U bent hier

Bibliografie

Exporteer 9 resultaten:
Filters: Trefwoord is context  [Alle filters opschonen]
B
Brübach, N. (1998).  Johannes Papritz (1898-1992) und die Entwicklung der Archivwissenschaft nach 1945. 574-588.
Deze biografie is interessant vanwege het beeld over de rol van archivarissen dat hier naar boven komt. Die rol is en blijft mijns inziens afhankelijk is van het tijdsgewricht, het type samenleving waarin zij leven (context van de samenleving) en dat in samenhang met de eigen normen en ethische waarden (persoonlijke context). Het werk van een archivaris blijft ongeacht die context In de basis altijd bestaan uit  zaken als opnemen, selecteren, bewaren en beschikbaarstellen van informatie (zie het OAIS model). Het doel en de doelgroep waar een archivaris het werk voor uitvoert wordt bepaald door de op dat moment heersende cultuur en het type samenleving van het moment, de context, waarin hij leeft. De manier waarop hij of zij het werk in overeenstemming vindt met zijn eigen ethische waarden en de consequenties die hij of zij daar uit trekt zijn puur persoonlijk.  Met andere woorden of dictatuur, theocratie, plutocratie of democratie het type werk is hetzelfde. 
D
de Jong, A. (2006).  Het boek van zand; Naar een ontologie van het digitale archief. 91.
Onderzoek naar de heruitvinding van de begrippen 'archief' en 'archivering' in het digitale tijdperk. Er wordt gepoogd alle relevante theoretische, culturele en technologische ontwikkelingen te benoemen en aan te geven welke gevolgen ze hebben voor de opslag, verwerking en het behoud  van digitale documenten. Er wordt ingezoomd op de specifieke 'digitale' archiveringsvraagstukken rond selectie, betrouwbaarheid en het verzekeren van toegang. Ook de dynamische aard van digitale documenten komt aan de orde. Aan het eind worden mogelijke nieuwe vormen van gebruik  geschetst.
G
Goodwin, C., & Duranti A. (1992).  Rethinking context: an introduction. 42.
The notion of context involves a fundamental juxtaposition ot two entities: (1) a focal event; and (2) a field of action within which that event is embedded. Context is a frame that surrounds the event and provides resources for its appropriate interpretation. In: Goodwin, Charles; Duranti, Alessandro, Rethinking context: Language as an interactive phenomenon. Cambridge 1992 (blz.1-42): .
J
Jonker, R. (2017).  A perfect match? Connecting partners in the labyrinth of information. 19.
In: Frans Smit, Arnoud Glaudemans and Rienk Jonker, Archives in liquid times, Stichting Archiefpublicaties, 's Gravenhage, 2017. (p 78-91) Full text here / Volledige tekst hier
PDF-pictogram Archives_in_Liquid_Times_Jonker.pdf (5.11 MB)
U
Uijlenbroek, J.J.M. (1997).  Designing electronic document infrastructures.
Over de invoering van digitaal documentbeheer in organisaties.
V
van Dommelen, W.D., Joosten S.M.M., de Mol M.C.J., & de Zwart H. (1999).  Vergelijkend onderzoek hulpmiddelen beheersing bedrijfsprocessen.
Dit interessante rapport is niet meer op internet te vinden.
Visser, T. (2016).  Inzicht in keteninitiatieven.
Ontwikkeling van een instrument waarmee de slaagkans van initiatieven in maatschappelijke ketens kan worden ingeschat en vergroot. Zie ook de pagina over de promotie