U bent hier

Alles is gelijk

Nr.: 
4

Er is geen onderscheid tussen informatie in digitale - of analoge (papieren) vorm.

Toelichting: 

Zie ook

  1. de definitie van het begrip archiefbescheiden in artikel 1 lid c sub 1 van de Archiefwet 1995
    Archiefbescheiden: bescheiden, ongeacht hun vorm, door de overheidsorganen ontvangen of opgemaakt en naar hun aard bestemd daaronder te berusten;
  2. De strekking van de Archiefregeling artikel 17 en 18.
Share/Deel