U bent hier

Alles is archief

Nr.: 
3

Alle informatie die een relatie heeft met een proces, project of andere activiteit van een overheidsorganisatie valt binnen het domein van de Archiefwet 1995.

Toelichting: 

Het feit dat de Archiefwet op vrijwel alle informatie van toepassing is wil niet zeggen dat alle informatie even belangrijk is. Door middel van waarderen, het bepalen van de wettelijke bewaartermijnen, en risicoanalyse kan onderscheid gemaakt worden tussen informatie die van belang is en die van minder belang is. Dit is per proces, project of activiteit te bepalen. Het is niet nodig een discussie te voeren of bepaalde informatie wel of niet als onderdeel van het archief te beschouwen is. Het is alleen nodig te weten welke informatie van belang is en welke niet.

In de discussies komt het verwarrende woord archiefwaardig nog al eens voor. Dit zegt niets over de status van informatie maar alleen iets over de technische kwaliteit. Informatie is daarom alleen archiefwaardig wanneer zij technisch gezien voldoet aan de eisen van de goede, geordende en toegankelijke staat conform de Archiefwet 1995.

Informatiemodel:

Share/Deel