Informatiebeheer

TehuttiEen wegwijzer in het informatiebeheer

Alles is in beweging en schijnbaar weinig herkenbaars blijft over. Dat geldt voor de samenleving en mutatis mutandis ook voor de manier waarop we tegen informatie aankijken, wat we wel of niet als belangrijke informatie beschouwen en hoe we informatie willen vastleggen en beheren om het voorbestaan en de toegankelijkheid daarvan (ook in de toekomst) te kunnen garanderen.

Sinds juni 2004


 

Besluiteloosheid

Vroeger was ik besluiteloos, maar nu ben ik daar niet zo zeker van.

Afkomstig van: Boscoe Pertwee

Ieder zijn samenzwering

Laten we de Donderberg, de rechter Rijnoever, de tijd waarin het speelt even vergeten, dacht ik. Neem een stel samenzweerders die afkomstig zijn uit alle delen van de wereld en de belichaming zijn van de lange armen van hun sekte, wier invloed zich over alle landen uitstrekt, laat ze samenkomen op een vlakte, in een grot, in een kasteel, op een begraafplaats, in een crypte, als het er maar flink donker is, laat een van hen een verhaal houden waarin het verlangen en de plannen om de wereld te veroveren uit de doeken worden gedaan … Ik heb mijn hele leven mensen gekend die bang waren voor de samenzwering van een of andere duistere vijand; voor mijn grootvader waren dat de Joden, voor de jezuïeten de vrijmetselaars, voor mijn Garibaldijnse vader de jezuïeten, voor de koningen van half Europa de carbonari, voor mijn Mazziniaanse kameraden de door de priesters opgestookte koning, voor de politie van de halve wereld de Illuminaten van Beieren, enzovoorts … En zo zullen er vast veel meer mensen op deze wereld zijn die een samenzwering vrezen. Het is een mal, die je naar eigen goeddunken kunt invullen, ieder zijn eigen samenzwering.

Afkomstig van: Umberto Eco

De begraafplaats van Praag, Prometheus, Amsterdam, 2011. (blz. 90)

Denken

Did you ever stop to think, and forget to start again?

Afkomstig van: Alan Alexander Milne

Systematische indeling

Een archief moet systematisch worden ingedeeld.

Afkomstig van: S. Muller, J.A. Feith en R. Fruin Th.Az

Handleiding voor het ordenen en beschrijven van archieven. §15

Bedwelmend

Words are, of course, the most powerful drug used by mankind.

Afkomstig van: Rudyard Kipling

Open data vs intellectueel eigendom

Elke belangrijke wetenschappelijke ontdekking wordt gevolgd door een cruciale stroom informatie en onderzoeksgegevens die resulteert in verificatie, weerlegging of nadere uitwerking van het idee of de nieuwe theorie. Om dit proces mogelijk te maken worden abstracte ideeën of theorieën niet beschermd door auteurs- of octrooirechten.

Afkomstig van: Craig Mundie

Waarde van ideeen devalueert

Openbaarheid

(7) De archivaris dient zowel de openbaarheid als de privacy te respecteren en te handelen binnen de grenzen van de relevante wetgeving.

Beroepscode voor archivarissen

A contrario

De tekst: 'Iedere conversie of migratie van digitale archiefbescheiden die niet geschiedt met inachtneming van de artikelen 2, 3 en 4, is een vervanging in de zin van artikel 7 van de Archiefwet 1995 '

luidt a contrario

'Iedere conversie of migratie van digitale archiefbescheiden die geschiedt met inachtneming van de artikelen 2, 3 en 4, is geen vervanging in de zin van artikel 7 van de Archiefwet 1995.'

Afkomstig van: Rienk Jonker

A contrario tekst artikel 5 lid 2 van de Regeling geordende en toegankelijke staat archiefbescheiden.

Vrijheid van meningsuiting

If we can’t bring ourselves to say what’s in our hearts when it truly matters then we’ve already given up our freedom and with it the freedom of future generations. Which is something that we got no right to do. We didn’t earn this freedom. It was handed to us on a plate by people who did earn it with their lives. We don’t own it. We’re the custodians of it. It’s not ours to give away.

Afkomstig van: Pat Condell

Appeasing Islam, Pat Condell (Transcript Pat Condell)

Information (eroded meaning)

Information is a high-frequency and low-content phrase that permeates our ordinary language without attracting much attention, since its meaning has long eroded.

Afkomstig van: Pieter Adriaans en Johan van Benthem

Introduction: information is what information does, In: Handbook of the Philosophy of Science. Volume 8: Philosophy of Information

Verschil

Wie het zelfde anders zegt, zegt iets anders

Hans Bennis, Tegengestelde Krachten in Taal, 2001

Levend verleden

The mutability of the past is the central tenet of Ingsoc. Past events, it is argued, have no objective existence, but survive only in written records and in human memories. The past is whatever the records and the memories agree upon. And since the Party is in full control of all records, and in equally full control of the minds of its members, it follows that the past is whatever the Party chooses to make it.

Afkomstig van: George Orwell

Nineteen eighty-four, Penquin 1977 (blz. 170)

Informatie vs macht

‘Information is power because it’s the substance of which decisions are made.’

Afkomstig van: Patricia D. Witherspoon

Within These Walls: A Study of Communication Between Presidents and Their Senior Staffs. Westport, CT: Praeger. (1991)

Ontdekkingen

One of the advantages of being disorderly is that one is constantly making exciting discoveries.

Afkomstig van: Alan Alexander Milne

Kwetsbaarheid

Digitale documenten zijn kwetsbare couveusekinderen van onze cultuur. Ze leiden een virtueel, elektronisch leven dat afhankelijk is van onze wil om ze te voeden en van het ene medium naar het andere over te brengen.

Afkomstig van: Paul Dijstelberge

Spookrijden op de digitale snelweg, De Boekenwereld, tijdschrift voor boek en prent / Sun, Nijmegen. Zestiende jaargang nr. 2/3 februari 2000

Geschiedenis

History resembles a mosaic made by a monkey, but even this simian Clio can sometimes be caught, working on the composition one patch at a time.

Afkomstig van: Felippe Fernandez-Armesto

Millennium, a history of our last thousand years, Bantam Press, 1995

Classificatie en onderzoek

Bij de ordening van een archief behoort slechts in de tweede plaats te worden gelet op de belangen van historische onderzoekingen.

Afkomstig van: S. Muller, J.A. Feith en R. Fruin Th.Az

Handleiding voor het ordenen en beschrijven van archieven. §19

Interpreteerbaarheid

Ik zie wat er staat, ik kan de woorden lezen, maar ik begrijp absoluut niet wat je bedoelt.

Afkomstig van: ir. Benedetto F.D.T. Paijmans

Automatiseerders moeten leren communiceren; Van technicus naar bedrijfskundige met kennis van techniek, Computable 5 mei 1995.

Websites and sustainability

Much of today's Web will have disappeared by tomorrow.

Afkomstig van: Peter Lyman

Archiving the World Wide Web

Principes

Principes als tolerantie, democratie, rechtvaardigheid, persoonlijke vrijheid en vrijheid van meningsuiting kunnen slechts worden verdedigd door mensen die begrijpen wat deze principes betekenen, hoe ze ontstaan en ontwikkeld zijn en waarom ze van belang zijn.

Afkomstig van: Jonathan Israel in zijn Pierre Bayle-lezing van 2005

Paul Scheffer, Iedere Hollander heeft de pest aan Holland, Trouw 14-jan-2006

Toezicht

Toezicht is er om de burger te beschermen tegen het systeem waarop de burger individueel geen invloed kan uitoefenen, maar dat hij wel nodig heeft en waar hij van afhankelijk is.

Afkomstig van: Ferdinand Mertens

Henk Bouwmans, Toezicht ten dienste van de burger, Binnenlands Bestuur van 5-dec-2008

Openbaarheid

"Openbaarheid dat is de groote, algemeene school van politische opvoeding, waar zij bestaat is de vorming van een afzonderlijken stand voor het staatsbestuur in het algemeen niet meer nodig"

Afkomstig van: Johan Rudolph Thorbecke

Nationaal Archief Collectie 244 Thorbecke, nummer 646

Head in clouds

Man with head in clouds can not have feet on ground unless very tall man.

Afkomstig van: Tȟatȟáŋka Íyotake - Sitting Bull

David Bearman tijdens VAN symposium: Archives and Europe without Boundaries, Maastricht 1991

Software-vuistregel

Alle grote software ontwikkelingen worden verwezenlijkt op grond van ernstige programmeerfouten.

Joachim Graf, De computerwetten van Murphy; Hoofdkussenboekje voor computergebruikers, Lannoo NV, Tiel, 1992 (blz. 39)

Authentiek document

... Het moge duidelijk zijn, beste Simone, legde de notaris uit, die hem inmiddels met "je" aansprak, dat ik geen vervalsingen maak, maar duplicaten van een authentiek document dat verloren is gegaan of dat ongelukkigerwijs nooit is opgemaakt, maar wel opgemaakt had kunnen of moeten zijn ...

Afkomstig van: Umberto Eco

De begraafplaats van Praag, Prometheus, Amsterdam, 2011. (blz. 98)

Dead bunny (substitutie)

Picture a bunny. Why not? Spring is near, and Easter is only a month away. So, picture a bunny. You can cuddle it, watch its little nose twitch, listen to its heartbeat, even observe its behavior and follow it home. If you are one of those lucky creatures who speak bunny -- like computer programmers speak source code -- you can politely inquire where it's been, what it's seen and who it has spoken with."

[...]

"Picture that bunny, dead. Whacked. A poor dead bunny, handed over to the other side. No pulse. No heartbeat. You can't follow a dead bunny home. You can't talk to it, and it certainly can't talk back. That dead bunny is a TIFF, or "Tagged Image File Format," like a PDF. When the bunny is snuffed and the electronic data "TIFFed" -- i.e., printed out in hard copy and then re-scanned -- it becomes dead and frozen, rather than dynamic and searchable. What you see is what you get. The hidden information, the ability to search millions of pages of text for smoking gun language, and to peek at its living history, is lost. And your opponent has no way to recreate it. There is no way for him to resuscitate that bunny. Sure, he can take a DNA test of the dead bunny: convert the tiny elements of TIFF images -- the individual letters, like the Ts, As, Gs and Cs of a double helix -- into searchable text format through optical character recognition ("OCR"). But OCR does not solve the main problem: identification of the lifeblood, the living metadata of the bunny's life history (the who, what, where, when and why) that does not appear in the TIFFs.

Afkomstig van: Wendy Akbar

Getting TIFFed Off: The Dangers of Not Going Native with ESI . . . Or, The Perils of Killing the Bunny, E-Discovery Bytes

Glazen huis

De grote vrijheid van de burger opent nieuwe perspectieven voor de communicatie, maar is een bedreiging voor de redactionele kwaliteit ervan. De overheid dreigt tegelijkertijd te profiteren van de enorme mogelijkheden om die communicatie vast te leggen en te volgen. In toenemende mate voert zij, zonder constitutionele waarborgen, controlemaatregelen in. Zo wordt de burger zijn eigen politieagent.

Afkomstig van: Egbert Dommering

Burger werkt ongemerkt mee aan toenemende controle; Internet is permanente politiecel, Informatie professional, 2008 (06/08, blz 29)

Zaaien en oogsten

Wie orde zaait zal chaos oogsten.

Afkomstig van: Walter Baets

Wie orde zaait zal chaos oogsten: Een vertoog over de lerende mens Een chautauqua door Prof dr Walter Baets

Niveauvergissing

Vaak vergeten we, dat de geldigheid van kennis afhankelijk is van het niveau waarop die is opgedaan.

 

Link naar bibliografie

Afkomstig van: Jan Grijpink

Inaugurele rede, 2005

Informatieobject

Geheel van gegevens met een eigen identiteit.

Eisen voor functionaliteit van informatie- en archiefmanagement in programmatuur , Nederlands Normalisatie Instituut, Delft, 2008. (NEN 2082:2008 nl, par 3.15)

Waarheid

Er bestaat geen waarheid buiten de concensus om.

Afkomstig van: Willem Breedveld

De laatste waarheid, column , Trouw 6 juli 2001

Informatiesysteem

.. Op mijn vraag of we toch niet nog een systeem vergeten hadden, luidde het antwoord  en een lijstje bevestigde dat  we alle systemen hadden gehad. Het duurde een paar dagen voor ik erachter kwam dat het systeern dat NAM's inkomsten, uitrekende en regelde... niet als een systeem werd beschouwd. Dat gebeurde 'met de hand'. Toos deed dat.

 

Zo kwam ik bij Toos. Een dame die het speldje van haar twintig jaar dienstverband op de revers droeg. Bril. Geblondeerd. En - 'natúúrlijk'   zeer bereid mij te vertellen hoe haar administratie werkte. In principe was die 'helemaal niet zo ingewikkeld': de NAM had maar één klant, de Gasunie. De Gasunie kreeg elke dag een rekening toegestuurd voor het geleverde gas. Wat 't misschien nog een beetje ingewikkeld maakte, was de formule: het tarief, de transferprijs, de olie  en zwavelnotering, de dollarkoers. 
Ze haalde van de plank een zwarte ringband (waarop ik knijpletters zag geplakt: GAS ADMINISTRATIE, wat me ontroerde) en ik kreeg de 'formules' onder ogen: juridische afspraken. Contracten.
Ze bladerde wat heen en weer om me alles zo'n beetje te laten zien. Maar geen systeem. Want de berekening deed ze met een calculator en de facturen typte ze zelf. 
'Het gaat om miljarden" legde ze uit. En nooit een fout dus. 
'Nee, dan had ik het wel gehoord', glimlachte ze en ze zette het boek met de knijpletters weer terug op de plank.
Een halfjaar later zou ze worden geautomatiseerd. Toen werd het een systeem. Kreeg ze een pc, leerde ze werken met Lotus' Spreadsheet, het kladblok van de computer.
.. ..

Afkomstig van: Gerrit Krol

60.000 uur; Een autobiografie, Querido Amsterdam, (blz 104-105)

Selectie

Achter elke selectie ligt bewust of onbewust een overtuiging. Weglaten, toevoegen, interpreteren, het kan allemaal ons beeld veranderen, en daarmee de boodschap die het overdraagt.

Afkomstig van: A.Th. van Deursen

De lage landen hebben eindelijk een canon

Respect de fonds

(2) De archivaris dient het archiefmateriaal te selecteren en te bewaren in zijn historische, wettelijke en administratieve context en, onder handhaving van het herkomstbeginsel, de oorspronkelijke verhouding tussen de documenten te bewaren en zichtbaar te maken.

Geen vervanging?

Conversie en migratie zijn geen vervanging in de zin van de Archiefwet.

Archiefregeling (Nota van Toelichting onderdeel artikel 25)

Spelling

My spelling is Wobbly. It's good spelling but it Wobbles, and the letters get in the wrong places.

Afkomstig van: Alan Alexander Milne

Winnie the Pooh

Kostbaar

Of all national assets, archives are the most precious: they are the gift of one generation to another, and the extent of our care of them marks the extent of our civilization.

Afkomstig van: Arthur Doughty

Inzicht

Je hebt het pas door wanneer je er aan toe bent.

Afkomstig van: Onbekend

Postmodern

De massamens heeft weinig tijd, leidt geen leven vanuit een geheel, wil geen voorbereiding en inspanning meer zonder een concreet en nuttig doel; hij wil niet wachten en laten rijpen; alles moet direct hier en nu bevrediging opleveren. [...] Men is al onverzadigd van dat wat men pas heeft gehoord, daarom wordt het nieuwe gezocht dat alleen al een kick geeft doordat het nieuw is.

Afkomstig van: Karl Jaspers

Vertaling van citaat van Jaspers uit 1931 in Auke van der Woud, Een nieuwe wereld, het ontstaan van het moderne Nederland. blz 23.

Wiskundige zekerheid

Maar belangrijker nog: het gaat om cijfers! Om statistiek! Om wiskunde! En dan gaat maar al te vaak het verstand op nul.

Afkomstig van: Jeroen Laemers

Don’t know much about algebra, Website Sargasso, 2 januari 2013

Pragmatisch

Almost everything lasts longer than the technology you choose. Therefore choose whatever fulfils your business requirements.

Afkomstig van: J. Alderson

Van de firma Compaq, Tijdens symposium over de introductie van de drie ministeriele regelingen in 2002.

Information literacy

Ultimately, information literate people are those who have learned how to learn. They know how to learn because they know how knowledge is organized, how to find information, and how to use information in such a way that others can learn from them. They are people prepared for lifelong learning, because they can always find the information needed for any task or decision at hand.

Presidential Committee on Information Literacy: Final Report, This report was released on January 10, 1989, in Washington, D.C

Open data als erfgoed

Wat maatschappelijk gezien interessant genoeg is om te hergebruiken is cultuurhistorisch gezien interessant genoeg om permanent te bewaren.

Afkomstig van: Rienk Jonker

Wet hergebruik van overheidsinformatie (WHO)

Kennismanagement

Kennis zit alleen in de hoofden van mensen. Praktisch bruikbare kennis is zodanig complex dat je die niet kunt concretiseren en dus ook niet in een computer kunt stoppen. Kennisbeheer is een aanduiding van een bepaalde categorie producten die een combinatie vormen van deelgebieden zoals: documentsystemen, werkstroom, groupware, communicatisystemen en informatiesystemen. Kennissystemen zouden alleen een rol kunnen spelen bij het slim zoeken in de informatieberg. Kennisbeheersystemen helpen de mensen om hun werk zo goed mogelijk te doen.

Afkomstig van: Neil Wilson

Hein van Steenis, Menseljke factor belangrijker dan techniek; Neil Wilson (Open text) over kennisbeheersystemen, Computable 30 april 1999

Canon

Het geheel van teksten, beelden, kunstwerken en gebeurtenissen bedoeld dat het referentiekader is van een gedeelde cultuur of religie.

Checklist

A good form or check-list enables most people to do something which originally required the work of a genius!"

Afkomstig van: Benjamin Franklin or John Ruskin

Grondrechten

‘Freedom, prosperity and the development of society and of individuals are fundamental values. They will only be attained through the ability of well informed citizens to exercise their democratic rights and to play an active role in society. Constructive participation and the development of democracy depend on satisfactory education as well as on free and unlimited access to knowledge, thought, culture and information’.

Afkomstig van: UNESCO Public Library Manifesto 1994

Jelke Nijboer, Big Brother en de UNESCO Public Library Manifesto 1994, Informatie professional, 2004. nr 5, blz. 33

Geheimhouding

Government secrecy is the enemy of truth, and the beginning of amnesia.

Afkomstig van: Randall C. Jimerson

Orwell in the Archives: Memory, Records, and Politics, Paper Presented at the 2007 Annual Conference of the International Council on Archives Section on University and Research Institution Archives, University of Dundee, Scotland, August 14, 2007

Uitholling rechtstaat

De rechtstaat wordt uitgehold en iedereen lijkt z’n schouders op te halen, omdat we bang zijn geworden voor terreur. Terwijl we juist zwichten voor terreur door die beginselen op te geven.

Afkomstig van: Britta Böhler

NRC 11 September 2004

Verantwoording

Binnen het openbaar bestuur is formalisatie niet alleen gerelateerd aan een goede bedrijfsvoering, maar ook aan verantwoording aan politiek en burgers.

Afkomstig van: Albert Meijer

Archiveren van e-mail: Actieve reconstructie van het verleden, Archievenblad, Jaargang 112, nr 8, oktober 2008

Archival science a continuity

Archival science is a science with methodologies that is in a way a secure scientific theory that cannot be proven wrong, because it has always been reinvented in totally different contexts, environments, places and times – only the re-inventors are not aware of this fact.

Afkomstig van: Rienk Jonker

Jonker, R, A perfect match? Connecting partners in the labyrinth of information, 2017 (blz, 75)

Broddelaar

De wereld is vol broddelaars en zolang het tegendeel niet is gebleken, houd ik u voor één van hen'

Afkomstig van: Edsger Dijkstra

Edsger W. Dijkstra 1930 - 2002, Automatisering Gids 16-aug-2002

Crisis van de democratie

Het feit dat we van politici enkel nog krachtige uitspraken verwachten en wantrouwen koesteren tegenover alles wat iets langer en ingewikkelder klinkt, dat we hen ontslaan van de plicht hun standpunten tegenover ons met ernstige en steekhoudende argumenten te motiveren – en dat alles dan nog onder de noemer van democratie: dat is de crisis van onze democratie.

Afkomstig van: Jan Blommaert

dewereldmorgen.be, 22/12/2010, 'Wilders, fascisme, en de erfenis van de Verlichting'

Archiveren

Archiveren = duurzame toegankelijkheid by design

Afkomstig van: Rienk Jonker

Tweet (13 oktober 2016)

Samenwerking

(10) De archivaris dient het behoud en gebruik van het documentair erfgoed van de wereld te bevorderen door samenwerking met leden van de eigen en andere beroepsgroepen.

Beroepscode voor archivarissen

Over de computer

De analitical engine heeft geen enkele pretentie iets oorspronkelijks te scheppen. Hij kan datgene waarvan wij weten hoe we het hem moeten opdragen. Hij kan een analyse volgen, maar heeft niet de macht enige analytische openbaringen of waarheden te anticiperen. Hij kan ons slechts helpen beschikbaar te maken waar we al van op de hoogte zijn.

Afkomstig van: Ada Lovelace

Yvonne Geiss, Programmeur avant la lettre; Off line, Computable van 22-jan-1999

Gegevens vs Informatie

In eender welke context is een gegeven informatie.

Nutsvoorziening

Een archiefbeherende instelling is een voorziening van openbaar nut.

Afkomstig van: Rienk Jonker

Zwijgen

Toen de nazi's de communisten arresteerden heb ik gezwegen; ik was immers geen communist. 
Toen ze de sociaaldemocraten gevangenzetten heb ik gezwegen; ik was immers geen sociaaldemocraat.
Toen ze de syndicalisten kwamen halen heb ik gezwegen; ik was immers geen syndicalist. 
Toen ze de Joden opsloten heb ik gezwegen; ik was immers geen Jood. 
Toen ze de katholieken arresteerden heb ik gezwegen; ik was immers geen katholiek. 
Toen ze mij kwamen halen ...was er niemand meer die nog kon protesteren

Afkomstig van: Martin Niemöller (1892-1984)

Toen de nazi's de communisten arresteerden

Kennis

Kennis is wat je nog weet nadat je alle feiten bent vergeten.

Afkomstig van: Howard Gardner

dr. M.A. Nieuwenhuis, The Art of Management; Eenvoud en samenhang

Onwetendheid en kennis

Ignorance more frequently begets confidence than does knowledge.

Afkomstig van: Charles Darwin

Dunning–Kruger effect - Wikipedia, the free encyclopedia

Verlies van betekenis

Wanneer woorden hun betekenis verliezen en mensen niet over voldoende woorden beschikken om hun gedachten uit te kunnen drukken kunnen zij niet alleen niet meer spreken maar ook niet meer denken.

Afkomstig van: George Orwell

Wikipedia Lemma: 1984

Zekerheid en twijfel

One of the painful things about our time is that those who feel certainty are stupid, and those with any imagination and understanding are filled with doubt and indecision.

Afkomstig van: Bertrand Russell

Dunning–Kruger effect - Wikipedia, the free encyclopedia

Taal en beperking

De moeilijkheid zich een heldere voorstelling van het onderwerp te maken wordt vergroot door het feit dat we niet alleen te maken hebben met nieuwe en vreemde feiten; we moeten tevens oude woorden gebruiken op een nieuwe inconsequente manier.

Afkomstig van: James Gleick

James Gleick, Informatie; Van tamtam tot internet, De Bezige Bij, Amsterdam, 2011. (blz. 175)

Afleiding

Verder zien we over de gehele linie een overschatting van technologische oplossingen. Al eerder waarschuwden wij voor de valkuil van ICT-enthousiasme: bestuurders hebben vaak onvoldoende zicht op de mogelijkheden, en vooral op de onmogelijkheden van ICT. Dat verhoogt het risico dat ze technische mogelijkheden overschatten. Tegelijkertijd onderschatten ze de hoeveelheid tijd, geld en menskracht die de daadwerkelijke realisatie van ICT-projecten zal gaan kosten.

Afkomstig van: Algemene rekenkamer

Informatiehuishouding van het Rijk Overzicht van een dynamisch vraagstuk, een achtergrondstudie, blz 7

Archiveren

het nemen of uitvoeren van maatregelen waardoor zowel

(1) integriteit, context en kwaliteit van gegevens met functionaliteiten behouden blijven en het voortbestaan van die gegevens en functionaliteiten wordt gegarandeerd als

(2) het gecontroleerd vernietigen van gegevens mogelijk is.

Een archief is dan een geheel van gearchiveerde gegevens.

Met kwaliteiten worden (impliciet) aspecten bedoeld als: authenticiteit, beschikbaarheid, beschikbaarheid, betrouwbaarheid, bruikbaarheid, interpreteerbaarheid, raadpleegbaarheid, leesbaarheid, toegankelijkheid, vernietigbaarheid, vindbaarheid, uitwisselbaarheid, uniciteit en dergelijke.

Voorbeelden van maatregelen zijn:

 • beoordelen,
 • beveiligen,
 • bewaren,
 • converteren,
 • documenteren,
 • emuleren
 • migreren,
 • opnemen,
 • opslaan,
 • preserveren,
 • registreren,
 • selecteren,
 • toegankelijk maken,
 • transformeren,
 • vernietigen,
 • vervangen,
 • vindbaar maken
Afkomstig van: Rienk Jonker

LinkedIn

Profijtbeginsel

Het is ongepast dat instellingen ten algemenen nutte, zoals archieven en musea, die (vrijwel) geheel worden bekostigd uit de publieke middelen, (hoge) bedragen eisen als publicatierechten voor afbeeldingen die veelal door particulieren zijn geschonken met het doel deze toegankelijk te maken voor een breed publiek. Te meer, omdat auteurs en uitgevers hierdoor gedwongen worden subsidies aan te vragen bij publieke fondsen.

 


Het proefschrift is hier te vinden.

Afkomstig van: G.J. Schutten

G.J. Schutten, Verdwenen schepen. De kleine houten beroepsvaartuigen, vrachtvaarders en vissersschepen in de Lage Landen., Rijksuniversiteit Groningen, 2004

Register

Document of geheel van documenten waarin geheel of gedeeltelijk informatie over handelingen, personen, objecten of gebeurtenissen of combinaties daarvan in een bepaalde gestructureerde vorm ten behoeve van vooraf gedefinieerd gebruik wordt verwerkt.

Afkomstig van: Rienk Jonker

Vloeibaar

Onder druk wordt alles vloeibaar.

Afkomstig van: Johan Stekelenburg (1941-2003)

Hans Wansink, Het verschijnsel Stekelenburg, Volkskrant 29 april 2000

Open source

... [dat het] bij open source software om veel meer gaat dan om louter kosten.Voor een deel is dat zo, omdat de open source beweging aansluit bij traditionele academische waarden.

"Die belichamen het verlangen om in alle vrijheid onderzoek te kunnen doen en de resultaten van dat onderzoek ten goede te laten komen aan de samenleving als geheel. Tegelijkertijd is dit waardebesef bij lange na niet tot de academische wereld beperkt. Werk doen ten gunste van de samenleving is een behoefte, die diep in de menselijke natuur is verankerd. Het zit in onze genen gebakken. Het raakt aan de behoefte om voort te bestaan als soort. Dat maakt waarom de open source gedachte stevige wortels heeft in onze cultuur. Maar juist deze culturele waarden zijn in het beleid van de overheid heel lang volledig verwaarloosd."

Afkomstig van: Hans Sleurink

Fred Theunissen, Open source is een cultureel fenomeen, Computable 9 februari 2007

Privacy als hinderpaal

Een ‘functionaris’ die privacy als hinderpaal ziet zegt in feite dat de burger niet geïnformeerd hoeft te worden, geen recht op inzage heeft of zich een willekeurige verzameling van gegevens over zijn handel en wandel maar moet laten welgevallen. Wie privacybescherming op de helling wil zetten, moet maar uitleggen waarom hij geen last wil hebben van verantwoording van doel, effectiviteit en evenredigheid van overheidsmaatregelen.

Zolang journalisten niet naar deze uitleg vragen, kunnen bestuurders zich straffeloos achter privacy als hinderpaal blijven verschuilen.

Afkomstig van: Ulco van de Pol

Privacy als hinderpaal, Binnenlands Bestuur 24 augustus 2004 (ingezonden brief)

Fog computing

Het in de cloud zetten van je data is niet veilig. Bedrijven die dat wel beweren, verkopen onzin. De enige oplossing is om niet alleen je eigen data maar ook een hoop onzin up te loaden, zodat anderen niet weten wat echt is. De oude Egyptenaren gebruikten die techniek van datavergiftiging al. Versleuteling is geen oplossing. Het is juist deel van het probleem, omdat mensen geloven dat het werkt.

 

Vindplaats internet

 

Afkomstig van: Salvatore Stolfo

Jolein de Rooij , 'Fog computing is beste privacybescherming'; 'Cloudprovider moet tools bieden voor toevoegen nepgegevens', Computable 28-feb-2011

De grenzen van het vak

Die Organisationsformen der Schriftgutbewahrung in Kanzlei, Registratur und Archiv zu untersuchen, müsste eine wissenschaftliche Aufgabe der Archivare sein, auch wenn kein anderer Nutzen als der einer historischen Erkenntnis dabei zu gewinnen wäre.
Ich glaube aber, dass ein sehr praktisches Motiv uns geradezu nötigt, diese Forschungen zu betreiben. Ich glaube nämlich, dass man einen Schriftgutkörper nur dann richtig im Archiv behandeln kann, wenn man seine Struktur, seine Organe und Funktionen genau kennt. Die Kenntnis der unterschiedlichen Strukturformen ist also wichtigste Voraussetzung jeder archivischen Ordnungsarbeit.

Afkomstig van: dr. J. Papriz

Die Geschichte der Schriftgutorganisation in den Kanzleien, Nederlands Archievenblad, 1957. Jaargang 62, 1957 (blz. 2)

Archiveren

Het nemen of uitvoeren van maatregelen waarmee zowel verlies van integriteit, context en kwaliteit als bedreigingen van het voortbestaan van gegevens en functionaliteiten worden tegengaan.

 • Met kwaliteiten worden (impliciet) aspecten bedoeld als:beschikbaarheid, betrouwbaarheid, bruikbaarheid, interpreteerbaarheid, raadpleegbaarheid, toegankelijkheid, vindbaarheid en dergelijke
Afkomstig van: Rienk Jonker

@FBVF Tweet van 15/10/2018

Dwaas

Als iemand wijst, kijkt de dwaas naar de vinger.

Boeddhistisch spreekwoord

To record a view

.. electronic records may need to be 'created' in order to be retained ..

Management of electronic records: Issues and guidelines (ACCIS, 1990 blz.23)

Omdat het om mensen gaat

Met een schok realiseerden we ons dat al die beleidsdocumenten gaan over ménsen.

Afkomstig van: Klaas van der Kamp, algemeen secretaris van de Raad van Kerken in Nederland

Emiel Hakkenes, 'Leers heeft toch dezelfde Bijbel?', Trouw 10 maart 2011

Herhaalbaarheid handtekeningen

Om te functioneren, dat wil zeggen, om leesbaar te zijn moet een handtekening een vorm hebben die herhaalbaar is, die na te maken is, de handtekening moet dus te gebruiken zijn los van de bewuste en unieke intentie die haar deed ontstaan.

Afkomstig van: Jacques Derrida

Els Schrover, Deconstructie en literatuur, Coutinho Muiderberg, 1992 (blz.35, 36)

Betrouwbaar

.... being trustworthy, being seen to be trustworthy and, together, being able to produce, or reproduce, information which can be trusted to be used in the day to day operations of the organization, by the courts of the land, and by future researchers and historians.

Afkomstig van: Richard E. Barry

Best Practices for Document Management in an Emerging Digital Environment

Functioneel

Zorgvuldige registraties op papier zijn overigens per definitie inhoudelijk niet minder functioneel dan ondergebracht in een geautomatiseerd systeem.

Afkomstig van: Corien Prins

Heeft digitale jeugdzorg de toekomst? Uit: M. van den Berg ea. In de greep van de technologie. Nieuwe toepassingen en het gedrag van de burger, 2008 (blz 27)

Privacy

Every breath you take, nummer uit de jaren negentig van de popgroep The Police, die de technologische mogelijkheden feilloos fileert.

Every breath you take (ademcontrole),
Every move you make (bewegingsdetector),
Every bond you break (leugendetector),
Every step you take (elektronische monitoring),
Every word you say (afluisterapparatuur),
Every vow you break (stemstressanalyse),
Every smile you take (brainwave-analyse),
Every claim you stake (koppeling van computergegevens),
I’ll be watching you (camerabewaking).

 

Afkomstig van: Jannie Groen

Verantwoord voyeurisme, Volkskrant van 9-feb-2004

Informatievoorziening - sturing, kansen en bedreigingen

Informatievoorziening en dus ook de automatisering daarvan, is belangrijk voor het bestuur van en in de openbare sector. De kansen en bedreigingen van de toepassing van de informatietechnologie worden daarbij steeds meer manifest. Dit vraagt om sturing op politiek niveau.

Informatievoorziening openbare sector. (Bios nota), Ministerie van Binnenlandse Zaken , 's Gravenhage, 1988 , TK vergaderjaar 1987-1988, 20644, nrs 1-2 (voorwoord)

Documentair en documenten

Documentair in de context van documentaire informatievoorziening (DIV)  is zoals ook het woord document afgeleid van het werkwoord documenteren, dit is het vastleggen van informatie voor gebruik en hergebruik.

Afkomstig van: Rienk Jonker

Revolutie en bedreiging

The digital medium is replacing paper in a dramatic record-keeping revolution. But such documents may be lost unless we act now.

Afkomstig van: Jeff Rothenberg

Ensuring the Longevity of Digital Documents, Scientific American, 1995. (january 1995)

Perceptie

'Zo gauw herkenbare situaties in het geding komen, beginnen mensen zich blind te staren'

Afkomstig van: Edsger Dijkstra

Richard Keijzer, Software-bouwers maken het nodeloos ingewikkeld, Automatisering Gids 13-okt-2000

Hindermacht

Macht moet zich kunnen meten aan een andere macht. Daar worden ze allebei beter van. Als macht geen tegenspraak ondervindt, ontspoort de boel.

Afkomstig van: Willem Breedveld

Hans Goslinga, Gevreesd en geliefd in Den Haag, maar bovenal gezaghebbend, Trouw 13 okt 2010

Weaving the Web

If HTML and the Web made all the online documents look like one huge book, RDF, schema, and inference languages will make all the data in the world look like one huge database.

Afkomstig van: Tim Berners-Lee

Freedom of information

 • It is a challenge to a culture of unnecessary official secrecy
 • It promotes accountability in a democracy for policies, operational activities and (very importantly) public expenditure
 • It is deterrent to corruption, impropriety, maladministration and so on
 • It improves the quality of decision-making
 • It improves confidence and trust in government
 • It brings knowledge to th people
Afkomstig van: Richard Thomas

Freedom of information; The UK experience, Nationaal Archief, Den Haag, 2008. 6e Ketelaarlezing, blz 8

Betekenis van archief

The question of the archive is not a question of the past. It is not the question of a concept dealing with the past that might already be at our disposal. An archivable concept of the archive. It is a question of the future, the question of the future itself, the question of a response, of a promise, and of a responsibility for tomorrow. The archive, if we want to know what that will have meant, we will only know in times to come; not tomorrow, but in times to come. Later on, or perhaps never.

Afkomstig van: Jacques Derrida

Archive Fever, A Freudian Impression, University of Chicago Press, 1996

Authentiek afschrift

Now, keep in mind that certifying a digital reproduction simply means declaring that the reproduction is conform to the entity in the system, an authentic copy of such entity, but does not imply that the entity in the system is authentic. An archivist can only authenticate a record in the system (i.e. declare its authenticity) if he/she is able to declare that the record was created in a reliable system, that it was maintained in a system whose integrity can be demonstrated, and was under the control of competent persons through its life cycle (in an unbroken chain of custody).

Afkomstig van: Luciana Duranti

Re: Certified copy E-record, E-mail van 6-nov-2008, Management & Preservation of Electronic Records [ERECS-L@LISTSERV.ALBANY.EDU]

Authenticiteit

(3) De archivaris dient de authenticiteit van documenten te beschermen gedurende het bewerken, conserveren en gebruiken daarvan.

Beroepscode voor archivarissen

Documentair en record

Het bijvoeglijke naamwoord documentair slaat niet op het zelfstandige naamwoord document maar op het werkwoord documenteren, wat vastleggen (to record) betekent, vastleggen voor gebruik en hergebruik.

Met andere woorden documentaire informatievoorziening en records management zijn twee begrippen met dezelfde strekking en lading namelijk het beheren van van vastgelegde informatie. 

Afkomstig van: Rienk Jonker

Verificatie

We must research, document, and remember – especially because the liars, the relativizers, and those who want to simply stop thinking about the events all continue in their work. Creative and heartless, they seek to bend the facts: to forget, displace, varnish over, escape from the responsibility of speaking the truth. Ultimately, not speaking the truth means ignoring the victims, including Marian Samuel.

Afkomstig van: Walther Seinsch

Richard Cox, Into the Tunnel, Weblog Reading Archives, 12 april 2008

Bescheidenheid

Wer's nicht einfach und klar sagen kann, soll schweigen und weiterarbeiten bis er's klar sagen kann.

Afkomstig van: Karl Popper

Betekenis (waarheid vs leugen)

Alles wat gebruikt kan worden om betekenis te hebben in plaats van iets anders, is een teken. Semiotiek is in principe de wetenschap die alles bestudeert wat gebruikt kan worden om mee te liegen.

Als iets niet gebruikt kan worden als leugen, dan kan het ook niet dienen om de waarheid mee te spreken.

Afkomstig van: Umberto Eco

Els Schrover, Deconstructie en literatuur, Coutinho Muiderberg, 1992 (blz. 36)

Gisteren, vandaag, morgen

The clock is running.
Make the most of today.
Time waits for no man.
Yesterday is history.
Tomorrow is a mystery.
Today is a gift.
That's why it is called the present.

Afkomstig van: Alice Morse Earle

Sun dials and roses of yesterday: garden delights which are here displayed in every truth and are moreover regarded as emblems, 1902

Semantische relatie

Op een bepaald [moment] voert een [actor] een [beheershandeling] uit in het kader van de [archieffunctie] op het [object van zorg] om een bepaalde [kwaliteit] te bereiken.

Afkomstig van: Rienk Jonker

Gezichtspunt (context)

Niet het onderwerp van een stuk, maar zijne bestemming moet beslissen over de plaats, die het in het archief moet innemen.

Afkomstig van: S. Muller, J.A. Feith en R. Fruin Th.Az

Handleiding voor het ordenen en beschrijven van archieven. §21

Digital Restrictions Management (DRM)

"If consumers even know there's a DRM, what it is, and how it works, we've already failed"

Afkomstig van: Peter Lee

The digital home - Science fiction?, Site The Economist, 1 september 2005

Curation

Using acts of selecting and arranging (but also refining, reducing, displaying, simplifying, presenting and explaining) to add value

Afkomstig van: Michael J. Bhaskar

Michael J. Bhaskar, Curation; The power of selection in a world of excess, Piatkus, London, 2017 (Ongenummuerde bladzijde voorin)

Haast

Laat iets mechanisch nooit merken dat je haast hebt.

Afkomstig van: Onbekend

Feiten vs aannames

Heden ten dage worden de primaire bronnen steeds minder geraadpleegd en stelt men zich tevreden met reacties en commentaren.

anders gezegd:

Het is makkelijker mee te zingen in het koor van beschuldigers dan te pogen de ware bedoelingen en feiten helder te krijgen.

Afkomstig van: George Steiner en Bob van Geffen

Bob van Geffen, Als iemand wijst, kijkt de dwaas naar de vinger, Trouw 9 mei 1996

The right to know

Citizens are entitled to know in a democracy, what is done in their name for their benefit and with their money.

Afkomstig van: Richard Thomas

Freedom of information; The UK experience, Nationaal Archief, Den Haag, 2008. 6e Ketelaarlezing, blz 8

Veranderingen, naamgeving en concepten

Ce qui change est la façon de nommer les concepts, par suite des évolutions technologiques et des modes sociétales qu’elles induisent, mais pas les concepts eux-mêmes. Jusqu’à preuve du contraire…

Afkomstig van: Marie Anne Chabin

Blog: Invariance van 16 mei 2016

Valsheid in geschrifte

1 Hij die een geschrift dat bestemd is om tot bewijs van enig feit te dienen, valselijk opmaakt of vervalst, met het oogmerk om het als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken, wordt als schuldig aan valsheid in geschrift gestraft, met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie.

2.Met dezelfde straf wordt gestraft hij die opzettelijk gebruik maakt van het valse of vervalste geschrift als ware het echt en onvervalst dan wel opzettelijk zodanig geschrift aflevert of voorhanden heeft, terwijl hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat dit geschrift bestemd is voor zodanig gebruik.

3.Indien een feit, omschreven in het eerste of tweede lid, wordt gepleegd met het oogmerk om een terroristisch misdrijf voor te bereiden of gemakkelijk te maken, wordt de op het feit gestelde gevangenisstraf met een derde verhoogd.

Wetboek van Strafrecht, artikel 225

PDF

Papermindset document format.

Afkomstig van: Rienk Jonker

Twitter @fbvf

Backoffice

Het magazijn moet op orde zijn willen we aan de toonbank snel kunnen bedienen

Gemeenten weigeren zwartepiet voor trage digitalisering, Binnenlands Bestuur 20 oktober 2000

Vrijheid van meningsuiting

1. Niemand heeft voorafgaand verlof nodig om door de drukpers gedachten of gevoelens te openbaren, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.

2. De wet stelt regels omtrent radio en televisie. Er is geen voorafgaand toezicht op de inhoud van een radio- of televisieuitzending.

3. Voor het openbaren van gedachten of gevoelens door andere dan in de voorgaande leden genoemde middelen heeft niemand voorafgaand verlof nodig wegens de inhoud daarvan, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. De wet kan het geven van vertoningen toegankelijk voor personen jonger dan zestien jaar regelen ter bescherming van de goede zeden. 

4. De voorgaande leden zijn niet van toepassing op het maken van handelsreclame

Grondwet artikel 7

Kennis

"Reading maketh a full man" - reading makes a woman and a man full of information, of history, of all kinds of knowledge.

Afkomstig van: Doris Lessing

A hunger for books

Verbanden en samenhang

.. De ene informatie is niet meer waard dan de andere, de kracht zit hem in vastleggen en het vinden van de connecties. Connecties zijn er altijd, die hoef je alleen maar te willen vinden. ..

Afkomstig van: Umberto Eco

De slinger van Foucault, Ooievaar pocket, Amsterdam, 1995. (blz 231)

Betrouwbaarheid

If a system holds back crucial information it lies.

Information systems don't lie intentionally. But all information retrieval systems tend to lie by omission: They have little way of knowing what they contain relative to your queries. This deceit of omission is an inherent attribute of technology..

 

Afkomstig van: Christopher Locke

The dark side of DIP; do you know where your documents are, do you know what's in them? Byte april 1991. (blz 193)

Literary warrant

This requirement derives from the law, customs, standards and professional best practices accepted by society and codified in the literature of different professions concerned with records and recordkeeping.

Afkomstig van: David Bearman en Ken Sochats

Metadata Requirements for Evidence, Archives & Museum Informatics and University of Pittsburgh, Pitsburgh, 1995.

Unnecessary modest

Tardis bigger inside the outside

 

It is bigger on the inside then on the outside

 

 

 

 

De voor buitenstaanders vaak onvermoede en onbekende diepgang van het vak van de archivais cq records manager levert een overeenkomst met de TARDIS (Time And Relative Dimension In Space) van dr. Who op.

Afkomstig van: Anne Thurston

Tijdens ICA congres “Accountability, Transparency and Access to Information” , 23 en 24 november 2013 in Brussel.

Soevereiniteit

Wanneer de instanties door een slecht bestuur hun recht en macht verbeuren, dan keert de hoogste macht bij de gemeenschap terug, en het volk heeft het recht soeverein te handelen en de wetgevende macht zelf uit te oefenen of een nieuwe regeringsvorm op te richten, en de hoogste macht (die het volledig en onbeperkt bezit) in nieuwe handen te leggen, geheel zoals het volk wil.

Afkomstig van: John Locke

Archiefwaardig (een definitie)

De kwaliteit van informatie die technisch gezien voldoet aan de eisen van de goede, geordende en toegankelijke staat.

(bijvoegelijk naamwoord)

Afkomstig van: Rienk Jonker

Schuivende panelen

Het zou voor een wetenschappelijk debat aardiger zijn geweest wanneer ik het niet eens was met mijn naaste collega’s, maar — en daarmee kom ik op mijn tweede punt — we moeten hier vandaag een politieke beslissing nemen en dan kiest mijn fractie — onder een aantal hieronder te noemen voorwaarden — voor een standpunt, waarin politieke opportuniteit zwaarder weegt dan wetenschappelijke rationaliteit.

Afkomstig van: Hans Franken

CDA-woordvoerder en Leids hoogleraar informatierecht in de Eerste Kamer tijdens het dataretentie debat van 6 juli 2009

Behoud

Time and accident are committing daily havoc on the originals deposited in our public offices. The late war has done the work of centuries in this business. The lost cannot be recovered, but let us save what remains: not by vaults and locks which fence them from the public eye and use in consigning them to the waste of time, but by such a multiplication of copies, as shall place them beyond the reach of accident.

Afkomstig van: Robert Darnton

Burn a Country's Past and You Torch Its Future, The Washington Post 20 april 2003

Vrijheid van meningsuiting

Als de gehele mensheid met één uitzondering dezelfde mening had, terwijl die ene persoon een tegengestelde opvatting koesterde, dan zou de mensheid even weinig recht hebben om die ene persoon tot zwijgen te brengen dan hij zou hebben om de mensheid het zwijgen op te leggen als hij de macht had.

[...]

Maar het bijzondere kwaad van de onderdrukking van de meningsuiting is dat daardoor de mensheid iets ontnomen wordt; het nageslacht evengoed als de huidige generatie; de mensen die zich tegen deze mening verzetten nog meer dan de aanhangers daarvan.

Afkomstig van: John Stuart Mill

Over vrijheid, Boom 2009. (blz 53-54)

Officiele werkelijkheid

De meest vanzelfsprekende werkelijkheid blijkt een illusie als je haar vergelijkt met de officiële werkelijkheid van de dossiers. De staat stelt overal naast de echte werkelijkheid een bureaucratische werkelijkheid

Afkomstig van: Karl Marx

Theo Thomassen, Hoe groot is groot genoeg? Over archieven en proportionaliteit, Amsterdam,2016 (blz. 6)

Amateurisme

Een overheid die als amateur bestuurt zal ook als amateur registreren en archiveren. En vooral vergeten, veel vergeten.

Afkomstig van: Roger Vleugels

Transparant bestuur; De Bijlmerwaarheid, Binnenlands Bestuur van 26 maart 1999

De eischen eener goede registratuur

De eischen eener goede registratuur kunnen op do volgende wijze worden omschreven:

a. Het is wenschelijk, dat, onverschillig wie gemakkelijk kan rangschikken en ordenen onverschillig welk stuk (organisatie onafhankelijk van den persoon, onpersoonlijk);

b. Het is wenschelijk, dat, onverschillig wie gemakkelijk kan terugvinden, onverschillig welk stuk;

c. De rangschikking der stukken moet snel kunnen geschieden en het doen van nasporingen mag niet te veel tijd in beslag nemen;

d. Het is wenschelijk, dat snel een dossier kan gevormd worden, door, met het oog op een of ander gezichtspunt, de verschillende stukken, die over verschillende dossiers verspreid zijn, en die op dat gezichtspunt betrekking hebben, bijeen te zamelen;

e. Het is wenschelijk, dat elk stuk kan dragen zijn klassificatie-nummer, zijn nummer van volgorde, en het onderwerp, waaronder het is geklassificeerd, zoodat het gemakkelijk weer op zijn plaats kan worden teruggebracht, indien het daarvan is verwijderd; men dient zulks desnoods aan iemand, die met den inhoud dor stukken niet bekend is, veilig te kunnen toevertrouwen.

f. Het is wenschelijk, dat hetzelfde registratuur-stelsel worde aangenomen door alle administratiën, die met elkander in dienstbetrekking staan. Bij overplaatsing van ambtenaren kan dan de nieuwe ambtenaar gemakkelijk den arbeid van zijn voorganger voortzetten;

g. Het is wenschelijk, dat, bij een moeilijk onderzoek, met een enkelen oogopslag, de geheele verzameling dossiers, die het archief vormen, kan worden overzien;

h. De klassificatie der dossiers moet tot in het oneindige uitzetbaar zijn, en te zijner tijd alle aanvullingen en wijzigingen kunnen ondergaan. Het aantal dossiers groeit voortdurend aan; het is dus van veel belang, dat van af den aanvang een methode worde aangenomen, die latere omwerkingen onnoodig maakt;

i. Het vergelijken van den periodieken inventaris met de daarop vermelde dossiers moet gemakkelijk kunnen geschieden, opdat het verloren raken van dossiers worde voorkomen.

Naar Paul Otlet

Afkomstig van: Zaalberg

Het nieuwe registratuurstelsel bij gemeente administratiën, L.J. Veen, Amsterdam, 1908. (blz 7-8)

Schemering

As nightfall does not come all at once, neither does oppression. In both instances, there is a twilight when everything remains seemingly unchanged. And it is in such twilight that we all must be most aware of change in the air - however slight - lest we become unwitting victims of the darkness.

Afkomstig van: William O. Douglas

(1898-1980), U. S. Supreme Court Justice (Liberty-tree.ca)

Bewaarbelang

Archieven bewaren betekent : investeringen doen in het cultureel vermogen van de toekomst en aldus bijdragen aan een continu proces van maatschappelijke vorming, identiteitsontwikkeling en zelfreflectie.

Afkomstig van: P. Klep

Archieven bewaren, cultureel investeren in de toekomst, Rijkscommissie voor de archieven, 's Gravenhage,1992.

Gebruik van kennis

Drie regels waarop het nieuwe denken over kennisbeheer is gebaseerd:

- Kennis kan alleen vrijwillig worden overgedragen; hij is nooit af te dwingen

- We weten altijd meer dan we kunnen vertellen, en we vertellen altijd meer dan we kunnen opschrijven.

- We weten alleen wat we weten op het moment dat we het nodig hebben.

Afkomstig van: Teus Molenaar

Kennisbeheer een stap verder; Verhalenvertellers leggen hart organisaties bloot, Computable 19 april 2002.

Weten of niet weten, dat is de vraag

The message is that there are no knowns.
There are things we know that we know.
There are known unknowns.
That is to say there are things that we now know we don't know.
But there are also unknown unknowns.
There are things we don't know we don't know.

Afkomstig van: Donald Rumsfeld

Gurteen.com - On not knowing by Donald Rumsfeld

Geschiedenis

History is the art of revival

Afkomstig van: Samual Butler

Vervalsing

De ambtenaar of een ander met enige openbare dienst voortdurend of tijdelijk belast persoon, die opzettelijk boeken of registers, uitsluitend bestemd tot controle van de administratie, valselijk opmaakt of vervalst, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of geldboete van de vijfde categorie.

Wetboek van strafrecht artikel 360

Archiefstuk

Een archiefstuk is een informatieobject dat is opgenomen in een archiefsysteem.

Afkomstig van: Rienk Jonker

Ordening

Bij de ordening van een archief houde men in het oog, dat de bescheiden, die de handelingen van het bestuur of zijne ambtenaren ex officio behelzen, het geraamte van het archief vormen.

Afkomstig van: S. Muller, J.A. Feith en R. Fruin Th.Az

Handleiding voor het ordenen en beschrijven van archieven. §20

Kennis

Er is te weinig kennis en besef van de uitvoeringstechnische problemen die zich als gevolg van politiek-bestuurlijke besluitvorming kunnen voordoen. Te vaak wint de datum van invoering van wetten of maatregelen het van de reflectie die nodig is om voor een zorgvuldige uitvoering te kunnen zorgen.

Afkomstig van: Bas Linders

Les, Automatisering Gids 15 juli 2005

Records management

Organizations should approach the selection of a records management solution strategically as it has a long-term impact on the enterprise. Consider business objectives for policy management, legal discovery and retention management, as well as integration with your content management infrastructure.

Gartner - MarketScope for Records Management - 20 mei 2008

Gebruik en hergebruik

Hergebruik is gebruik vanuit een andere context dan de ontstaanscontext.

Afkomstig van: Rienk Jonker

Praktisch en onpraktisch

It is important for the profession to remember that the opposite of practical is impractical, not theoretical.

Afkomstig van: Terry Cook

Archival Appraisal and Collection: Issues, Challenges, New Approaches

Document als snapshot

A document is a snapshot of some set of information that can

 • incorporate many complex information types
 • exist in multiple places accross a network
 • depend on other documents for information
 • change on the fly (as subordinate documents are updated)
 • have a intricate structure, or complex data types such as full motion video and voice annotations
 • be accessed and modified by many people simultaneously (if they have permission to do so)
Afkomstig van: Gerald P. Michalski

The world of documents, Byte 1991, blz 159

Metadata or information about ....

All information is information about something and therefore metadata.

Afkomstig van: Rienk Jonker

Zaak vs dossier

Een zaak is een informatieobject van het type dossier.

Afkomstig van: Rienk Jonker

Afhankelijkheid

We hebben systemen ontworpen die we niet meer kunnen beheersen, en we hebben ons volledig van die systemen afhankelijk gemaakt.

Hoe groter het technisch vernuft, des te kwetsbaarder en machtelozer we zijn geworden.

Afkomstig van: Koen Koch

De ramp van dertig graden, Trouw 7 juli 2001

Stap na stap

The privacy and dignity of our citizens [are] being whittled away by sometimes imperceptible steps. Taken individually, each step may be of little consequence. But when viewed as a whole, there begins to emerge a society quite unlike any we have seen -- a society in which government may intrude into the secret regions of a [person’s] life.

Afkomstig van: William O. Douglas

(1898-1980), U. S. Supreme Court Justice (Liberty-tree.ca)

Digitale bewaarplaats

Geheel van apparatuur en programmatuur op aantoonbare wijze bedoeld voor het voortbestaan, gebruik en hergebruik van voor bepaalde of onbepaalde tijd te bewaren digitale archiefbescheiden overeenkomstig de van toepassing zijnde wettelijke regelingen.

Afkomstig van: Rienk Jonker

Verordening informatiebeheer Leeuwarden 2016, art. 1 sub h.

Archivaris en zijn/haar rol

Initially, there is one thing I want to point out: The archivist’s role in the documentation of personal rights is to be an archivist. It is not our job to pretend to be lawyers or social workers. It is not for us to decide whether the documentation we are able to find will be sufficient to get reparation or not. It is neither our role to engage in client counseling. We cannot grant people justice. But we can use our knowledge to locate whatever documentation there is to be found, so that the individuals may have their cases tried at the proper authorities. Our role, then, is to supply documentation and put this into the societal and administrative context. And this role is indeed difficult and challenging.

Afkomstig van: Gudmund Valderhaug

Weblog Depotdrengen - The good archivist

Archives

Archives are documents which form part of an official transaction and were preserved for official reference.

Afkomstig van: Sir Hillary Jenkinson

Eender en document

Document:

a) eender welke inhoud, ongeacht het medium (op papier of opgeslagen in elektronische vorm of als geluids-, beeld- of audiovisuele opname),

b) eender welk deel van een dergelijke inhoud

Afkomstig van: Europees parlement en de Raad (2003)

RICHTLIJN 2003/98/EG van 17 november 2003 inzake het hergebruik van overheidsinformatie, artikel 2 lid 3

Leesbaarheid

Maar ik moest kort en bondig zijn, zoals dat hoort bij een geheim rapport, want iedereen weet dat overheidsdienaren niet geletterd zijn en het niet kunnen opbrengen om meer te lezen dan een pagina of twee, drie.

Afkomstig van: Umberto Eco

De begraafplaats van Praag, Prometheus, Amsterdam, 2011. (blz. 115)

Archives

Archives are the documents accumulated by a natural process in the course of the conduct of affairs of any kind, public or private, at any date; and preserved thereafter for reference, in their own custody, by the persons responsible for the affairs in question or their successors.

Afkomstig van: Sir Hilary Jenkinson

Inaugurale rede University College London, 1947

Beleid

Wat is het: beleid, of is erover nagedacht?

Afkomstig van: Jan Schaefer

Wikipedia, Lemma Jan Schaefer

Informatiewijsheid

Het geheel van kennis, vaardigheden en mentaliteit waarmee mensen zich bewust, kritisch en actief kunnen bewegen in een complexe, veranderlijke en fundamenteel gemedialiseerde en gedataficeerde wereld.

(Iets aangepaste versie van de omschrijving op  https://www.mediawijsheid.nl/veelgestelde-vraag/wat-is-mediawijsheid/)

Afkomstig van: Rienk Jonker

Declaration on archives

Archives record decisions, actions and memories. Archives are a unique and irreplaceable heritage passed from one generation to another. Archives are managed from creation to preserve their value and meaning. They are authorative sources of information underpinning accountable and transparent administrative actions. They play an essential role in the development of societies by safeguarding and contributing to individual and community memory. Open access to archives enriches our knowledge of human society, promotes democracy, protects citizens' rights and enhances the quality of life.

Declaration on Archives

Afkomstig van: Universal Declaration on Archives

Vastgesteld op 17 september 2010 tijdens jaarlijkse rondetafelconferentie (11-19 september 2010) van de International Council of Archives (ICA) in Oslo

Substitutie en bewijskracht

De conclusie die we kunnen trekken is dat scans in die besproken rechtsgebieden in beginsel als bewijsmiddel kunnen worden aangevoerd, maar dat ze geen bijzondere bewijskracht genieten. Authentieke en onderhandse akten verliezen hun dwingende bewijskracht en de rechtszekerheid die daarmee samenhangt. Het gevolg van substitutie is dat alle gescande bewijsmiddelen die worden ingebracht in civiele en bestuursrechtelijke procedures onder de vrije bewijsleer vallen. Binnen het bestuursrecht bestaat bovendien het risico dat een scan als bewijsmiddel wordt uitgesloten volgens een bewijsbeleid Zowel het bestuursorgaan zelf als de bestuursrechter kunnen weliswaar tot een van het beleid afwijkend oordeel komen, maar naar verwachting zal dit in de praktijk niet snel gebeuren. Een ander obstakel waarmee rekening moet worden gehouden in bestuursrechtzaken, is het rechterlijk bewijsvermoeden waarop een bestuursrechter zijn oordeel kan baseren. In anticipatie op een eventuele betwisting of in twijfel trekken van de authenticiteit en integriteit van het substituut-bewijsmiddel is het raadzaam het bewijsmiddel te doen vergezellen van informatie omtrent de waarborgen waarmee het is omkleed (betrouwbaarheid, authenticiteit, volledigheid en integriteit). Ook in het strafrecht komt het aan op het overtuigen van de rechters. Het juridische risico dat een gescand document niet of nauwelijks als bewijsmiddel wordt gewaardeerd, hangt mijns inziens nauw samen met de bij een organisatie gevoerde informatiehuishouding.
 
Een positieve waardering door de rechters is in mijn ogen afhankelijk van de mate waarin zij ervan zijn overtuigd dat de scan naadloos overeenkomt met het origineel. De scan en het scanproces zullen met de nodige doordachte waarborgen moeten worden omkleed. Waarborgen ten aanzien van de integriteit, authenticiteit, volledigheid, betrouwbaarheid en duurzaamheid. Om de waarborgen gestalte te geven kan aansluiting worden gezocht bij de beginselen van behoorlijk ICT-gebruik van Franken. Om terug te komen op de vraag, `Is de tijd rijp om het roer om te gooien?` luidt het antwoord: ja, het is tijd. De huidige stand der techniek biedt toereikende mogelijkheden om een betrouwbaar en integer scansysteem op te zetten. Juristen zullen echter tijd nodig hebben om gewend te raken aan de omgang met dergelijke moderne bewijsmiddelen. Het is tijd om de gewenningsperiode in te zetten. Met uiteraard alle kinderziekten van dien.
 
Afkomstig van: mr. I.M. Tempelman

Digitalisering doet bewijskracht documenten de das om? Trema, Tijdschrift voor de Rechterlijke macht, 2008. (Vol. 31, Issue 09, pp. 404-408)

Verkokering

Digitalisering is net zo verkokerd binnen de culturele instellingen als de fysieke collectie.

Afkomstig van: Rogier Brussee, Harry van Vliet, Christian Wartena

Een ontologie van openbare vermakelijkheden; Cultuur in context, Informatie professional, 2008. (12/08)

Overzicht

Afstand, nogmaals een van de belangrijkste voorwaarden voor overzicht en begrip.

Afkomstig van: Gerrit Krol

60.000 uur; Een autobiografie, Querido Amsterdam

Gebrek aan verbeeldingskracht

Een van de redenen voor deze verkeerde inschattingen was het gebruikelijke gebrek aan verbeeldingskracht als men zich geconfronteerd zag met een radicaal nieuwe techniek.

Afkomstig van: James Gleick

James Gleick, Informatie; Van tamtam tot internet, De Bezige Bij, Amsterdam, 2011. (blz. 216)

Verval

No medium for recording expressions of human creativity, thought, and accomplishment is immune to damage and decay.

Digital Preservation Management: Implementing Short-term Strategies for Long-term Problems

Principes

"a principal to be vital must be capable of wider application than the mischief which gave it birth."

Afkomstig van: Louis Brandeis

Rechter in de zaak Olmstead in 1928

In Broken Images

He is quick, thinking in clear images;
I am slow, thinking in broken images.

He becomes dull, trusting to his clear images;
I become sharp, mistrusting my broken images.

Trusting his images, he assumes their relevance;
Mistrusting my images, I question their relevance.

Assuming their relevance, he assumes the fact;
Questioning their relevance, I question the fact.

When the fact fails him, he questions his senses;
When the fact fails me, I approve my senses.

He continues quick and dull in his clear images;
I continue slow and sharp in my broken images.

He in a new confusion of his understanding;
I in a new understanding of my confusion.

Afkomstig van: Robert Graves

In broken images op PoemHunter.com

Tellen en meten

Not everything that can be counted counts, not everything that counts can be counted.

Afkomstig van: William Bruce Cameron

Zoekresultaat Google

Authenticiteit

Tijdens mijn ambtelijke loopbaan bij Justitie heb ik meegemaakt dat wij van de handgeschreven en getypte vorm overgingen op de computer. Voor de oorlog werden stukken doorgaans zelfs handgeschreven gepubliceerd.
Ook werden beschikkingen toen niet gedrukt, maar handgeschreven. In die tijd dacht men namelijk dat dit een grotere zekerheid van authenticiteit bood. Men vreesde dat, als wat handgeschreven was omgezet werd via een typemachine, daar eventueel onduidelijkheden en verlies van authenticiteit in gelegen zouden kunnen zijn.

Afkomstig van: Piet Hein Donner

Als minister van Justitie tijdens de behandeling van de Wet Elektronisch Bestuurlijk verkeer, Handelingen Eerste Kamer, 2003-2004, nr. 26, p. 1313

Vooruitgang

De mogelijkheden van nieuwe technologie worden op korte termijn overschat, maar de gevolgen op lange termijn onderschat.

Afkomstig van: De wet van Cremer

Alfred Stern, De Wet van Cremer; Kosten en baten van grootschalig digitaliseren, Archievenblad, 2008., (Jaargang 112, nr 8, oktober 2008)

Systemen en gegevens

... Ik heb het aldoor over systemen. Waar het om ging, natuurlijk, waren de data, maar het zijn de systemen die deze data sturen, aanmaken, opslaan en distribueren. ..

Afkomstig van: Gerrit Krol

60.000 uur; Een autobiografie, Querido Amsterdam, (blz 100-101)

Procesgebonden informatie

If any principle should govern archival theory, it is not the fonds, but rather the visualisation through description of functional structures, both internal and external: archival narratives about those multiple relationships of creation and use so that researchers may truly understand records from the past. If that is called the principle of (virtual) provenance, I shall not object, for it is the best continuation of the archival tradition of respecting the context of records.

Afkomstig van: Peter Horsman

The Last Dance of the Phoenix, or The De-discovery of the Archival Fonds, Archivaria, 2002. Archivaria 54, Fall 2002 (blz 23)

Een revolutionaire daad

In een tijd van universeel bedrog is het spreken van de waarheid een revolutionaire daad.

Afkomstig van: George Orwell

Privacy en de doos van Pandora

Je zou kunnen zeggen dat er geen sprake is van schending van privacy zolang gegevens nog in een trommel zitten en de deksel daarvan niet wordt opgelicht.

Afkomstig van: Fred Teeven

Rejo Zenger , Teeven: “Bewaarplicht zelf geen privacyschending”, Bits of Freedom, 17 juni 2011

Archivwürdigkeit

Archivwürdig sind Unterlagen, die nach Feststellung der zuständigen Archivbehörde für Wissenschaft und Forschung, das Verständnis der Gegenwart und der Geschichte, Zwecke der Gesetzgebung, Verwaltung oder Rechtssprechung sowie für die Sicherung berechtigter Belange Betroffener oder Dritter von bleibendem Wert sind. Archivwürdig sind auch Unterlagen, die aufgrund von Rechtsvorschriften oder zur Rechtswahrung dauerhaft aufbewahrt werden müssen.

Glossar ausgewählter archivfachlicher Begriffe

Bewaren

Bij hem thuis in Amsterdam West vraag ik of hij zijn post werkelijk teruggestuurd heeft.

'Ja Natuurlijk'

In 1984 deed hij thuis een kast open die van onder tot boven vol zat met post van het GVB. Allemaal brieven met de enveloppe er nog om, keurig met touwtjes bij elkaar gebonden en op rechte stapeltjes gelegd. En allemaal ongeopend. Op de dag dat hij bij de tram weg zou gaan, had hij zich voorgenomen, zou hij een bestelbus huren en al die brieven naar het hoofdkantoor terugbrengen. Ik ben een goeie trambestuurder geweest, zou hij dan zeggen, en daar heb ik het niet nodig gehad om al die Post van jullie te lezen.

In 1988 was het zover.

En, heeft u nog een reactie gekregen? ‘Jazeker. Een bedankbrief. En dat ze er heel blij meer waren omdat er heel wat spul bij zat dat ze zelf niet meer hadden.’

Afkomstig van: G. Westerloo

Niet spreken met de bestuurder, Amsterdam 2003, (blz 243)

Architectuur

Vanuit een bepaald gezichtspunt en op een bepaald abstractieniveau herbruikbare modelmatige of schematische weergave van een waargenomen werkelijkheid.

Afkomstig van: Rienk Jonker

Bit

Een eenheid om informatie te meten.

Afkomstig van: Claude Shannon

James Gleick, Informatie; Van tamtam tot internet, De Bezige Bij, Amsterdam, 2011. (blz. 12)

Model vs structuur

Het model is een kind van de wetenschap, terwijl de structuur (...) een dochter van de werkelijkheid zelf is.

Afkomstig van: drs. G.J. Mentink

Inventariseren is een moeilijk vak, NAB 1973 (77), blz 345

Archief en democratie

Effective democratisation can always be measured by this essential criterion: the participation in and the access to the archive, its constitution, and its interpretation.

Afkomstig van: Jacques Derrida

Weblog Depotdrengen

Alfabetische orde

De alfabetische rangschikking heeft iets wonderbaarlijks. Onder de schijn van een volmaakte orde verbergt zij het minst samenhangende, het meest chaotische. Onberispelijk staan de artikelen van een woordenboek of een encyclopedie in de keurige kolommen, maar hun inhoud is in al zijn bontheid en dooreengeworpenheid hiervan het waarachtige tegendeel.

Afkomstig van: Belcampo

De Kogel. Uit zijn bundel 'Al zijn fantasieën', blz. 422

E-mail duurzaamheid

Stuck in a cycle of naïveté and seduction, we keep trying to believe email is somehow impermanent.

Afkomstig van: David S. Bennahum

Old e-mail never dies, Wired 7.05, May 1999.

Books are

Books are splendid, high-quality media that are tangible, flexible, portable, and personal, and particularly suited for narration and argumentation, possibly enriched with little anecdotes and appealing examples that make you want to read on.

Afkomstig van: Wim Westera

Website The Digital Turn  (Geraadpleegd 5/5/2016)

Volwassenheid

This is a mental maturity issue: our community has generally succeeded in giving black belts in computer security karate only to people that have proven a certain level of mental maturity. Yes, some of us could probably do some real damage to Paypal and Mastercard. But then we also understand that no good comes from that.

Afkomstig van: Rop Gronggrijp

Keynote tijdens het Chaos Computer Club congres 27 december 2010 te Berlijn

Bewaarbelang

.. , en tenslotte waren er mensen die zeiden dat het de oude bonapartisten waren, die de gelegenheid zouden aangrijpen om compromitterende archieven te vernietigen - en mijn eerste gedachte was dat ik dat, als ik Lagrange was geweest, inderdaad gedaan zou hebben, maar bij nader inzien bedacht ik me dat een goede agent van de inlichtingendienst informatie verbergt maar nooit vernietigt, want die kan altijd van pas komen om iemand mee te chanteren.

Afkomstig van: Umberto Eco

De begraafplaats van Praag, Prometheus, Amsterdam, 2011. (blz. 283)

Integriteit

‘Als we willen spreken over wat gedaan kan worden om normvervaging en machtsbederf tegen te gaan, is het goed om ons af te vragen wat eigenlijk van politici, bestuurders en ambtenaren verwacht mag worden.

In abstracto is dat heel eenvoudig. Zij dienen bij de uitoefening van hun taak de daarvoor geldende regels, de wet en ook de beginselen van behoorlijk bestuur in acht te nemen; de grondrechten van de burgers te respecteren.

Er zijn tal van geschreven en ongeschreven regels waaraan politici, bestuurders en ambtenaren moeten voldoen.

Ambtenaren vinden die regels onder meer in hun rechts positieregelingen.

Politici en bestuurders leggen bij de aanvaarding van hun ambt een zuiveringseed af.

Er zijn formeel- wettelijke bepalingen over welke functies niet met hun ambt verenigbaar zijn en er zijn bepalingen over welke handelingen verboden zijn.

Van politici, bestuurders en ambtenaren wordt een hoge moraal, hoge zuiverheid gevraagd.

Zij behoren zich - ook buiten de directe uitoefening van hun ambt - te onthouden van gedragingen die het vertrouwen in een goede uitoefening van hun ambt kunnen schaden.’

Tekst van de speech uit 1992 staat op integriteitoverheid.nl

Afkomstig van: Ien Dales

Philip Brouwer, Handleiding voor zuiver overheidshandelen, Binnenlands Bestuur 15-apr-2005

Praktijk

Practice is the engine that drives archival theory.

Afkomstig van: Terry Abraham

American Archivist, 54 (1991), 377

Grenzen aan betekenis en context

Meaning is context-bound, but context is boundless.

Afkomstig van: Jonathan Culler

oa. Els Schrover, Deconstructie en literatuur, Coutinho Muiderberg, 1992 (blz. 43), zie ook deze zoekactie

Identifier

An identifier is a unique identification code that is applied to “something”, so that the “something” can be unambiguously referenced.

A Beginner’s Guide to Persistent Identifiers, Global Biodiversity Information Facility, Copenhagen, 2011. (blz. 5)

Imponeren

Imponeren is het valse surrogaat van de verwondering.

Afkomstig van: Menno ter Braak

Kunst en cultuur verdienen onze steun, Trouw 20-nov-2010.

We must remember

The records are crucial to hold us accountable. They are indispensable as deterrents against a repetition of this ghastliness and they are a powerful incentive for us to say, "Never again". They are a potent bulwark against human rights violations.

We must remember our past so that we do not repeat it.

Afkomstig van: Desmond Tutu

Archives and human rights, Desmond Tutu, 21 october 2003

Kosten van opslag

But the real cost of storage is management. Folks on Wall Street tell me that they spend $300,000 per terabyte per year administering their storage. They have more than one data administrator per terabyte. Other shops report one admin per 10 TB, and Google and the Internet Archive seem to be operating at one per 100 TB. The cost of backup/restore, archive, reorganize, growth, and capacity management seems to dwarf the cost of the iron. This stands as a real challenge to the software folks. If it is business as usual, then a petabyte store needs 1,000 storage admins.

Afkomstig van: Jim Gray

Dave Patterson, A Conversation with Jim Gray, ACM Queue, 2003. (vol. 1, no. 4 - June 2003)

Waarde

Alles van waarde is weerloos

Afkomstig van: Lucebert

Zie ook https://nl.wikipedia.org/wiki/Lucebert

Routinematige conversie is vervanging

Ik deel dus niet de mening van de Raad voor het cultuurbeheer dat wat de Raad ‘routinematige conversie van informatie in een geautomatiseerde omgeving' noemt geen vervanging als bedoeld in artikel 7 van de Archiefwet 1995 zou inhouden

Ik = de toenmalig verantwoordelijke staatssecretaris A. Nuis

Nota van Toelichting op artikel 6 Archiefbesluit 1995

ICT (technology fix)

De inzet van ICT wordt vaak bij voorbaat gezien als een technische oplossing voor een ‘business’-vraagstuk (‘technology-fix’-denken).
Daarom is het nodig dat bestuur en ambtelijke leiding van organisaties ervan doordrongen raken dat ICT-vraagstukken geen puur technische vraagstukken zijn. Het gaat om informatie- en communicatievraagstukken en die zijn op hun beurt organisatievraagstukken.

Afkomstig van: Algemene Rekenkamer

Lessen uit ICT-projecten bij de overheid; Deel B

Fascinatie voor de techniek

De fascinatie voor de techniek leidt af van de essentie namelijk de informatie, haar belang, haar context en haar betekenis.

Afkomstig van: Rienk Jonker

Deskundigheid

(9) De archivaris dient professionele deskundigheid na te streven door systematisch en voortdurend zijn archivistische kennis bij te houden en anderen deelgenoot te maken van de resultaten van zijn onderzoek en ervaring.

Beroepscode voor archivarissen

Panopticon

If whatever we do can be held against us years later, if all our impulsive comments are preserved, they can easily be combined into a composite picture of ourselves. Afraid how our words and actions may be perceived years later and taken out of context, the lack of forgetting may prompt us speak less freely and openly.

Afkomstig van: Viktor Mayer-Schönberger

Useful Void: The Art of Forgetting in the Age of Ubiquitous Computing, John F. Kennedy School of Government - Harvard University, 2007.

De drie wetten van robotica

1 Een robot mag een mens geen letsel berokkenen of, door nalatigheid, toestaan dat een mens letsel overkomt.

2 Een robot moet de opdrachten van mensen gehoorzamen behalve wanneer die in conflict komen met de eerste wet.

3 Een robot moet zijn eigen bestaan zeker stellen zolang dat niet in conflict komt met de eerste en de tweede wet.

Afkomstig van: Isaac Asimov

Hennie van der Pluijm, Science Fiction is geen fictie meer; De computer van morgen smaalt om het menselijk verstand, Automatisering Gids 27 april 2001

Privacy tegen de rest

Big Brother in the form of an increasingly powerful government and in an increasingly powerful private sector will pile the records high with reasons why privacy should give way to national security, to law and order, to efficiency of operation, to scientific advancement and the like.

Afkomstig van: William O. Douglas

(1898-1980), U. S. Supreme Court Justice (Liberty-tree.ca)

Betrouwbaarheid

(8) De archivaris dient het speciale vertrouwen dat hem gegeven is te aan te wenden in het algemeen belang en te vermijden dat hij zijn positie gebruikt om zichzelf of anderen onevenredig te bevoordelen.

Beroepscode voor archivarissen

Veiligheidscommunisme

De huidige trend leidt tot een "veiligheidscommunisme" waarbij de vermeende veiligheidsbelangen van het collectief de individuele veiligheidsbelangen en daarvoor noodzakelijke privacy overstemmen. Dit is vergelijkbaar met het communisme, dat ook de belangen van het collecief boven die van het individu stelt, en daardoor niet levensvatbaar bleek.

Afkomstig van: Bart Jacobs

Bart Jacobs, De menselijke maat in ICT, 2007 (inleiding blz vi)

​​​​​​​Er is niets nieuws onder de zon.

9) Wat er geweest is, dat zal er weer zijn.
Wat er plaatsvindt, dat zal weer plaatsvinden.
Er is niets nieuws onder de zon.
10) Wanneer men van iets zegt: 'Kijk, iets nieuws,'
dan is het altijd iets dat er sinds lang vervlogen tijden is geweest.
11) De vroegere generaties zijn vergeten,
en ook de komende zullen weer worden vergeten.

Prediker, 1:9 - 1:11

Being digital

Being digital is different. We are not waiting on any invention. It is here. It is now. It is almost genetic in its nature, in that each generation will become more digital than the preceding one.

Afkomstig van: Nicholas Negroponte

Being Digital, Knopf, New York, 1995

Verleden, heden en toekomst

De mens van heden - dat geldt voor elke tijd en in elke menselijke samenleving - kan als schakel tussen verleden en toekomst alleen dan volwaardig subject van cultuur zijn als hij het verleden, en daaronder rekene men ook de objecten van het verleden, leert zien, kennen en begrijpen en als het gaat om uitingen van kunst, ervan leert genieten.

Afkomstig van: F.J. Duparc

Een eeuw strijd voor Nederlands cultureel erfgoed (blz. XV)

Transacties

Transactions (trans-actions) by definition are actions communicated from one person to another, from a person to a store of information (such as a filing cabinet or computer database) and thereby available to another person at a later time, or communications from a store of information to a person or another computer. 

Afkomstig van: David Bearman en Ken Sochats

Metadata Requirements for Evidence, Archives & Museum Informatics and University of Pittsburgh, Pitsburgh, 1995.

Context

’Ieder verhaal is afkomstig van iemand die alles vanuit zijn eigen standpunt bekijkt en beschrijft of vertelt’.

Afkomstig van: Lesboek Sprekend verleden

Paul Scheffer, Iedere Hollander heeft de pest aan Holland, Trouw van 14 januari 2006

Kernexpertise

Als gevolg van de opkomst van elektronische media, wordt het archivistisch vakgebied gedwongen zich te richten op haar kernexpertise: het bepalen van de waarde van informatie.

Afkomstig van: J.J.M. Uijlenbroek

Designing electronic document infrastructures, 's Gravenhage, 1997. (Stelling III)

Complexiteit

Als het controlemodel net zo ingewikkeld wordt als de te controleren werkelijkheid krijgt men te maken met de 'wraak van de complexiteit'.

Afkomstig van: F. Kuitenbrouwer

Voorkom gesjoemel met privacyregels; Het kan dat straks nietsvermoedende burgers hun adresboekje moeten laten zien, NRC 6 februari 2002

Representatie

U kunt dan aan uw achterban uitleggen dat u hier als een leeuw heeft gevochten voor uw belang.

Afkomstig van: Hans Engels

Verslag van een expertmeeting (7 juni 2016), Eerste Kamer, behandeling Wet open overheid (EK 33 328)

Bereik

Just because your voice reaches halfway around the world doesn't mean you are wiser than when it reached only to the end of the bar.

Afkomstig van: Edward R. Murrow

Registratuurstelsels en locomotieven

Evenmin nu als een locomotief, zooals die thans langs onze spoorwegen zich voortbeweegt, ooit door een enkel man werd uitgevonden, evenmin een registratuur-stelsel.

Afkomstig van: Paul Otlet

Het nieuwe registratuurstelsel bij gemeente administratiën, L.J. Veen, Amsterdam, 1908. (blz. 40)

Domein Archiefwet ca.

De Archiefwet en bijbehorende besluiten en regelingen bevatten bepalingen voor het in goede, geordende en toegankelijke staat brengen en bewaren van archiefbescheiden. Of met andere woorden voor het op orde hebben en houden van uw totale informatiehuishouding. Zoals gemeld wordt vaak ten onrechte gedacht dat deze wet slechts handelt over historische documenten. Maar het gaat om een wet die in alle fasen van het gemeentelijke proces relevant is. Het betreft allereerst de interne bedrijfsvoering, vervolgens de bewijslast inzake het functioneren van de overheid richting burger en tot slot het belang voor het (cultureel) erfgoed.

Afkomstig van: VNG

Horizontale verantwoording gemeentelijke archiefketen - VNG ledenbrief - 21 juli 2011 (par. 2.4)

Perspectief

"What the searchlight makes visible will depend upon its position, upon our way of directing it, and upon its intensity, colour, etc.; although it will, of course, also depend very largely upon the things illuminated by it."

Afkomstig van: Karl Popper

Eric Ketelaar, Tacit Narratives : the meaning of archives, In: Toegang. Ontwikkeling in de ontsluiting van archieven, SAP Jaarboek 2001, Stichting Archiefpublicaties, 's Gravenhage, 2002. (blz 69)

Data-atlas

… Zo bevat de plattegrond van elk systeem: de namen van de data en de door gegevensuitwisseling gevoede verbindingen met andere systemen. Het is dus net een atlas. Je hebt systeem A voor je, je leest wat de functie is van systeem A, wat het behelst aan gegevens, je ziet dat het een verbinding onderhoudt met systeem B. Wil je daar meer van weten, dan zoek je in het boek alfabetisch naar systeem B. En daar lees je wat het specifieke nut van systeem B is. Je ziet onder andere dat systeem B een relatie onderhoudt met systeem C, D en E, maar ook met A als het goed is. Het is dezelfde verbinding. …...

Afkomstig van: Gerrit Krol

60.000 uur; Een autobiografie, Querido Amsterdam, (blz. 97-98)

Kritisch

I think we ought always to entertain our opinions with some measure of doubt. I shouldn’t wish people dogmatically to believe any philosophy, not even mine.

Afkomstig van: Bertrand Russell

Ralph Losey, Mathematical Formula for Justice Proves the Importance of ESI in Civil Litigation, e-Discovery Team, 2009

Archiefbescheiden

.. bescheiden, ongeacht hun vorm, door de overheidsorganen ontvangen of opgemaakt en naar hun aard bestemd daaronder te berusten; 

Archiefwet 1995, artikel 1 lid 1 sub c

Verleden, heden en toekomst

Who controls the past controls the future; who controls the present controls the past

Afkomstig van: George Orwell

Nineteen eighty-four

Redactionele vorm vs documenttype

Documenttype = redactionele vorm

Afkomstig van: Rienk Jonker

Vrijheid van interpretatie

Vrijheid van interpretatie is een grondrecht van de archiefgebruiker; elk ontsluitingsbeleid zou dat grondrecht als uitgangspunt en toetsteen moeten nemen.

Afkomstig van: Theo Thomassen

De veelvormigheid van de archiefontsluiting en de illusie van de toegankelijkheid. In: Toegang. Ontwikkeling in de ontsluiting van archieven, SAP Jaarboek 2001 (blz 43)

Ordentelijkheid

Een goede en betrouwbare informatiehuishouding is van vitaal belang voor de overheid.

Politiek en ambtelijk management gaan echter tamelijk zorgeloos met dit belang om.

De aandacht voor een ordentelijke informatiehuishouding schiet structureel te kort.

Dit is een oud probleem dat verregaand versterkt wordt door de voortschrijdende digitalisering.

Doorgaan op dezelfde weg betekent volgens de Raden onvermijdelijk de aantasting van belangrijke rechtsstatelijke waarden zoals transparantie, zorgvuldigheid, toegankelijkheid, verantwoording en verantwoordelijkheid.

Dat is tamelijk zwart-wit gesteld maar over de ordentelijkheid van de informatiehuishouding is nuanceren nu eenmaal niet mogelijk.

De overheid moet staan voor de ordentelijkheid van zijn informatiehuishouding, in welk toekomstscenario dan ook.

Afkomstig van: Raad voor Cultuur / Raad voor het openbaar bestuur

Titelblad Informatie: grondstof met toekomstwaarde; Contouren van een visie op de rol en betekenis van informatie

De tijdbesparingsparadox

De tijd die iemand bespaart door taken te automatiseren, staat in omgekeerde verhouding tot de programmeertijd.

De tijdsbesparing (T) kan worden voorgesteld met de volgende formule:

T = 1 / (1 + (P*F))

waarbij P de programmeertijd is en F de frequentie van de taak.

In het gunstigste geval bespaar je niets.

Joachim Graf, De computerwetten van Murphy; Hoofdkussenboekje voor computergebruikers, Lannoo NV, Tiel, 1992 (blz. 67)

Fotografisch geheugen

In de toekomst wordt het fotografisch geheugen digitaal.

Afkomstig van: Dr. Mw. M.J. van der Werf

Records management en Dilbert priciple

... ... The bad thing about records management is that almost everybody thinks they can un-derstand it. The problem is that since suddenly (in evolutionary terms) some deviant went and built the printing press. After that, almost no-body had control. There was only success in archiving some paper documents for reasons unknown. Since we’re digitized and we’re switching batteries in our laptop computers while streaking through the sky in shiny metal objects in which soft drinks and peanuts are served, nobody knows how to handle the huge amount of digital and digitized documents. Not even the archivist

Afkomstig van: Geert-Jan van Bussel

Geert-Jan van Bussel, Records Management; De voeten op de grond, © VBDS, Helmond, 2009. (presentatie)

Geparafaseerd van: Scott Adams, The Dilbert Principle, 1996 Principle, Boxtree, 1996.

Mening

Do not fear to be eccentric in opinion, for every opinion now accepted was once eccentric.

Afkomstig van: Bertrand Russell

Ralph Losey, Mathematical Formula for Justice Proves the Importance of ESI in Civil Litigation, e-Discovery Team, 2009.

Begrijpen en inzien

Je gaat het pas zien als je het doorhebt.

Afkomstig van: Johan Cruijff

Archiveren

Het tijdens de uitvoering van een proces, project of andere activiteit voor gebruik en hergebruik in bruikbare, vindbare en betrouwbare vorm vastleggen van informatie met bijbehorende context, opgenomen en gefixeerd in informatieobjecten, op een manier dat het gebruik, beheer en voortbestaan daarvan aantoonbaar is verzekerd gedurende de bewaartermijn die recht doet aan de bewaarbelangen.

 

Versie 11/1/2015

Afkomstig van: Rienk Jonker

Software vuistregel - conclusies

1e conclusie: Elk programma bevat fouten.
2e conclusie: Elk programma heeft altijd een fout meer.
3e conclusie: Het herstellen van een fout veroorzaakt minstens twee nieuwe.

Joachim Graf, De computerwetten van Murphy; Hoofdkussenboekje voor computergebruikers, Lannoo NV, Tiel, 1992 (blz. 39)

Vrijheid van meningsuiting

Zoals de kracht van het internet in de chaos ligt, zo is de kracht van onze vrijheid afhankelijk van de chaos en kakofonie van vrije meningen.

Afkomstig van: Federale rechtbank Philadelphia

Vonnis VS: geen censuur op Internet, Trouw 13/06/1996

Vaststaand

Was jederman für ausgemacht hält, verdient am meisten untersucht zu werden.

Afkomstig van: G.C. Lichtenberg

Fixatie

De uitdaging is om in digitale dynamische omgevingen te komen tot de mogelijkheid om bepaalde situaties zodanig te fixeren dat de functionaliteit om de data te gebruiken blijft voortbestaan, maar de functionaliteit die de data muteert of verwijdert wordt uitgezet.

Afkomstig van: Rienk Jonker

Creativiteit

De mens die zich omringt met feiten, niet toestaat dat hij verrast wordt, geen flits van intuïtie kent, geen veronderstellingen maakt, geen risico neemt, leeft in een afgesloten cel.

Afkomstig van: Albert Einstein

List en bedrog

Ja, das Erbe der Gesammtheit
Wird dem Einzelnen zur Beute
Und von Rechten des Besitzes
Spricht er dann, von Eigenthum!

Eigenthum! Recht des Besitzes!
O des Diebstahls! O der Lüge!
Solch Gemisch von List und Unsinn
Konnte nur der Mensch erfinden.

Afkomstig van: Heinrich Heine

Atta Troll, Kaput X

Probleem vs oplossing

Het is de oplossing die hardnekkig naar een probleem zoekt, waardoor de echte problemen almaar groeien.

Afkomstig van: Pieter Wisse

DBC-systematiek als Newspeak, 13 mei 2009, webeditie 2009 © Pieter Wisse

De wetten van robotica (aanpassing)

De Nulde wet :
"Een robot mag de mensheid geen kwaad berokkenen, of toelaten dat de mensheid door zijn nalatigheid schade lijdt"

Aanpassing van de eerste wet:
"Een robot mag een mens geen kwaad berokkenen, of toelaten dat een mens door zijn nalatigheid schade lijdt, behalve als dit in strijd is met de Nulde Wet"

Afkomstig van: Isaac Asimov

Robots en imperium, Meulenhof, Amsterdam, 1991. (blz 312)

Geschiedenis en authenticiteit

Het in leven houden van de geschiedenis is zwaar en taai werk, dat tegen verdraaiing en afgelegenheid bestand moet blijven.

Afkomstig van: Wim Boevink

Deddie's betekenis; Klein verslag , in Trouw van 18 oktober 2013.

Contextloos

In het post-modernisme worden historische duur en systematische samenhang afgezworen en ingeruild voor wat individueel, ad hoc en verbrokkeld is.

Zijderveld Uit M. Weggeman

Archive (verb)

During the effectuation of a process, project or other activity recording of relevant information with its context for use and reuse in usable, findable and reliable form, contained and fixed in information objects in a way that use, management and persistence of it is verifiable ensured during the retention period that does justice to the retention interests.

Afkomstig van: Rienk Jonker

Grondrechten

Not only is freedom of access to information a basic human right, it is also a precondition for informed public participation in governance, i.e. for democracy. Open and transparent governance is also considered a precondition for preventing and revealing corruption and maladministration.
Consequently knowledge about openness and access to information is a crucial element in the implementation and promotion of human rights and democratic principles.

An Introduction to Openness and Access to Information, The Danish Institute for Human Rights, Kopenhagen, 2005.

Eenzijdigheid

Handeling = 'The world according to the official'

Afkomstig van: Bob de Graaff

Bob de Graaff, Archiefselectie: een zaak van meer dan alleen beleid in: Selectie en vernietiging van archiefmateriaal: een discussie tussen archivarissen en historici (blz 759)

Het cultureel erfgoed is geen luxe

Het cultureel erfgoed is geen luxe, evenmin als de door overheid en enkeling daaraan bestede zorg, maar het is de essentie, althans één van de grondpijlers van ons bestaan, zonder hetwelk de samenleving haar grondslag, in elk geval één van haar voornaamste grondslagen zou missen en deze, zoals de zogenaamde ‘primitieve’ samenlevingen aantonen, zou moeten gaan opbouwen.

Afkomstig van: F.J. Duparc

Een eeuw strijd voor Nederlands cultureel erfgoed (blz XV-XVI)

Inhoud

In de discussie over de definitie van het begrip ‘document’ dient de informatie-inhoud van het document centraal te staan, niet de drager of de uiterlijke verschijningsvorm.

Afkomstig van: J.J.M. Uijlenbroek

Designing electronic document infrastructures, 's Gravenhage, 1997. (Stelling I)

Gezichtspunt

"Problems cannot be solved within the same mindset as within which they were created"

Afkomstig van: Albert Einstein

Kosten en waarde

We know what things cost, but we have no idea what they are worth.

(We weten wat dingen kosten, maar we hebben geen idee wat ze waard zijn.)

Afkomstig van: Tony Judt

Ed quietly takes up Tony’s mantle, New Statesman, 1 oktober 2010

Beschrijven

 We beschrijven stukken, geen inhoud.

Collega van het voormalige gemeentearchief Groningen in 1981

Archival science

It is a science with methodologies that is in a way a secure scientific theory that cannot be proven wrong, because it has always been reinvented in totally different contexts, environments, places and times – only the re-inventors are not aware of this fact.

Afkomstig van: Rienk Jonker

A perfect match? Connecting partners in the labyrinth of information (full text)

Toeval

Je planmässiger die Menschen vorgehen, desto wirksamer trifft sie der Zufall.

Afkomstig van: Dürremat

Overdaad

‘Elke overmaat aan informatie produceert stilte’

Afkomstig van: Umberto Eco

Bob de Graaff, Archiefselectie: een zaak van meer dan alleen beleid' in Selectie en vernietiging van archiefmateriaal: een discussie tussen archivarissen en historici. (blz 761)

Bigdata vs interpreteerbaarheid

We’ve entered an era where data is cheap, but making sense of it is not.

Afkomstig van: Dana Boyd

Privacy and Publicity in the Context of Big Data." WWW. Raleigh, North Carolina, 29 april 2010.

Informatiewet

The information you have is not the information you want.

The information you want is not the information you need.

The information you need is not the information you can obtain.

The information you can obtain costs more than you want to pay

Finagle's Law of Information

Vijandbeeld

(...) Om herkenbaar en schrikwekkend te zijn moet een vijand zich in ons eigen huis bevinden of op de drempel er van staan. (...) Er is een vijand nodig om het volk hoop te geven. Iemand heeft ooit eens gezegd dat patriottisme het laatste toevluchtsoord is voor uitschot: wie geen morele principes heeft, schaart zich in de regel onder een vlag, en bastaarden beroepen zich altijd op de zuiverheid van hun ras. De nationale identiteit is het laatste houvast van de proletariers. En ons identiteitsgevoel is nu eenmaal gebaseerd op haat, haat jegens degene die niet op ons lijkt. We moeten ervoor zorgen dat haat dé drijfveer van de burger wordt. De vijand is de vriend van de volkeren. We moeten altijd iemand kunnen haten teneinde onze eigen ellende te rechtvaardigden. Haat is de oerpassie. Liefde, dat is een abnormale toestand. Daarom is Christus ook gedood: wat hij zei was tegennatuurlijk. We kunnen niet ons hele leven van iemand houden, vanuit die onmogelijke hoop komt overspel voort, en moedermoord, het verraden van vrienden... Maar we kunnen wel iemand ons hele leven haten. Mits die er altijd is om onze haat te voeden. Haat verwarmt het hart.

Afkomstig van: Umberto Eco

De begraafplaats van Praag, Prometheus, Amsterdam, 2011. (blz. 381)

Efficient

Er is nooit tijd om iets goed te doen.
Er is altijd tijd om iets over te doen.

Afkomstig van: Onbekend

Privacy en terughoudendheid

"Privacy is the claim of individuals, groups or institutions to determine for themselves when, how and to what extend information about them is communicated to others.

Afkomstig van: Alan F. Westin

Eric P.J. Myjer, Sollicitant, privacy en psychologische test, Ars Aequi - juridisch studentenblad XXIV-3-maart 1975, themanummer Privacy. (blz 222-270)

Obstructie

Sinds we het nieuwe millennium zijn ingegaan zakken we op de wereldranglijst af richting het niveau van een bananenrepubliek. Termijnen worden aan alle kanten overschreden en de gekste gronden worden verzonnen om een verzoek te weigeren. Obstructie is het sleutelwoord geworden.

Afkomstig van: Onbekend

Obstructie, Binnenlands Bestuur 6-aug-2010. (blz 3)

Default - défaut

Interestingly, the French term for default is défaut. It translates as absence or lack, failure to meet obligations, as in defaulting on loans. Through its usage in the context of computer programs, however, we have come to think of default as a normal state.

Afkomstig van: Brien Brothman

Declining Derrida: Integrity, Tensegrity, and the Preservation of Archives from Deconstruction, Archivaria, 1999. 48, Fall 1999 (blz 88, noot 50)

Verstoring door bezuinigen

Wie in der ganzen Verwaltung, so soll auch in der Registratur eine angemessene Sparsamkeit herrschen, jedoch kann vor einer zu weit gehenden Sparsamkeit nicht eindringlich genug gewarnt werden. Wenn eine Verwaltung ihrer Registratur aus Sparsamkeitsrücksichten die zur ordnungsmäβigen Geschäftsführung erforderlichen Arbeitskräfte vorenthält, so spart sie nicht , sondern sie schädigt sich selbst, indem sie die Registratur zwingt, mit ungenügender Sorgfalt zu arbeiten. Ungenaues Arbeiten rächt sich besonders schwer in der Registratur und es können der Gemeinde durch das Abhandenkommen wichtiger Akten, Verträge u.s.w. welches durch ungenaues Arbeiten sehr begünstigt wird, Nachteile erwachsen die zur der Erzielten ersparnis in keinem Verhältnis stehen. Auβerdem wird die Leistungsfähigkeit und der Wert der Registratur herabgemindert, der ganze Geschäftsgang hat dauernd zu leiden und schieβlich muβ die Registratur völlig neu geordnet werden.

Afkomstig van: F. Michalski

Leitfaden für das Registraturwesen und den allgemeinen Geschäfstgang der deutschen Stadtgemeinden, Verlag F. Leineweber, Leipzig, 1904. (blz. 2)

Asset management

I've spent some time convincing our management that it shouldn't think of what we're managing as 'records' or 'documents' or even 'content', but instead think of them as 'information assets'. It's easier to support the concept of funding the management of ASSETS than of RECORDS. And the reason they are retained isn't JUST because we are required to, but because the information they contain is an asset to our business.

Afkomstig van: Larry Medina

E-mail, Listserver Management & Preservation of Electronic Records [ERECS-L@LISTSERV.ALBANY.EDU], 10 september 2010

Onderzoek vs onderzoeker

In de uitspraak: 'Onderzoek heeft voor opdrachtgevers ervan de betekenis die een lantaarnpaal heeft voor de beschonkene: hem gaat het niet om het licht dat de blik kan verhelderen, hij zoekt alleen wat houvast...' (bron onbekend), staat de onderzoeker voor paal.

Afkomstig van: G.H. Kuper

Zogezegd Stelling - Rijksuniversiteit Groningen, Trouw 28 april 1995

Registratuur als puzzle

.. .. Het is alsof men elke dag een zakvol stukjes van verschillende legpuzzles door elkaar krijgt en ze in elkaar moet passen zonder dat men kan wachten tot de zekerheid bestaat dat de stukjes van één of meer puzzles compleet zijn - als ze tenrninste ooit compleet raken. .. .. 

Afkomstig van: ir J. E. Holmstrom

J. Pieterse, Is centralisatie van de registratuur gewenst?, Nederlands Instituut voor Documentatie en Registratuur, Den Haag, 1949. (blz. 11)

Niet de inhoud

Bij de beschrijving van een archief sta op den voorgrond, dat de inventaris slechts als wegwijzer behoeft te dienen; hij geve dus een overzicht van den inhoud van het archief, niet van den inhoud der stukken.

Afkomstig van: S. Muller, J.A. Feith en R. Fruin Th.Az

Handleiding voor het ordenen en beschrijven van archieven. §37

Techniek

the mutation in technology changes not simply the archiving process, but what is archivable - that is, the content of what has to be archived is changed by the technology.

Afkomstig van: Jacques Derrida

Archive Fever. A Seminar by Jacques Derrida, University of Witwatersrand, August 1998, transcribed by Verne Harris

Informatiemanagement

Informatiemanagement is niet het managen van ICT, noch het managen van het ‘alignment’ van business en ICT. Informatiemanagement is het managen van informatie. Organisatorische informatie gaat niet over feiten, maar over de interpretatie van feiten. Daarom is informatiemanagement in essentie de constructie van betekenis voor de organisatie. Daarnaast draagt het bij aan de betekenis van de organisatie voor haar omgeving; informatiemanagement gaat over de identiteit van de organisatie.

Afkomstig van: Rick Maes

Informatiemanagement: een provocatieve interpretatie, Department of Business Studies, Universiteit van Amsterdam, Amsterdam, 2005. (PrimaVera Working Paper, 2005-04, Januari 2005)

Zoeken en vinden

.. De klant hoeft niet meer een 100% score bereiken, hij heeft voldoende aan een enkele hit. Die leidt hem eenvoudig naar de rest van de relevante stukken. ..

Afkomstig van: Peter Bos en Robert Gaarlandt

Driedimensionaal zoeken bij de overheid; Een nieuwe kijk op documentaire informatievoorziening, Informatie professional, 2007. (nr. 07/08)

Archives (archief vs archiefdienst)

In the generally accepted professional terminology, the word "archives" written with a lower case "a" covers the documents still in use or retained in the creating agency, those stored in intermediate centres, as well as those transferred to Archives.

Afkomstig van: Council of Europe

Recommendation No. R (00) 13 / on a European policy on access to archives (2000).

Ethiek

We kunnen de ethische norm in de directiekamers van de overheidsautomatiseerders en hun opdrachtgevers nauwelijks hoog genoeg schatten, maar waar zóveel geld van anderen door zó weinigen, zó ongecontroleerd en zó langdurig onder elkaar is verdeeld, daar móet de zonde haast wel zijn toegeslagen. En ongetwijfeld met goedvinden van de politiek.

Afkomstig van: Jelte Verhoeff

Burgers verenigt u!; Nieuwe stappen op weg naar nieuw leiderschap over de overheidsinformatisering, Computable 25 maart 2004

Eenvoud

Alles moet zo simpel mogelijk gehouden worden, maar niet simpeler.

Afkomstig van: Albert Einstein

Betekenis

Strijd over woorden is politiek, want woorden zijn nooit neutraal en puur beschrijvend maar altijd positionerend, altijd dingen die één bepaalde opstelling weergeven in contrast met een andere.

Afkomstig van: Jan Blommaert

'Wilders, fascisme, en de erfenis van de Verlichting', dewereldmorgen.be, 22/12/2010.

Selectie en identiteit

We define ourselves by what we choose to remember and to forget.

Afkomstig van: Daniel Pitti

EAD, context, developments, experiences , minisymposium EAD in UB van de Universiteit van Amsterdam, 7 juni 2002

Woordenboek

Een kwaadwillig literair hulpmiddel om de groei van taal te beknotten en haar star en onbuigzaam te maken.

Afkomstig van: Ambroise Bierce

James Gleick, Informatie; Van tamtam tot internet, De Bezige Bij, Amsterdam, 2011. (blz. 81)

Kennis, domheid en onwetendheid

Wie denkt dat kennis duur is, weet niet wat domheid kost - en ook niet wat onwetendheid aanricht.

Afkomstig van: Alexander Rinnooy Kan

Domheid is duur, Telegraaf, 31 mei 2010

Geen tijd

Ongeacht de hoeveelheid werk is er geen tijd.

Onbekend

Kosten en kwaliteit

Indien de principiële discussie over de kwaliteitskenmerken van archiefdocumenten bepaald wordt door overwegingen inzake de kosten van realisering daarvan, is het bankroet van de discussie over archivistische principes binnen de professie van de archivaris nabij.

Afkomstig van: Geert-Jan van Bussel en Ferdinand Ektor

Op zoek naar de herinnering; Verantwoordingssystemen, contentintensieve organisaties en performance ( Stelling 6)

Begrip

Oude begrippen zijn meestal belast door hun toepassing in verouderde of foutieve theorieën en systemen, waarbij ze splinters in zich dragen van onvolkomen ideeën, die voor een zich ontwikkelend inzicht niet altijd onschuldig zijn.

Afkomstig van: Wilhelm Johannsen

James Gleick, Informatie; Van tamtam tot internet, De Bezige Bij, Amsterdam, 2011. (blz. 321)

Metadata

If it is worth publishing something on the Web, it is worth linking it to metadata to find it.

Afkomstig van: Adrian Cunningham

Seminar over archivistische metadata georganiseerd door de Archiefschool in Den Haag op 8 juli 2000

Metadata

Metadata is informatie met informatie over informatie.

Afkomstig van: Rienk Jonker

Twitter @FBVF

Controle

... zeigt, worum es bei Archiven, diesen «Gedächtnissen des Staates», immer auch geht: um die Macht über die Geschichte - und damit letztlich um die Macht über die Köpfe.

Afkomstig van: Marc Tribelhorn

Schweizer Terrorjahre; Streitgeschichte

Archiveren

It is "archiving" that provides people with the power to generate and share meaning and to establish, amongst themselves, the identities of all things within the world.

Afkomstig van: Brien Brothman

Declining Derrida: Integrity, Tensegrity, and the Preservation of Archives from Deconstruction, Archivaria, 1999. 48, Fall 1999 (blz 65)

Evidence and records management

Indeed, records management can be seen as being primarily concerned with the identification and management of the evidence of an organization's business activities.

Wikipedia Lemma records management

Naar de bron

The appraisal process must include detailed examination of the records, which remain the ultimate manifestation of functions and activities.

 


Helen Morgan, How do I appraise thee? Let me count the ways: the archival imperative and the construct of appraisal. Australian Science Archives Project

Afkomstig van: Catherine Bailey

From the Top Down: The Practice of Macro-Appraisal, Archivaria 43, p. 121.

Register vs document

Een register is een informatieobject van het type document.

Afkomstig van: Rienk Jonker

Publiek domein

The public domain is the sovereign space of all citizens of the world. Like the air we breathe, it is free for all people to use, without restriction, no rights reserved. Our public ownership of this domain of knowledge should be understood as a fundamental human right to access our shared knowledge, the use of which is not the result of a grant by any specific government.

Afkomstig van: Melanie Dulong de Rosnay en Juan Carlos De Martin

The public domain: Foundations for an Open Culture, Open Book Publishers, Cambridge, 2012. (blz xii)

Archiefstuk

Een archiefstuk is een manifestatie van een handeling.

Afkomstig van: Peter Horsman

Uitspraak 16 december 2009

Dataset

Een dataset is een geheel van gestructureerde digitale gegevens bijeengebracht vanuit een of meer gegevensverzamelingen ten behoeve van intern of extern (her)gebruik.

 • Een dataset is een informatieobject van het type register.
 • Een dataset is machine leesbaar
 • Gegevens in een dataset kunnen
  • zowel uit primaire bronnen (processystemen ed.) als uit secundaire bronnen (andere datasets) komen
  • zowel uit eigen bronnen als uit bronnen van derden komen
Afkomstig van: Rienk Jonker

@FBVF Tweet van 25 oktober 2018

Niet de code maar de systematiek

De waarde der registratuur zit niet in de nummering, maar in de systematische rangschikking der onderwerpen.

Afkomstig van: J. Lakeman

Het praktijksysteem der Nederlandsche registratuur ter dienste van de gemeente-administratie

Kennis vergaren

Zelf kennis uit bronnen vergaren, de verkregen informatie kritisch bestuderen, overwegen de bronnen van die bronnen te raadplegen, de details van de puzzel samenvoegen tot een betekenisvolle eenheid .. .. Dat zijn dingen die je zelf moet doen anders leer je het nooit. Deze kennis zal, net als iedere vorm van expertise, deels bestaan uit een groot aantal feitencomplexen, maar zal juist voornamelijk berusten op vertrouwdheid met bronnen en een juiste inschatting van de betrouwbaarheid van die bronnen en nog veel meer. Kortom: kennis moet goed bezonken zijn.

Afkomstig van: Manfred Spitzer

Digitale dementie, Hoe wij onze verstand kapotmaken, (blz. 17)

Et sic registratio est ars sive scientia et studium.

Ist also das Registriren eine Kunst und Fleisz alle Schriften in ein principal Hauptcorpus zu verfassen, dieselbe composite, distincte und methodice zu unterscheiden, aufs beste zu conserviren und dann die argumenta und Innhält in die Verordnete Bücher zu bringen, damit man in alle Fürfällen guten Bericht und Rath daraus haben möge.

Afkomstig van: J. Wencker

Korte inleiding op de registratuur der rijksadministratie in de 19e eeuw. (blz.14,15)

Memex

A memex is a device in which an individual stores all his books, records, and communications, and which is mechanized so that it may be consulted with exceeding speed and flexibility.

Afkomstig van: Vannevar Bush

As We May Think, Life magazine, 1945. July 1945.

Geen stukken maar zaken

Het dient duidelijk te zijn, dat de administratie zaken behandelt en afdoet en geen stukken. Bij een behandeling van zaken worden stukken geproduceerd en ontvangen, die weergeven hoe deze behandeling van zaken verloopt. leder stuk speelt daarbij een rol, doch zijn betekenis en dus zijn plaats in het archief wordt bepaald door de zaak, waartoe een stuk behoort. De toepassing van een zaaksgewijze ordening (het dossierstelsel) is daarom noodzakelijk, wil het archief een juiste afspiegeling zijn, een juist beeld geven van de wijze, waarop de taak is verricht.

Het wezen van de administratie (het bestuur), haar (zijn) handelingen en organisatie moeten aldus blijken.

De archiefordening en de Universele Decimale Classificatie (blz. 4-5)

Tools versus concepts

What is important is not the tools. It is the concepts behind them.

Afkomstig van: Peter Drucker

The theory of the business

Inventariseren en samenhang

Inventariseren ìs formaliseren. is afzien van de inhoud (van de ‘aankleding’) om de samenhang op ‘t spoor te komen. Is die samenhang schematisch duidelijk geworden dan pas kan men naar behoefte en systematisch gaan aanvullen.

Afkomstig van: drs. G.J. Mentink

Inventariseren is een moeilijk vak, NAB 1973 (77), blz 342)

Leren, begrijpen, toepassen en uitvinden

Hoe snel zijn we in het leren, dat is, het imiteren wat anderen voorheen hebben gedaan of gedacht.
En hoe langzaam in begrijpen, dat is, de diepere verbanden zien. 
Het langzaamst van al, echter, zijn we in het uitvinden van nieuwe verbanden of zelfs het toepassen van oude ideeën op een nieuw gebied.

Afkomstig van: Frits Zernike

Pek van Andel, Bermbloemen, serendipiteiten in Groningen; Ongezochte vondsten uit stad en land, Gemeente Groningen, 2005. (blz 32), (10 Zernike: 'Hoe ik fasecontrast ontdekte')

Procesgebonden informatie

Records are at one and the same time the carriers, products and documentation, of business transactions.

Afkomstig van: David Bearman en Ken Sochats

Metadata Requirements for Evidence, Archives & Museum Informatics and University of Pittsburgh, Pitsburgh, 1995.

Purpose records management

[RM is] primarily concerned with the managing the evidence of an organization's activities as well as the reduction or mitigation of risk associated with it.

Afkomstig van: Wikipedia

Lemma records management

Labyrinth

Information is a conceptual labyrinth

Afkomstig van: Luciano Floridi

Information: A Very Short Introduction, Oxford University Press, 2010 (hfd 2, blz 19)

Alles bewaren?

The key point behind appraisal is that not everything can be kept forever. There are not sufficient resources to support such an approach, either in the storage and preservation of the records or in the resources required to make the records accessible either now or over time. This means at its most fundamental, appraisal is a risk management process based on known facts and reasonable expectations.

Afkomstig van: Australian Society of Archivist

Appraisal statement van de Australian Society of Archivist, 2005

Eisen archiefvorming - nut en noodzaak - toen en nu

Deze eischen zijn, dat het nieuw archief niet alleen doelmatig moet worden bewaard, doch dat de zich daarin bevindende stukken ook zoodanig zijn gerangschikt en geregistreerd, dat elk stuk op verlangen in den kortst mogelijken tijd moet kunnen worden te voorschijn gebracht en over elk onderwerp zoo vlug mogelijk alle gegevens moeten kunnen worden verstrekt, die daaromtrent uit de zich in het archief bevindende stukken te putten zijn.

Afkomstig van: Gemeente Groningen

Verslag van den toestand der Gemeente Groningen over het jaar 1916, blz. 77, 78

Bronnenkritiek

'Jongeren maken wel veel gebruik van internet, maar ontberen de essentiële vaardigheden voor het kunnen beoordelen van informatie en het kunnen inzetten van internet voor het realiseren van hun doelstellingen. De beïnvloeding van kinderen via internet is emotioneel en subtiel. De rationele kennis die een kind heeft opgedaan, wordt online onvoldoende ingezet om een commerciële boodschap te doorgronden.’

Afkomstig van: Pijpers van MijnKind Online

Kinderen maken geen onderscheid tussen commercie en informatie, Informatie professional, 2010. (07/08, blz. 6)

Inhoud

Een archivaris gaat voor de inhoud, niet voor de techniek.

Afkomstig van: Onbekend

Theorie en praktijk

In theory, there is no difference between theory and practice. In practice, there is no relationship between theory and practice.

Afkomstig van: Dan Hinsley

Toeval

Niets is toevallig, en wat toeval lijkt is alleen een onbekend feit waarvan de uitleg de gelegenheid kan bieden een of meer minder belangrijke ontdekkingen te doen.

Afkomstig van: Claude Bernard

Pek van Andel, Bermbloemen, serendipiteiten in Groningen; Ongezochte vondsten uit stad en land, Gemeente Groningen, 2005.

Groepering en classificatie

De logische, systematische groepeering der onderwerpen is van veel meer belang dan het gebruik van de decimale cijfers, die slechts een genakkelijk hulpmiddel zijn voor de aanduiding der onderwerpen in hun onderling verband.

Afkomstig van: onbekend

Gemeentelijke archiefordening; Enkele beschouwingen over het registratuurstelsel van de Vereeniging van Nederlandsche Gemeenten en zijn toepassing voor de praktijk (blz 8,9)

Integriteit

(1) De archivaris dient de integriteit van het archiefmateriaal te beschermen en zo te garanderen dat het een betrouwbare getuigenis van het verleden blijft.

Beroepscode voor archivarissen

Primary record

The advantages of the new forms in which old texts can now be made available must not be allowed to obscure the fact that the new forms cannot fully substitute for the actual physical objects in which those earlier texts were embodied at particular times in the past.

Statement on the Significance of Primary Records, Modern Language Association, New York, 1995.

Waarschuwing

Tekst voor eeWaarschuwingn bijsluiter bij ICT-projecten:

De volgende woorden kunnen bij onjuiste interpretatie, verkeerde toepassing, domweg negeren van de strekking daarvan of vastzitten in het ‘papieren denkraam’ leiden tot levensbedreigende situaties, financiële schade, bestuurlijke schade, imagoschade met soms onherstelbare gevolgen en ernstige hoofdpijn.

 • Archief,
 • Archiefwaardig,
 • Archiveren,
 • Dik zaaksysteem,
 • Dun zaaksysteem,
 • Documentaire informatievoorziening (DIV),
 • Document,
 • Document Management Systeem (DMS),
 • Dossier,
 • Records management applicatie (RMA),
 • Vernietigen,
 • Vervangen,
 • Zaaksysteem

Consulteer voor gebruik altijd uw records manager cq archivaris

Afkomstig van: Rienk Jonker

Archiefwet? Informatiewet! Presentatie voor Platform Keteninformatisering van 15 november 2016

Waardeloos

Waardeloze stukken moeten worden vernietigd.

Afkomstig van: J.A. Zaalberg

Het nieuwe registratuurstelsel bij gemeente administratiën (blz. 25)

Onwetenheid

tot mijn grote genoegen kon ik onmiddellijk antwoord geven en ik deed het ook. Ik zei dat ik het niet wist

Afkomstig van: Mark Twain

Overheidsdocumentatie

Om de archieven nog verder te denatureren en hun een eigen karakter te ontzeggen voerde men het begrip overheidsdocumentatie  in.

Afkomstig van: mr. H. Hardenberg

De verhouding van het registratuurplan tot de taak en de organisatie van de administratie, Nederlands Archievenblad, 1957. Jaargang 62, 1957-1958 (blz. 50)

Beidt uw tijd

Een gebruiker zal de tijd dat zijn computer automatisch werkt gebruiken om roerloos toe te kijken hoe alles gaat.

Joachim Graf, De computerwetten van Murphy; Hoofdkussenboekje voor computergebruikers, Lannoo NV, Tiel, 1992 (blz. 67)

Realiteit

'If men define their situations as real, they are real in their consequences.

Afkomstig van: Thomas-theorama

Bob de Graaff, Archiefselectie: een zaak van meer dan alleen beleid' in Selectie en vernietiging van archiefmateriaal: een discussie tussen archivarissen en historici. (blz 756)

EDRMS (RMA)

As a result, vast quantities of vital corporate information, often relating to its most important functions and processes, remain almost completely untouched by the EDRMS. When it fails to integrate with the HR system, the finance system, the virtual learning environment, laboratory equipment, the website and the CRM what are you left with? A damned expensive sledgehammer to crack the nut that is the largely ephemeral contents of most network drives.

Afkomstig van: Steve Bailey

Has EDRMS been a success? The case for the prosecution, Records management futurewatch, 2008.

Dienstverlening

(6) De archivaris dient het gebruik van archieven zo breed mogelijk te bevorderen en onpartijdig aan alle gebruikers diensten te verlenen.

Beroepscode voor archivarissen

Governmentium

A major research institution has recently announced the discovery of the heaviest chemical element yet known to science. The new element has been tentatively named "Governmentium".  Governmentium (Gv) has one neutron, 12 assistant neutrons, 75 deputy neutrons, and 11 assistant deputy neutrons, giving it an atomic mass of 312.These 312 particles are held together by forces called morons, which are surrounded by vast quantities of lepton-like particles called peons.

Since Governmentium (GV) has no electrons, it is inert. However, it can be detected as it impedes every reaction with which it comes into contact. A minute amount of Governmentium causes one reaction to take over four days to complete when it would normally take less than a second. GOVERNMENTIUM (Gv) has a normal half-life of four years; it does not decay, but instead undergoes a reorganization in which a portion of the assistant neutrons and deputy neutrons exchange places. In fact, Governmentium's (Gv) mass will actually increase over time, since each reorganization will cause more morons to  become neutrons, forming isodopes. This characteristic of moron-promotion leads some scientists to speculate that Governmentium (Gv) is formed whenever morons reach a certain quantity in concentration. This hypothetical quantity is referred to as "Critical Morass." You will know it when you see it.

When catalyzed with money, Governmentium becomes Administratium -- an element which radiates just as much energy since it has half as many peons but twice as many morons.

 

 

(blijft leuk enige jaren geleden al aangetroffen

Scientists Discover New Element, the Heaviest Yet Known to Science: Governmentium (satire)

Begin en eind

Where to start is the problem, because nothing begins when it begins and nothing’s over when it’s over, and everything needs a preface: a preface, a postscript, a chart of simultaneous events. History is a construct, she tells her students. Any point of entry is possible and all choices are arbitrary.

 


Citaat aangetroffen in:

Helen Morgan, How do I appraise thee? Let me count the ways: the archival imperative and the construct of appraisal. Australian Science Archives Project

Afkomstig van: Margaret Atwood

The Robber Bride, Virago Press, London, 1994, p. 4

Testen

Het testen van programma's kan gebruikt worden om de aanwezigheid van fouten aan te tonen, niet de afwezigheid ervan.

Afkomstig van: Edsger Dijkstra

Anton Nijholt en Jan van den Ende, Geschiedenis van de rekenkunst; Van kerfstok tot computer, Academic Service, Schoonhoven, 1994. (blz .320)

Naakte waarheid

Most truths are so naked that people feel sorry for them and cover them up, at least a little bit.

Afkomstig van: Edward R. Murrow

Mediawijsheid

Het geheel van kennis, vaardigheden en mentaliteit waarmee burgers zich bewust, kritisch en actief kunnen bewegen in een complexe, veranderlijke en fundamenteel gemedialiseerde wereld.

Afkomstig van: Raad voor Cultuur

Mediawijsheid; De ontwikkeling van nieuw burgerschap, Raad voor Cultuur, Den Haag, 2005. med-2005.02498/1 (blz. 2)

Opsomming (lijst)

The list could surely go on, and there is nothing more wonderfull then a list, instrument of wondrous hypotyposis.

Afkomstig van: Umberto Eco

The name of the rose

Gezichtspunt

De plaats waar je staat bepaalt de manier waarop je kijkt. Bevalt het zicht niet, ga dan op een andere plaats staan.

Afkomstig van: Rienk Jonker

Olografisch testament

...
Mag ik u dan verzoeken, mij het stuk te willen overhandigen?'  Na deze vraag stond de heer Heidenrijk op, deed zijn vrouw eveneens opstaan, deed haar een stap voorwaarts gaan en sprak: 'Dit is mijn testament.'

Ook van zijn kant verhief notaris van Dalen zich en hij zei kalm en waardig, terwijl een lichte trilling in zijn stem toch verried, hoezeer hij getroffen was: 'Mijnheer, ik ben te oud om nog op zo'n manier voor de gek te worden gehouden.'

'Notaris het spijt mij ten zeerste, dat ik die indruk bij u heb opgewekt. Ik verzoek u, zich terstond van de ernst mijner bedoelingen te willen overtuigen.' Met deze woorden nam mijnheer Heidenrijk een gedeelte van zijn vrouw's costuum weg en op de flank, die daardoor zichtbaar werd, was duidelijk de aanhef van het testament te lezen: De zeventiende augustus negentienhonderd vijf en dertig heb ik, johannes Heidenrijk... Het was getatoeëerd met een fraaie hand en zonder dat het zacht glanzende van de huid er ook maar enigszins door geleden had.
'De notaris wankelde terug in zijn stoel en zocht op beide armen daarvan steun voor zoveel verwarring en zoveel verzet. Een tijdlang kromde hij zich onder zijn eigen gedachten. Wel tien, twintig dingen wilde hij tegelijk aanvoeren tegen wat hier nu van hem verlangd werd en al deze dingen kwamen met zo'n vaart aanstormen, dat zij een prop vormden in zijn geest, die hem onmachtig maakte, ook maar één woord uit te brengen. En hoe langer die onmacht duurde, hoe duidelijker de onafwendbaarheid van dit geval als een donkere schaduw de achtergrond van zijn geest innam. En diezelfde onafwendbaarheid sprak uit blik en houding van de vrouw, die voor hem stond. Pas langzamerhand kwamen zijn gedachten weer op gang en er kwam ook een zekere orde in, want ze gingen allemaal draaien om één middelpunt en dat middelpunt was de volgende waarheid: Geen enkel wetsvoorschrift in Nederland eist, dat een akte op papier moet worden geschreven. '

Afkomstig van: Belcampo

Het olografisch testament, In de bundel: 'Al zijn fantasieën', blz. 101 - 110, Em. Querido's uitgeverij BV, Amsterdam, 1979.

Bron van conflict

De historie bewijst dat daar waar  geen gemeenschapsvormen tot  stand zijn gekomen -waar dus alleen het competitieve element  speelt- het conflict geboren is.

Afkomstig van: Max Kohnstamm

Peter de Waard, Max Kohnstamm (96) overleden, Volkskrant 22 oktober 2010

Fasering

Iedere goede beweging heeft vier fasen.
In de eerste wordt er om gelachen
In de tweede komen er voor en tegenstanders
In de derde raken deze slaags en overwinnen de voorstanders
In de vierde kan niemand zich voorstellen dat er iemand ooit tegen is geweest.

Afkomstig van: P. Noordenbos

E-depot, een deel van het geheel

 If you're focusing on repositories you've got, at best, half the picture. You're constraining yourself to a supply-side approach

Afkomstig van: Kenneth Thibodeau

Molly Bernhart Walker, Government struggles with the business case for records management, FierceContentManagement. 29 maart 2011

Organisatiebeginsel

Het systeem van indeeling moet worden gegrond op de oorspronkelijke organisatie van het archief, die in hoofdzaak overeenstemt met de inrichting van het bestuur, waarvan het afkomstig is.

Afkomstig van: S. Muller, J.A. Feith en R. Fruin Th.Az

Handleiding voor het ordenen en beschrijven van archieven. §16

Inzicht

Wij zijn alle bannelingen, levend binnen de lijsten van een vreemd schilderij. Wie dit weet, leeft groot. De overige zijn insecten.

Afkomstig van: Leonardo da Vinci (in een brief aan Gabriele Piccolomini)

Godfried Bomans, Erik of Het klein insectenboek, Uitgeverij Het Spectrum, 1976 (blz. 15)

Vervanging

.. .. .. .. Om te voorkomen dat er nog meer overheidsgeheimen in handen van computerkrakers zouden vallen, werden alle vertrouwelijke gegevens opgeslagen op één zeer goed beveiligde plek: de nieuwe databank van de NSA, het Fort Knox van de Amerikaanse inlichtingendiensten. Letterlijk miljoenen zeer vertrouwelijke foto’s, bandopnames, documenten en videobanden werden gedigitaliseerd en vastgelegd in de immense opslagfaciliteit, waarna de originelen werden vernietigdDe databank werd beschermd door een drievoudige stroomvoorziening en een gelaagd systeem van digitale back-ups. Ook bevond hij zich ruim vijfenzestig meter onder de grond om hem af te schermen tegen magnetische velden en mogelijke explosies. Alle activiteiten binnen de controlekamer vielen onder de noemer ultrageheim, de hoogste classificering van vertrouwelijkheid die het land kende. De landsgeheimen waren nooit veiliger geweest. In deze ondoordringbare databank bevonden zich nu ontwerpen van ge avanceerde wapensystemen, lijsten van getuigen die bescherming genoten, schuilnamen van undercoveragenten, gedetailleerde analyses van en voorstellen voor geheime operaties, enzovoort. De lijst was oneindig lang. De Amerikaanse inlichtingendiensten zouden niet meer geschaad kunnen worden door hackers.

De directie van de NSA besefte natuurlijk dat de opgeslagen gegevens alleen waarde hadden als ze toegankelijk waren. De ware verdienste van de databank was niet dat de vertrouwelijke gegevens niet meer op straat lagen, maar dat die alleen voor de juiste mensen toegankelijk waren. .. .. .. ..

Afkomstig van: Dan Brown

Het Juvenalis dilemma, Uitgeverij Luitingh - Sijthoff BV, Amsterdam, 2005. (blz. 161-162)

Stuurloos

As we enter uncharted terrain, we are the first generation in a long time to see our leaders in a state of more or less complete helplessness. Most of today’s politicians realize that nobody in their ministry or any of their expensive consultants can tell them what is going on anymore. They have a steering wheel in their hands without a clue what - if anything - it is connected to. Meanwhile the brakes are all worn out and the windy road at the bottom of the hill approaches. Politics is becoming more and more the act of looking at least slightly relaxed while silently praying the accident will happen sometime after your term is up.

Afkomstig van: Rop Gronggrijp

Keynote tijdens het Chaos Computer Club congres 27 december 2010 te Berlijn

Overlevering en traditie

It is the dead who govern. 
Look you, man, how they work their will upon us! 
Who have made the laws? The dead! 
Who have made the customs that we obey and that form and shape our lives? The dead! 
And the titles to our lands? Have not the dead devised them? 
If a surveyor runs a line he begins at some corner the dead set up; and if one goes to law upon a question the judge looks backwards through his books until he finds how the dead have settled it - and he follows that. 
And all the writers, when they would give weight and authority to their opinions, quote the dead; and the orators who preach and lecture are not their mouths filled with words that the dead have spoken? 
Why, man, our lives follow grooves that the dead have run out with their thumbnails!

Afkomstig van: M. Davisson Post, Uncle Abner

Felippe Fernandez-Armesto, Millennium, a history of our last thousand years. Bantam Press, 1995 (pagina voor de inhoudsopgave)

Kwaliteit papier

Indeed, for most of its history, paper has been the poor cousin of writing surfaces.

Afkomstig van: David Rundle

Verwijderen is niet vernietigen

Tot de methoden ter beperking van de verwerking van persoonsgegevens zou kunnen behoren dat de geselecteerde persoonsgegevens tijdelijk naar een ander verwerkingssysteem worden overgebracht, dat de geselecteerde gegevens voor gebruikers niet beschikbaar worden gemaakt of dat gepubliceerde gegevens tijdelijk van een website worden gehaald. In geautomatiseerde bestanden moet in beginsel met technische middelen worden gezorgd voor een zodanige beperking van de verwerking van persoonsgegevens dat de persoonsgegevens niet verder kunnen worden verwerkt en niet kunnen worden gewijzigd. Het feit dat de verwerking van persoonsgegevens beperkt is, moet duidelijk in het bestand zijn aangegeven.

Overweging 67 uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Archief en collectieve identiteit

Democratie is een ideaal waarvan de realisatie via democratisering dichterbij komt. Of nog: democratie is een toekomstgericht project, is steeds in ontwikkeling. Een samenleving kan echter pas vooruit kijken als het verleden een plaats heeft, als ze kan buigen op een integer geheugen, zodat op een organische manier een collectieve identiteit kan worden gevormd. Archieven vrijwaren dit recht op een eigen geschiedenis en staan mee garant voor het geheugen van de samenleving. Al kunnen we ‘hét geheugen’ best tussen aanhalingstekens plaatsen. Waar enkel op de grootste gemene deler wordt gefocust, dreigt immers manipulatie en/of revisionisme.

Afkomstig van: Geertrui Elaut

Archief en democratie; Een bibliografische inleiding (blz 11)

Document management

De complexiteit van de invoering van elektronisch documentbeheer in organisaties wordt onderschat vanwege de conceptuele eenvoud van documentbeheer.

Afkomstig van: J.J.M. Uijlenbroek

Designing electronic document infrastructures, 's Gravenhage, 1997. (Stelling V)

Cultuur en succes

Als je meteen groots en meeslepend succes wilt hebben, wordt er nooit meer iets fundamenteels nieuws bedacht. Dan blijft het bij het opschalen wat er al is.

Afkomstig van: Boris van der Ham

Kunst en cultuur verdienen onze steun', Trouw 20 juli 2010

Ethiek

Because learning does not consist only of knowing what we must or can do, but also of knowing what we could do and perhaps should not do.

Afkomstig van: Umberto Eco

The name of the rose (uitspraak William of Baskerville)

Papier

Van alle uitvindingen die zijn gedaan is papier misschien wel de moeder van alle uitvindingen.

Afkomstig van: Advertentie Informatiecentrum papier en karton

Welk idee is er nou niet op papier geboren?; Steeds weer plezier van karton en papier, Vara TV magazine 23-mrt-2002.

Non-commissie

Het begrip ‘non-commissie’ is een voorbeeld van hoe woorden de wereld van het beleid scheppen. Dat post- moderne inzicht wordt in de werkelijkheid van het beleid voortdurend bevestigd. Wie de betekenissen weet te verschuiven, verwerft macht. Wie woorden geeft aan onbehagen, trekt kiezers. Wie problemen bloemrijk benoemt, slaagt er in ze te doen verdampen. Door een commissie een non-commissie te noemen ontwijkt men kritiek op het al te vaak inschakelen van commissies. Een non-commïssie past veel beter ïn de huidige cultuur van flexibiliserïng. Sterker nog, een non-commissie is zo vluchtig, zo lichtvoetïg dat de totale flexibilïteit is bereikt: de droom van elke beleidsmaker.

Afkomstig van: Paul Frissen

De Non-commissie, Binnenlands Bestuur 18-dec-2009

Semantische web

Now, all that description tells anyone about the semantic Web is that it's for Machines. And i'm not sure i believe that the the end game imagined for the Semantic Web is to make data easier for machines to process. It would seem that that machine-processable stuff is a means to an end, but not the end itself. The end is still about people, and PEOPLE being able to build knowledge by moving through linked information.

Afkomstig van: M.C. Schraefel

What is the Analogue for the Semantic Web? If the Web is like a Page+Links, the SW is like a .. .., The Decentralized Information Group, 2007

Herkomst

Archivists deploy provenance to defend the borders of context, to specify for all time the time when and place where the creation of meaning began and ended.

Afkomstig van: Brien Brothman

Declining Derrida: Integrity, Tensegrity, and the Preservation of Archives from Deconstruction, Archivaria, 1999. 48, Fall 1999 (blz 80)

Traditie en continuïteit

We kunnen het verleden laten voor wat het is en ons richten op de toekomst. Dat hebben we de afgelopen decennia met volle overgave gedaan, maar nu dringt het inzicht door dat cultuur niet alleen leeft van creativiteit, maar ook van continuïteit. Traditie en vernieuwing moeten tegen elkaar schuren, maar het een zonder het ander is steriel.

Afkomstig van: Paul Scheffer

Iedere Hollander heeft de pest aan Holland, Trouw 14 januari 2006

Versiebeheer

Because the components of the physical form of a record are intended to convey meaning, any change in any of them generates a new and different record.

Afkomstig van: Luciana Duranti en Heather MacNeil

The Protection of the Integrity of Electronic Records: An Overview of the UBC-MAS Research Project,(blz.50)

Veracity of data

"People assume that good economic data is there, but if it is not, work is flawed or not possible. Data should come from records - the veracity of the data depends upon the record. The quality of the records management system makes you trust or doubt data."

Afkomstig van: Bill Dorotinsky

Anne Thurston (IRMT), congres ICA2013 in Brussel (24 november 2013)

Document

Het document wordt beschouwd de drager te zijn van een idee, dat op bepaalde wijze in de administratie verwerkt moet worden en tot nieuwe associaties moet leiden om dan zijn kringloop weer te vervolgen.

Afkomstig van: P. Noordenbos

mr. H. Hardenberg, De verhouding van het registratuurplan tot de taak en de organisatie van de administratie, Nederlands Archievenblad, 1957. Jaargang 62, 1957-1958 (blz. 50)

Archief

Een archief is het geheel der geschrevene, geteekende en gedrukte bescheiden, ex officio ontvangen of opgemaakt door eenig bestuur of een zijner ambtenaren, voorzoover deze bescheiden bestemd waren om onder dat bestuur of dien ambtenaar te berusten.

Afkomstig van: S. Muller, J.A. Feith en R. Fruin Th.Az

Handleiding voor het ordenen en beschrijven van archieven. §1

Geen gunst maar een recht

De Wob is een recht van de burger - geen gunst van de overheid.

Afkomstig van: onbekend

Obstructie, Binnenlands Bestuur 6-aug-2010. (blz 3)

Construct

De kernboodschap van mijn verhaal is dat archiveren geen proces van het verzamelen van restjes van communicatie moet zijn, maar een actief proces van het construeren van een geheugen. In dit actieve proces dienen ambtenaren zelf een sleutelrol te hebben. Want zij creëren het geheugen van de organisatie.

Afkomstig van: Albert Meijer

Archiveren van e-mail: Actieve reconstructie van het verleden, Archievenblad, 2008. Jaargang 112, nr 8, oktober 2008

Informational organism

.. .. we are informational organisms (Inforgs), mutually connected and embedded in an informational environment (the infosphere), which we share with other informational agents, both natural and artificial, that also process information logically and autonomously.

Afkomstig van: Luciano Floridi

Floridi, L, The Fourth Revolution; How the Infosphere is Reshaping Human Reality, Oxford University Press, Oxford, 2014. (blz. 94)

Opvatting

Het nut van een opvatting is zelf een kwestie van opvatting; even betwistbaar, even vatbaar voor twijfel, en evenzeer discussie vereisend, als die opvatting zelf.

Afkomstig van: John Stuart Mill

Over vrijheid, Boom 2009. (blz 60-61)

Integer handelen

 1. Het bestuursorgaan vervult zijn taak zonder vooringenomenheid.
 2. Het bestuursorgaan waakt ertegen dat tot het bestuursorgaan behorende of daarvoor werkzame personen die een persoonlijk belang bij een besluit hebben, de besluitvorming beïnvloeden.

Algemene wet bestuursrecht artikel 2:4

Zaaktypecatalogus vs register

Een zaaktypecatalogus is een informatieobject van het type register.

Afkomstig van: Rienk Jonker

Opgeofferd alternatief

Every gun that is made, every warship launched, every rocket fired, signifies in the final sense a theft from those who hunger and are not fed, those who are cold and are not clothed.

Afkomstig van: President Dwight D. Eisenhower 16 april 1953

Beeldvorming

Zoals uit menig onderzoek van de afgelopen jaren blijkt, mankeert er nogal wat aan de perceptie van met name de Haagse beleidsmakers van dat deel van de samenleving waarvoor zij verantwoordelijk zijn en van de gevolgen daarvoor van het door hen gevoerde beleid. Door hun normatieve visie als grondslag te nemen voor de selectiemethodiek wordt het collectief geheugen van een natie op een zeer bepaalde wijze vervormd.

Afkomstig van: Bob de Graaff

Bod de Graaff, Archiefselectie: een zaak van meer dan alleen beleid in: Selectie en vernietiging van archiefmateriaal: een discussie tussen archivarissen en historici (blz 759)

Geschiedenis

De geschiedenis leert dat de mensheid niets van de geschiedenis leert.

Afkomstig van: Dr. Jan ter Heege

Geheimhouding

 1. Een ieder die is betrokken bij de uitvoering van de taak van een bestuursorgaan en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, en voor wie niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift ter zake van die gegevens een geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hem tot mededeling verplicht of uit zijn taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit.
 2. Het eerste lid is mede van toepassing op instellingen en daartoe behorende of daarvoor werkzame personen die door een bestuursorgaan worden betrokken bij de uitvoering van zijn taak, en op instellingen en daartoe behorende of daarvoor werkzame personen die een bij of krachtens de wet toegekende taak uitoefenen.

Information (an abstract mass-noun)

The term ‘information’ in colloquial speech is currently predominantly used as an abstract mass-noun used to denote any amount of data, code or text that is stored, sent, received or manipulated in any medium.

Afkomstig van: Pieter Adriaans

Information is ...

Information is a distinction that makes a difference.

Afkomstig van: Donald MacCrimmon MacKay

Luciano Floridi, Information: A Very Short Introduction, Oxford University Press, 2010 (hfd 2, blz 23)

De wet van Murphy

Nothing is as easy as it looks
Everything takes longer than you think
If anything can go wrong, it will.

Afkomstig van: Admiral 'Shallowater' Murphy

Pek van Andel, De wet van Murphy, NRC 16 februari 1999

Archiefwaardig

Een gegeven is archiefwaardig wanneer het op basis van criteria geschikt is als archiefstuk in het archiefsysteem opgenomen te worden.

Afkomstig van: Rienk Jonker

Voortbestaan

Digital information lasts forever
or five years, whichever comes first.

Afkomstig van: Jeff Rothenberg

Ensuring the Longevity of Digital Documents,/i>, Scientific American, 1995. (january 1995)

Negative evidence

Negative evidence is when the very act of redaction is evidence in itself, when the absence of evidence operates as evidence in its own right.

Afkomstig van: Eyal Weizman

Cora Currier, Redaction Art: How Secrets Are Made Visible, The Intercept, 5 maart 2016

Dubbelwet van de complexe hardware

Complexe systemen neigen naar complexe fouten.
Eenvoudige systemen daarentegen neigen naar complexe fouten.
Nieuwe systemen produceren nieuwe fouten.
Nieuwe systemen herhalen hun nieuwe fouten.
Oude systemen produceren nieuwe en oude fouten

Joachim Graf, De computerwetten van Murphy; Hoofdkussenboekje voor computergebruikers, Lannoo NV, Tiel, 1992 (blz. 17)

Bestand (file)

A file is not a document in its own right, it merely describes a document that comes into existence when the file is interpreted by the program that produced it. Without this program (or equivalent software), the document is a cryptic hostage of its own encoding.

Afkomstig van: Jeff Rothenberg

Ensuring the Longevity of Digital Documents, Scientific American, 1995. (january 1995)

Vaardigheden

If you can: do.

If you can't: write.

If you can't write: teach.

Afkomstig van: Bart de Koning

Rampenprofessor, Sargasso, 26/03/2011

Voorzichtigheid

Wat van waarde is kan men alleen dan beschermen als men op zijn hoede blijft

Afkomstig van: Lucebert

De wet van de chronische laksheid

Menselijke wezens zullen bijna alles geloven, of doen, als ze daarmee een verandering in hun traditionele routine kunnen voorkomen.

Afkomstig van: John McLeish

Het getal; Van Kleitablet tot computer, De Boekerij, Amsterdam, 1993. (blz 23)

Transparantie

Naar wat ik heb gehoord was dat hele plan om alle dossiers samen te voegen alleen maar een rookgordijn. Het zal nooit gebeuren.’
‘Een rookgordijn? Waarvoor?'

‘Ik heb gehoord dat iemand van het gemeentebestuur heeft besloten dat aangezien zoveel van de verbouwingen de afgelopen jaren op illegale wijze zijn verricht - dat wil zeggen, dat een groot deel van het werk dat is uitgevoerd sterk afwijkt van de ontwerpen die in de originele bouwtekeningen stonden - het beter zou zijn als de vergunningen en verzoeken daarvoor zouden verdwijnen. Dan kan niemand ooit nog de bouwtekeningen vergelijken met wat er in werkelijkheid is gedaan. Dat is de reden waarom ze het plan hebben verzonnen om alles samen te voegen.’
‘Ik kan je niet volgen, Stefania.’
‘Het is anders heel eenvoudig, Guido,’ zei Stefania vermanend. ‘Wanneer er zoveel paperassen van het ene naar het andere kantoor verhuisd moeten worden, en van de ene kant van de stad naar de andere, is het onvermijdelijk dat een deel ervan zoekraakt.’
Brunetti vond dit zowel inventief als efficiënt. Hij sloeg het in zijn geheugen op als een verklaring die hij zou kunnen aandragen voor het niet-bestaan van de bouwplannen voor zijn eigen huis, als men hem daar ooit nog om mocht vragen. ‘En,’ maakte hij haar verhaal af, ‘als er dan ooit vragen gesteld mochten worden over de plaats van een muur of de aanwezigheid van een raam, hoeft de eigenaar alleen maar zijn eigen bouwtekeningen te laten zien…’
Stefania viel hem in de rede: ‘Die nauwkeurig overeenkomen met de huidige structuur van het huis.’
[-- -- -- ]
‘Van wie was dat idee afkomstig?’
‘Dat weet ik niet,’ zei Stefania. ‘Zulke dingen blijven altijd geheim.’
‘Weten de mensen op de verschillende afdelingen ervan?’
In plaats van hem daarop een rechtstreeks antwoord te geven, zei ze: ‘Denk even na, Guido. Iemand moet ervoor zorgen dat een deel van die paperassen verdwijnt, dat bepaalde dossiers zoekraken. Het is nogal duidelijk dat veel dossiers zoekraken wegens de gebruikelijke incompetentie, maar iemand moet er nu op toezien dat specifieke pa perassen ophouden te bestaan.’
‘Wie ZOU daartoe bereid zijn?’ vroeg hij.
‘Waarschijnlijk de mensen die eigenaar zijn van de huizen waaraan illegaal werk is verricht, of de mensen die toezicht moeten houden op de verbouwingen en daar de hand mee lichten.’ Ze zweeg even en vervolgde toen: ‘Of die wel toezicht hebben gehouden en toen zijn overgehaald,’ begon ze, het laatste woord een ironische nadruk gevend, ‘goed te keuren wat ze zagen, ongeacht wat er op de tekeningen stond.’
‘En wie zijn dat?’
‘De bouwcomités.’
‘Hoeveel bouwcomités zijn er?’
‘Eén voor iedere sestzere, zes in totaal.’
Brunetti probeerde zich de omvang van een dergelijke onderneming voor te stellen, het aantal mensen dat erbij betrokken moest zijn.

Hij vroeg: ‘Zou het niet eenvoudiger zijn als iedereen gewoon het werk liet doen en een boete betaalde wanneer ontdekt werd dat iets niet overeenkwam met de tekeningen die hij had ingediend, in plaats van de moeite te nemen iemand steekpenningen te geven om ervoor te zorgen dat de tekeningen worden vernietigd? Of wegraken,’ zei hij.
‘Zo werd het in het verleden gedaan, Guido, maar nu we betrokken zijn bij al dat Europa-gedoe, wordt men niet alleen gedwongen de boete te betalen, maar ook het werk ongedaan te maken en op de juiste manier opnieuw te laten doen. En de boetes zijn enorm hoog: ik heb een cliënt gehad die een illegale altana had gemaakt, niet eens erg groot, ongeveer twee bij drie meter, en die door zijn buurman is verlinkt. Veertig miljoen lire, Guido. En hij moest de altana nog afbreken ook. Vroeger zou hij hem in ieder geval hebben kunnen laten staan. Dat we nu bij Europa horen, zal onze dood nog zijn, let op mijn woorden. Over niet al te lange tijd zul je niemand meer kunnen vinden die dapper genoeg is om een steekpenning aan te nemen.’
Hoewel hij de morele verontwaardiging in haar stem hoorde, wist Brunetti niet zeker of hij die met haar deelde. ‘Steffi, je hebt het over een heleboel mensen gehad, maar wie zou volgens jou het beste in staat zijn dit te regelen?’
‘De mensen van het Ufficio Catasto,’ zei ze meteen. ‘En als er iets wordt bekokstoofd, moet Dal Carlo daar niet alleen van op de hoog te zijn, maar zal hij zijn snuit wel in de trog hebben. De bouwtekeningen moeten immers allemaal via zijn kantoor lopen en het zou voor hem kinderspel zijn om bepaalde documenten te vernietigen.’ Stefania dacht even na en vroeg toen: ‘Ben je van plan iets dergelijks te doen, Guido? De bouwtekeningen te laten verdwijnen?’
‘Ik zei toch dat ik helemaal geen tekeningen heb? Daarom zijn ze juist bij me gekomen.’
‘Nou, als er geen tekeningen zijn, kun je zeggen dat ze verloren zijn gegaan, samen met de andere die nog verloren zullen gaan.’

Afkomstig van: Dona Leon

Vriendendienst; Een Venetiaanse misdaadroman, De Boekerij, Amsterdam, 2001. (blz. 136-138)

Archiveren by design

Opstellen, uitvoeren en toetsen van een ordeningsplan opdat de informatie goed, geordend en toegankelijk is.

Afkomstig van: Rienk Jonker

Tweet van 2 december 2017

Probleem met communicatie

Het wezenlijke probleem van communicatie bestaat erin op één punt een boodschap, die werd gekozen op een ander punt, exact of bij benadering juist weer te geven. In de meeste gevallen hebben de boodschappen een zin.

Afkomstig van: Claude Shannon

James Gleick, Informatie; Van tamtam tot internet, De Bezige Bij, Amsterdam, 2011 (Voorwoord blz.11)

Verklaring over archieven

Archieven bevatten besluiten, handelingen en herinneringen.
Archieven zijn een uniek en onvervangbaar erfgoed, dat van generatie op generatie overgaat. 
Het beheer van archieven is vanaf het moment van ontstaan gericht op het behoud van hun waarde en betekenis.
Zij zijn gezaghebbende bronnen van informatie die te verantwoorden en transparante administratieve handelingen ondersteunen.
Zij spelen een wezenlijke rol in de ontwikkeling van samenlevingen door het veiligstellen van en het bijdragen aan het individuele en gemeenschappelijke geheugen. 
Vrije toegang tot archieven verrijkt onze kennis van de menselijke samenleving, bevordert democratie, beschermt de rechten van burgers en verhoogt de kwaliteit van het leven.
 

Mijn vertaling van de Universal Declaration on Archives (UdA)

Afkomstig van: Rienk Jonker

UDA - Vastgesteld op 17 september 2010 tijdens jaarlijkse rondetafelconferentie (11-19 september 2010) van de ICA in Oslo

Verwerking met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden

Waarborgen en afwijkingen in verband met verwerking met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden

1.   De verwerking met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden is onderworpen aan passende waarborgen in overeenstemming met deze verordening voor de rechten en vrijheden van de betrokkene. Die waarborgen zorgen ervoor dat er technische en organisatorische maatregelen zijn getroffen om de inachtneming van het beginsel van minimale gegevensverwerking te garanderen. Deze maatregelen kunnen pseudonimisering omvatten, mits aldus die doeleinden in kwestie kunnen worden verwezenlijkt. Wanneer die doeleinden kunnen worden verwezenlijkt door verdere verwerking die de identificatie van betrokkenen niet of niet langer toelaat, moeten zij aldus worden verwezenlijkt.

2.   Wanneer persoonsgegevens met het oog op wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden worden verwerkt, kan in het Unierecht of het lidstatelijke recht worden voorzien in afwijkingen van de in de artikelen 15, 16, 18 en 21 genoemde rechten, behoudens de in lid 1 van dit artikel bedoelde voorwaarden en waarborgen, voor zover die rechten de verwezenlijking van de specifieke doeleinden onmogelijk dreigen te maken of ernstig dreigen te belemmeren, en dergelijke afwijkingen noodzakelijk zijn om die doeleinden te bereiken.

3.   Wanneer persoonsgegevens met het oog op archivering in het algemeen belang worden verwerkt, kan in het Unierecht of het lidstatelijke recht worden voorzien in afwijkingen van de in de artikelen 15, 16, 18, 19, 20 en 21 genoemde rechten, behoudens de in lid 1 van dit artikel bedoelde voorwaarden en waarborgen, voor zover die rechten het verwezenlijken van de specifieke doeleinden onmogelijk dreigen te maken of ernstig dreigen te belemmeren, en dergelijke afwijkingen noodzakelijk zijn om die doeleinden te bereiken.

4.   Wanneer verwerking als bedoeld in de leden 2 en 3 tegelijkertijd ook een ander doel dient, zijn de afwijkingen uitsluitend van toepassing op verwerking voor de in die leden bedoelde doeleinden.

Artikel 89 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Gevaarlijk

A little knowledge in the wrong hand is a dangerous thing. So is a lot.

Afkomstig van: Albert Einstein

Site Gurteen

Archiveren

het nemen of uitvoeren van maatregelen waardoor zowel

(1) integriteit, context en kwaliteit van gegevens met functionaliteiten behouden blijven en het voortbestaan van die gegevens en functionaliteiten wordt gegarandeerd als

(2) het gecontroleerd vernietigen van gegevens mogelijk is.

Een archief is dan een geheel van gearchiveerde gegevens.

Documenttypen

Ik hakte een akte in steen - Eewal LeeuwardenDocumenten, documentsoorten en documenttypen, begrippen die veel voorkomen maar waar misschien wel onduidelijkheid over is. Hieronder mijn poging tot uitleg

Informatiemodel:

Woordenboek informatiebeheer (thesaurus/taxonomie, versie 30 mei 2019)

Een continu experiment

Altijd al willen weten wat de betekenis van een bepaalde term kan zijn? Wat is nou een archiefstuk, documentaire informatievoorziening, stigmergie, een openbare rechtspersoon, een egodocument, een weblog of contextualisering, ECM, RMS, een hot spot, een zaaktype, een hma-plus, interoperabiliteit? Welke begrippen zijn daarmee geassocieerd en op wat voor manier?

Levenscyclus:

Informatiemodel:

Bibliografie - (Versie 30 mei 2019)

BreviariumTotaaloverzicht PDF

Dit overzicht, mijn bibliografie in PDF-formaat bevat berichten, artikelen, teksten op websites en dergelijke die ik de afgelopen jaren als interessant of zeer interessant heb gemarkeerd. Het bestand bevat  1041 bladzijden.

Het overzicht is niet volgens algemeen geldende regels zoals de APA opgesteld, maar dat hoeft geen bezwaar te zijn. 

Een uitdaging

Een document van meer dan 500 jaar oud, aan te treffen in de charterberging in een van de depots van het Historisch Centrum Leeuwarden HCL). Een document, een charter, dat ondanks zijn hoge leeftijd gewoon in perfecte staat is. Goed leesbaar met twee waarmerken in de vorm van uithangende zegels.

Dit document heeft dus een lange  reis door de tijd achter de rug. En het is zeker de bedoeling dat deze reis op zo veilig mogelijke manier wordt voortgezet..

A perfect match? Connecting partners in the labyrinth of information (full text)

Full text of my essay published in Frans Smit, Arnoud Glaudemans and Rienk Jonker (eds.), Archives in liquid times, Stichting Archiefpublicaties, 's Gravenhage, 2017.

A perfect match? Connecting partners in the labyrinth of information 1

Rienk Jonker

Introduction

In this essay I will give some insight into the results of my quest as an archivist2 to understand the fundamentals of information. It is not only about trying to understand the complexity, but mostly to grasp or grock this phenomenon. With the verb grock one indicates that he or she is to understand completely and thoroughly an object, subject or issue (Heinlein, 1961). At one point I was surprised to notice that the common perception of complexity of information and information management overshadows the relative simplicity of the outcome of the grocking.

As an archivist in Leeuwarden I am on an almost regular basis confronted with born digital information. I have to answer questions related to (functional) requirements and tenders for digital systems, change management, information architecture, system management, process development and management, migrations, and conversions. The answers have to be simple, preferably fitting on one page (e.g. as a checklist), because those who are asking are not interested in long considerations, reports and notes. Often there is not much time and quick decisions have to be made. It makes my job interesting, because old and new theories clash sometimes.

A couple of years ago I became

Digitaal Stelsel Omgevingswet (praatplaat)

Uitleg
De invoering van de Omgevingswet en het bijbehorende Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) is te beschouwen als een zeer complexe operatie op het terrein van samenwerken tussen organisaties en het delen van informatie over de openbare ruimte. En dat op een schaal die niet eerder is voorgekomen.
Deze 'praatplaat', waarvan de eerste versie op 15 november 2016  getoond is tijdens  een bijeenkomst van het Platform Keteninformatisering in Den Haag, is bedoeld om hoewel enigszins kort door de bocht vanuit het leerstuk keteninformatisering een beeld te geven van die complexiteit. 
 
Dit schema bevat van beneden naar boven vier horizontale lagen,

Waarschuwing

Tekst voor eeWaarschuwingn bijsluiter bij ICT-projecten:

De volgende woorden kunnen bij onjuiste interpretatie, verkeerde toepassing, domweg negeren van de strekking daarvan of vastzitten in het ‘papieren denkraam’ leiden tot levensbedreigende situaties, financiële schade, bestuurlijke schade, imagoschade met soms onherstelbare gevolgen en ernstige hoofdpijn.

Eisen archiefvorming - nut en noodzaak - toen en nu

Deze eischen zijn, dat het nieuw archief niet alleen doelmatig moet worden bewaard, doch dat de zich daarin bevindende stukken ook zoodanig zijn gerangschikt en geregistreerd, dat elk stuk op verlangen in den kortst mogelijken tijd moet kunnen worden te voorschijn gebracht en over elk onderwerp zoo vlug mogelijk alle gegevens moeten kunnen worden verstrekt, die daaromtrent uit de zich in het archief bevindende stukken te putten zijn.

Abonneren op Informatiebeheer RSS