U bent hier

Colofon

De auteur

Idee en uitvoering: Rienk Jonker 

View Rienk Jonker's profile on LinkedIn

Van 1983 - 1993 heb ik in diverse functies gewerkt bij de Centrale Archiefselectiedienst in Winschoten. Daarna ben ik van 1993 - 2001 als archiefinspecteur werkzaam geweest bij het Gemeentearchief Groningen. 

Bij het Regionaal Historisch Centrum Groninger Archieven, het product van de fusie van het gemeentearchief Groningen en heb RIjksarchief in Groningen, ben ik van 2001 - 2005 werkzaam geweest.

Binnen de gemeente Groningen ben ik als archiefinspecteur nauw betrokken geweest bij allerlei ontwikkelingen rond de digitalisering van de overheidsadministratie en de gevolgen daarvan voor DIV en het informatie- en archiefmanagement. Daarbij heb ik mij vooral bezig gehouden met vervanging van archiefbescheiden, het structuurplan informatiebeheer / documentair structuurplan, standaarden, waarderen en selectie en vernietiging en dan met name in digitale omgevingen. 

Sinds 1 januari 2006 ben ik in dienst bij de gemeente Leeuwarden als beleidsmedewerker informatiebeheer, tegenwoordig als gemeentearchivaris en informatieadviseur met als specialisatie het informatie- en archiefmanagement. Daar ben ik nauw betrokken bij projecten rond het invoeren van het digitale werken. 

Toelichting

De eerste versie van deze site stamt uit 2004. Vanaf dat moment heb ik gebruik gemaakt van het open source content management systeem (CMS) Drupal, beginnend met versie 4.4.2. De huidige versie is 7.x die in de plaats is gekomen van versie 6.

Wat mij bij DRUPAL vooral aanspreekt is de taxonomie module, deze biedt de functionaliteit waarmee vrij snel en eenvoudig indelingen,thematiseringen, thesauri en termenlijsten(glossary) en dergelijke samen te stellen zijn. Die zijn bijvoorbeeld te gebruiken om de pagina's op de site op verschillende manieren in te delen.

Migratie van versie 6 naar 7

Eind 2015 / begin 2016 is het grootste deel van inhoud van de oude site deels automatische en deels handmatig gemigreerd. Onderdelen waarvan de actualiteitswaarde echt was vervallen zijn niet meer 'meegenomen'. Het is op deze manier gebeurd om er voor te zorgen dat deze site schoon is en 'gremlins' uit het verleden geen verstoringen meer kunnen veroorzaken.

Over deze overgang zie de pagina Vernieuwde site

De site wordt sinds april 2008 gehost bij Antagonist bv.

De kleine lettertjes in het kort

  • De inhoud van deze site is vrij te gebruiken, natuurlijk met inachtneming van eventuele rechten van andere auteurs en organisaties op de opgenomen teksten en documenten.

  • Commercieel gebruik kan alleen na toestemming van mijn kant.

  • Hoewel de teksten met de grootst mogelijke zorg zijn samengesteld bestaat de kans dat er onvolkomenheden in staan. Wilt u deze aan mij doorgeven?.
  • Indien u in eigen publicaties gebruik maakt van de informatie afkomstig van deze site of indien u andere vormen van verwerking uitvoert wilt u dan refereren naar de herkomst?

  • Ik zou het zelf op prijs stellen wanneer u dit gebruik aan mij doorgeeft.

Zie verder de Creative Common License

Creative Commons-Licentie

NB! Ik neem geen berichten van derden op over congressen, seminars en andere bijeenkomsten. Hiervoor zijn vele andere kanalen beschikbaar.

Labels:

Share/Deel