U bent hier

Archief is

Soort: 
Schema

Schematische poging om weer te geven wat archief eigenlijk is, namelijk betekenisvolle informatie_over (iets).

Legenda:

 • Activiteiten uitgevoerd binnen een bepaalde context laten zich vastleggen in de vorm van informatie over subjecten of objecten met een bewaarbelang opgenomen en gefixeerd in informatieobjecten die onderdeel zijn van de administratie (archief) van een actor. 
 • Voorbeelden van handelingen die overigens een nauwe relatie hebben met functies of taken van een actor zijn het onderzoeken, het controleren, het toewijzen, het gunnen, het betalen, het gebruiken, het hergebruiken etc
 • Voorbeelden van subjecten en objecten zijn personen,gebouwen, geld, gebeurtenissen, kunstwerken (letterlijk en figuurlijk), onderzoeken. Deze worden ook wel procesobjecten genoemd. Eigenlijk alles waarover iets vastgelegd kan worden (informatie = informatie_over)
 • De context, eigenlijk gebruikscontext, een papaplu voor vele vormen waarin de context kan voorkomen, is het onderdeel dat informatie levert over het waarom van een handeling.  Persoonlijke context (een persoonlijke bias), het resultaat van de invloed van opvoeding en cultuur op de actor, de positie die een actor in zijn eigen context inneemt, inclusief andere vormen van context gaan  samen op en werken op elkaar in. 
 • Informatie is vanwege haar context betekenisvol. 
 • Een bewaarbelang, afgeleid van de context en de objecten of subjecten waar de handelingen betrekking op hebben, wordt vertaald in bewuste of onbewuste bewaartemijnen van de informatieobjecten.  
 • Op hoog abstractieniveau zijn documenten of registers, informatieobjecten. Iets meer gedetailleerd wordt gesproken van documenttypen. Een ander woord dat gebruikt mag worden is redactionele vorm.
 • De belangrijkste elementen van informatieobjecten zijn inhoud, structuur, context, gedrag en techniek.
 • Informatieobjecten kennen altijd een eigenaar, ook al zijn in veel gevallen de eigenaren en de gebruikers, beide actoren, zich daar niet van bewust. Het geheel van deze informatieobjecten is de administratie, de neerslag of de manifestatie van het handelen van een actor, iets wat ter 'verduidelijking' ook wel archief wordt genoemd. 

Zie ook

 1. de pagina Tafelgesprek: Archief is
 2. de pagina Informatie - een conceptueel labyrinth,
 3. de pagina van administratie naar collectie
 4. omschrijving van het begrip archiveren,
 5. overzicht uitgangspunten en 
 6. het citaat Omdat het om mensen gaat uit 2011.

 

Levenscyclus:

Datum eerste publicatie: 
donderdag, 22 oktober 2015 - 6:45pm
Share/Deel