vervangen op deze site.
  3. Conversie wordt apart geregeld in de Archiefregeling (zie ook  de pagina Relatie met bestaande wetgeving) .
  4. De Archiefregeling is alleen van toepassing op permanent te bewaren informatie.
  5. Nota van Toelcihting Archiefbesluit: "Ik deel dus niet de mening van de Raad voor het cultuurbeheer dat wat de Raad ‘routinematige conversie van informatie in een geautomatiseerde omgeving' noemt geen vervanging als bedoeld in artikel 7 van de Archiefwet 1995 zou inhouden"; Ik = de toenmalig verantwoordelijke staatssecretaris van Cultuur.
  6. Databaseoperaties (SQL-operaties met update, insert, delete) als gevolg van patches, updates en upgrades zijn geen conversie of migratie conform de Archiefregeling maar wel vervanging in de zin van de Archiefwet.
  7. De vraag is of conversie en migratie uit de Archiefregeling verwerking van bijzondere categorieën persoonsgegevens ex art. 9 van de AVG (bijzondere persoonsgegevens ex art. 16 WBP) in relatie met artikel 2a van de Archiefwet is toegestaan(zie ook  hiervoor de pagina Relatie met bestaande wetgeving).

Informatiemodel:

Datum eerste publicatie: 
zondag, 8 mei 2016 - 10:15pm